Інтелектуальна модель формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача на навчальній платформі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2024-49-1-160-170

Ключові слова:

індивідуальна освітня траєкторія, здобувач вищої освіти, інтелектуальна інформаційна технологія, інтелектуальна модель, інтелектуальний агент, навчальна платформа, блок

Анотація

У статті розглядається питання створення інтелектуальної інформаційної технології керування освітнім процесом на навчальній-платформах, що дає змогу інтегрувати раніше отримані знання в освітній процес, автоматизувати процес планування освіти, забезпечити прозорість і контроль за формуванням навчального шляху здобувача вищої освіти. Метою статті є розроблення інтелектуальної моделі формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача на основі дигітал-технологій з використанням агента для адаптації процесу дистанційного навчання під визначений рівень набутих знань слухачем, курсантом (студентом). Під час написання статті застосовані методи дослідження: аналіз і синтез, метод графів та моделювання. Зазначений методологічний підхід дає змогу розробляти (удосконалювати) форми, методи та алгоритми реалізації сучасних дигітал-технологій для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти й створювати інтелектуального агента для адаптивної системи електронного навчання. В роботі показано, що для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти доцільно створювати інтелектуальні інформаційні технології, що можуть забезпечити індивідуальний підхід до навчання. Створювати такі технології доцільно за методологією DevOps, що забезпечує взаємозалежність між розробкою та використанням програмного продукту, водночас доцільно використовувати мови програмування з відкритим кодом. Для побудови інтелектуальної моделі формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача, запропоновано поділити навчальні дисципліни на атомарні завершені частини – блоки (unit), зв’язки між якими доцільно описати теорією графів. Розроблено узагальнену схему інтелектуальної моделі формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача, що використовує агента, який має проводити тестування здобувача для визначення його рівня знань. Показано, що інтелектуальну модель доцільно розглядати на логічному та фізичному рівнях. Розроблено логічну і фізичну схеми інтелектуальної моделі формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача. Запропонована інтелектуальна модель є основою для створення інтелектуальних інформаційних технологій керування освітнім процесом на онлайн-платформах, що дає змогу оптимізувати процес навчання, економити час та ресурси, підвищує продуктивність освіти, адаптує освіту до індивідуальних потреб здобувача та сприяє створенню прозорого середовища навчання. Практичне значення статті полягає у наданні здобувачам вищої освіти нового інструменту для набуття нових компетентностей, адаптації освітнього процесу до навчальних потреб з урахуванням поточного рівня знань здобувача освіти. Цей інструмент являє собою розроблену інтелектуальну модель, що індивідуалізує навчання кожного здобувача, може допомогти інтегрувати отримані ним знання в освітній процес, враховувати його попередній практичний досвід. Зазначена технологія дасть змогу адаптувати здобувача до освітнього процесу та визначити подальший шлях його розвитку (підвищення кваліфікації за окремим напрямом, вступ до вищого військового навчального закладу, продовження навчання в магістратурі, ад’юнктурі (аспірантурі), докторантурі або навчання на L-курсах). Крім того, уточнено визначення термінів «індивідуальна освітня траєкторія здобувача», що доповнює існуючий науковий теоретичний апарат.

Біографія автора

Андрій Марченко , Національний університет оборони України

кандидат технічних наук

Посилання

Міненко М. А., Міненко Л. М., Марченко А. О., Марченко П. А. Дигіталізація в умовах глобалізації світу і тотального використання цифрових технологій. Ефективна економіка. 2023. № 9. URL: https://sit.nuou.org.ua/article/view/290965 (дата звернення: 12.03.2024).

Муравйова І. О., Мар’янко Я. Г., Осадча А. О. Soft skills у сучасних реаліях української освіти. Інноваційна педагогіка. 2021. Вип. 32. Т. 1. С. 108–112.

Тамаркіна О. Л. Індивідуальний підхід до навчання в сучасній вищий школі. Психологія і педагогіка : актуальні питання : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2019. С. 13–15. URL: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/7103 (дата звернення: 12.03.2024).

Bates T. National strategies for e-learning in post-secondary education and training. UNESCO. 2001. 132 p.

Бондар В. В. Система дистанціонного навчання Moodle. Інтелектуальні інформаційні системи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 19–21 лют. 2019 р. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2019. С. 95–97.

Малахов А. А., Хмельна О. А. Діджиталізація закладу освіти як ефективна модель управління якістю надання освітніх послуг. International scientific journal «Grail o f Science». 2021. № 10. С. 396–409.

Шевчук Г. Й. Дистанційне навчання у вищій школі: переваги, недоліки, перспективи. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2021. Вип. 79. Т. 2. С. 205–209.

Корильчук Н. І., Дзевицька Л. С., Василюк-Зайцева С. В. Проблеми та перспективи сучасної освіти України: спроби наукової рефлексії. Журнал «Академічні візії». 2023. Вип. 16. С. 164. DOI: 10.5281/zenodo.7664630.

Алєксєєва С. В. Індивідуальна освітня траєкторія: від побудови – до реалізації. Журнал «Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент. 2021. Вип. 17. С. 74–82 DOI: 10.37041/2410-4434-2021-17-5.

Литвин В. А. Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів вищої освіти: контент-аналіз поняття, принципи побудови, форми та методи реалізації. Науково педагогічний журнал «Молодь і ринок». 2021. Вип. 9/195. С. 93–100. DOI:10.24919/2308-4634.2021.243899.

Хуторськой А. В. Індивідуальна освітня траєкторія. Освіта.ua. 2008. URL: http://osvita.ua/school/theory/2287/ print (дата звернення: 12.03.2024).

Федорук П. І. Адаптивна система дистанційного навчання та контролю знань на базі інтелектуальних інтернет-технологій. Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. Івано-Франківськ. 2008. 326 с.

Цвєтаєва О. В., Знанецька О. М. Адаптивне навчання в сучасній системі освіти. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». 2019. Вип. 87. DOI: 10.32999/ksu2413-1865/2019-87-31.

Маринов А. В., Круглик В. С. Використання інтелектуальних програмних агентів для створення адаптивного середовища електронного навчання на базі LMS Moodle. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Цифрова трансформація та диджитал технології для сталого розвитку всіх галузей сучасної освіти, науки і практик». Харків : MANS в Ломжі, 2023. С. 306–308.

Плескач В. Л., Рогушина Ю. В. Агентні технології. Київ : Київ. Нац. Торг.-екон. Університет, 2005. 338 с.

What is DevOps? 2024. URL: https://www.atlassian. com/devops (дата звернення: 12.03.2024).

Мін'ю С., Клокс Т. Посібник з графових алгоритмів. Сінгапур : Спрингер, 2022. 340 с. DOI: 10.1007/978-981-16-6350-5.

Особливості та переваги Python. 2024. URL: https://spacelab. ua/articles/osobennosti-i-preimushestva-python/ (дата звернення: 31.03.2024).

Мохбей К., Ачарья М. Основи програмування на Python: короткий посібник для початківців. Бентам наука. 2023. DOI:10.2174/97898151796371230101.

НАК ініціює дискусію щодо впровадження європейського курсу на визнання мікрокваліфікацій. 2022. URL: https://nqa.gov.ua/news/nak-iniciue-diskusiu-sodo-vprovadzenna-evropejskogo-kursu-na-viznanna-mikrokvalifikacij/ (дата звернення: 12.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-01

Номер

Розділ

Інтерактивні моделі розвитку науково-освітнього простору у сфері безпеки та оборони