Це застарівша версія, яка була опублікована 2023-05-30. Прочитайте найбільш нову версію.

Проблемні аспекти кібероборони: місце та роль кіберзахисту в Збройних силах України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2023-46-1-23-31

Ключові слова:

кіберпростір, інтерактивне інформаційне середовище, кібероборона, кібербезпека, кіберзагрози, кіберзахист, рекомендації стосовно кібероборони держави

Анотація

У статті розглянуто проблемні аспекти кібероборони нашої держави, а також місце та роль кіберзахисту в Збройних Силах України. Акцентовано зосередженість на тому, що формування інформаційного суспільства зумовило численні кібернетичні загрози. Показано, що кіберпростір не лише надає ресурси і можливості, а несе певні проблеми, що мають руйнівний характер, спричиняють небезпеку існуванню держави, її функціонуванню та розвитку. Звернуто увагу, що Україна не є в числі передових у сфері інформаційно-комунікаційних технологій і кібероборони серед цивілізованих країн світу. Аргументовано, що саме такі напрями наукових досліджень є надзвичайно актуальними тому, що кібернетичний захист є стратегічно важливим як у цивільній царині, так і в сфері військової діяльності. Доведено, що в умовах війни Україна є однією з країн, яка найбільше потерпає від кіберзагроз. Головну небезпеку, в цьому сенсі, становить російська федерація, як військовий агресор. Підкреслено, що саме тому одним із основних завдань сьогодення є забезпечення кібернетичної безпеки. Проаналізовано наукові праці за темою статті, систематизовано та охарактеризовано зміст нормативно-правових актів України в сфері кібербезпеки, висвітлено заходи, що передбачено для підготовки до протистояння інформаційній агресії й кібернетичним атакам. Означено, що вже сьогодні є ряд проблемних питань стосовно кібероборони держави, що потребують нагального вирішення. Згруповано і представлено низку практичних рекомендацій для Міністерства оборони України і Збройних Сил України, щодо доцільності виконання нормативно-правових й адміністративно виважених кроків та використання алгоритму їх реалізації.

Посилання

Грицюк Ю.І. Кіберінтервенція та кібербезпека України: проблеми та перспективи їх подолання. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 26. С. 8.

Грищук Р.В., Даник Ю.Г. Основи кібернетичної безпеки: монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2016. 636 с.

Дубов Д.В., Ожеван М.А. Кібербезпека: світові тенденції та виклики для України. Київ : Вид-во НІСД, 2011. 30 с.

Бурячок В.Л., Толубко В.Б., Хорошко В.О., Толюпа С.В. Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект: підручник. Київ : ДУТ, 2015. 288 с.

Кирилюк Р., Шелест Є. Кібервійська як складова трансформації системи національної безпеки. Оборонний вісник : Центр воєнної політики та політики безпеки. 2021. № 9. С. 4–10.

Климчик О.О. Кримінально-правова кваліфікація використання комп’ютерних технологій для вчинення терористичних актів. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2010. №1 (3). С. 26–30.

Ліпкан В.А., Ліпкан О.С. Національна і міжнародна безпека у визначеннях та поняттях. Київ : Текст, 2008. 400 с.

Мельник С.В., Кащук В.І. Актуальні напрями попередження правопорушень у кіберпросторі як складова стратегії кібернетичної безпеки держави. Інформаційна безпека: виклики і загрози сучасності : зб. матеріалів наук.-практ. конф. 5 квітня 2013 р., м. Київ. Київ : Наук.-вид. центр НА СБ України, 2013. 416 с.

Шеломенцев В.П. Правове забезпечення системи кібернетичної безпеки України та основні напрями її удосконалення. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2012. Вип. 1. С. 312–320.

Стратегія програми НАТО з удосконалення військової освіти (DEEP) в частині забезпечення дистанційного навчання. 2021. URL: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2023/2/pdf/230208-deep-strategy-for-distance-learni-1.pdf (дата звернення: 05.12.2022).

Дідик В. О., Гончарук А. А., Сімоненкова І. В. Кіберзахист в Збройних Силах України для протидії можливим варіантам кіберзлочинності. Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 листопада 2017 р.). Одеса: Одес. держ. ун-т внутр. спр., 2017. С. 94–95.

Войціховський А. В. Кібербезпека як напрям євроатлантичної інтеграції України. Право і безпека у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції: збірник статей та тез наукових повідомлень за матеріалами дискусійної панелі II Харківського міжнародного юридичного форуму, м. Харків, 28 вересня 2018 р. / редкол: Ю. Г. Барабаш, Т. М. Анакіна, Д. В. Аббакумова. Харків : Право, 2018. С. 42–48.

Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» від 05.10.2017 р. № 2163-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text (дата звернення: 05.12.2022).

Закон України «Про оборону України» від 06.12.1991 р. № 1932-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text (дата звернення: 05.12.2022).

Указ Президента України «Про Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України» від 30.01.2019 р. № 23/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/23/2019#Text (дата звернення: 05.12.2022).

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року “Про Стратегію кібербезпеки України”» від 26.08.2021 № 447/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/447/2021#Text (дата звернення: 05.12.2022).

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року “Про невідкладні заходи з кібероборони держави”» від 26.08.2021 р. № 446/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/446/2021#Text (дата звернення: 05.12.2022).

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”» від 17.09.2021 р. № 473/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/4732021-40121 (дата звернення: 05.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-30

Версії

Номер

Розділ

Протиборство у кібернетичному просторі