ANALYSIS OF THE METHODOLOGICAL APPARATUS OF THREAT ASSESSMENT IN THE FIELD OF THE STATE BORDER SECURITY

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2021-40-1-95-98

Keywords:

methodology, action planning, threats, State Border Guard Service of Ukraine

Abstract

The existing scientific and methodological apparatus, which was developed in the departments of the security and defense sector for its application in the headquarters of the State Border Guard Service of Ukraine and research organizations, is analyzed. The CIRAM 2.0 threat assessment methodology used by the State Border Guard Service of Ukraine may be supplemented by a methodology based on the application of the tuple method. To implement the defense planning methodology, at the stage of assessing the scenario and the situations that make them up, it is recommended to use the method of hierarchy analysis. As methods of strategic analysis for determining the directions of development of units and subdivisions of the State Border Guard Service of Ukraine, substantiation of their tasks, adequate methods are SWOT - analysis and Q - analysis, input data are prepared using tuple methods, hierarchy analysis and CIRAM 2.0 methodology. In the work of the governing bodies of the State Border Guard Service of Ukraine it is recommended to use the methodology of integrated use of military and non-military forces and means of the security and defense sector to counter modern threats to Ukraine's military security and military security research methodology.

Author Biographies

Artem Bratko , National academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnitsky

Candidate of Military Sciences, Associate Professor

Anatoliy Mysyk , National academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnitsky

Doctor of Military Sciences, Associate Professor

References

Богданович В. Ю. Основи державного управління забезпеченням обороноздатності України: теорія і практика: монографія / В. Ю. Богданович, М. Ф. Єжеєв, І. Ю. Свида. – Львів : ЛІСВ, 2008. – 300 с.

Богданович В. Ю. Теоретические основы анализа проблем национальной безопасности государства в военной сфере: монография / В. Ю. Богданович – К. : Основа, 2006. – 296 с.

Богданович В. Ю. Методичний підхід до формалізації стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки держави України / В. Ю. Богданович, А. І. Семенченко // Вісн. НАДУ. – 2006. – № 4. – С. 9–13.

Горбулін В. П. Методологічні засади розробки стратегії національної безпеки / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський // Стратег. панорама. – 2004. – № 3. – С. 15–24.

Качинський А. Б. Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та математичні методи / А. Б. Качинський – К.: ІПНБ, 2004. – 472 с.

Телелим В. М. Превентивна оборона як вид стратегічних дій / В. М. Телелим, Ю. Г. Даник, В. О. Чмельов // Наука і оборона. – 2008. – № 4. – С. 34–41.

Купрієнко Д. А. Аналіз сучасних тенденцій розвитку системи управління прикордонною безпекою Європейського Союзу / Д. А. Купрієнко // Честь і закон. 2016. – № 1 (56). – С. 20–25.

Лобанов А. А. Принципи стратегічного управління підготовкою держави до оборони / А. А. Лобанов, Ю. В. Пунда // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2013. – № 1 (16). – С. 11–16.

Романченко І. С. Метод обґрунтування завдань щодо безпекового супроводу реалізації національних інтересів у системі забезпечення національної безпеки / І. С. Романченко, В. Ю. Богданович, І. Ю. Свида // Збірник наук. праць ЦНДІ ЗС України. – К., 2011. – № 1 (55). – С. 5–18.

Телелим В. М. Планування сил для виконання бойових завдань у “гібридній війні” [Текст] / В. М. Телелим, Д. П. Музиченко, Ю. В. Пунда // Наука і оборона. – 2014. – № 3. – С. 30–35.

Серватюк В. М. Основні підходи до оцінки регіональної стабільності у прикордонному просторі / В. М. Серватюк // Зб. наук. пр. № 12. Ч. 2. – Хмельницький : НАПВУ, 2000. – С. 28–36.

Кириленко В. А. Теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення процесів охорони державного кордону (у контексті національної безпеки України у прикордонній сфері): монографія / В. А. Кириленко, В. П. Городнов, М. М. Литвин, Д. В. Іщенко. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2009. – 472 с.

Назаренко В. О. Теорія і практика організації та здійснення прикордонного контролю (у контексті забезпечення національної безпеки України в прикордонній сфері): монографія / В. О. Назаренко, В. М. Серватюк, О. М. Ставицький – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2013. – 360 с. 1

Мисик А. Б. Науково-методичний апарат обґрунтування застосування частин та підрозділів Державної прикордонної служби України у територіальній обороні / І. С. Катеринчук, А. Б. Мисик // Сучасні інформаційні технології / голов. ред. Пермяков О. Ю. – Київ : Вид-во НАОУ ім. І. Черняховського, 2017. – № 1 (28) – С. 81–85.

Мисик А. Б. Методика прийняття рішень на застосування резервів при ускладненні обстановки / А. Б. Мисик, А. В. Братко // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : військові та технічні науки / голов. ред. Олексієнко Б. М. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2016. – № 3 (69). – С. 91–102.

Городнов В. П. Методика таксономічної оцінки ступеня впливу елементів фінансового забезпечення на показники можливостей з виконання службово-бойових завдань з’єднаннями Національної гвардії України / В. П. Городнов, С. О. Павленко, В. В. Овчаренко // Честь і закон. – 2016. – №1 (56). – С. 60–66.

Богданович В. Ю. Методологія комплексного використання військових і невійськових сил та засобів сектору безпеки і оборони для протидії сучасним загрозам воєнній безпеці України: монографія / В. Ю. Богданович, І. С. Романченко, І. Ю. Свида, А. М. Сиротенко. – Л.: НАСВ, 2019. – 268 с.

Богданович В. Ю. Воєнна безпека України: методологія дослідження та шляхи забезпечення: монографія / В. Ю. Богданович. – Київ, 2003. – 322 с.

Published

2021-05-28 — Updated on 2021-06-09

Versions

Issue

Section

Information and analytical activities in the field of security and defense