Це застарівша версія, яка була опублікована 2021-05-28. Прочитайте найбільш нову версію.

АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ ОЦІНКИ ЗАГРОЗ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Автор(и)

  • Артем Братко Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна https://orcid.org/0000-0001-5503-3318
  • Анатолій Мисик Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна https://orcid.org/0000-0003-2378-9887

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2021-40-1-95-98

Ключові слова:

методологія, планування дій, загрози, Державна прикордонна служба України

Анотація

Проаналізовано існуючий науково-методологічний апарат, який розроблено у відомствах сектору безпеки і оборони на предмет його застосування в штабах органів управління Державної прикордонної служби України та дослідницьких організаціях. Методологія оцінювання загроз CIRAM 2.0, яка використовується у Державній прикордонній службі України, може бути доповнена методикою, що ґрунтується на застосуванні методу кортежів. Для реалізації методології оборонного планування, на етапі оцінювання сценарію та ситуацій що їх складають, рекомендується використовувати метод аналізу ієрархії. У якості методів стратегічного аналізу для визначення напрямів розвитку частин та підрозділів Державної прикордонної служби України, обґрунтування їх завдань, адекватними методами є SWOT – аналіз та Q – аналіз, вхідні дані яких готуються з використанням методів кортежів, аналізу ієрархій та з використанням методології CIRAM 2.0. В роботі органів управління Державної прикордонної служби України рекомендується застосування методології комплексного використання військових і невійськових сил та засобів сектору безпеки і оборони для протидії сучасним загрозам воєнній безпеці України та методології дослідження воєнної безпеки.

Біографії авторів

Артем Братко, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Кандидат військових наук, доцент

Анатолій Мисик, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Доктор військових наук, доцент

Посилання

Богданович В. Ю. Основи державного управління забезпеченням обороноздатності України: теорія і практика: монографія / В. Ю. Богданович, М. Ф. Єжеєв, І. Ю. Свида. – Львів : ЛІСВ, 2008. – 300 с.

Богданович В. Ю. Теоретические основы анализа проблем национальной безопасности государства в военной сфере: монография / В. Ю. Богданович – К. : Основа, 2006. – 296 с.

Богданович В. Ю. Методичний підхід до формалізації стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки держави України / В. Ю. Богданович, А. І. Семенченко // Вісн. НАДУ. – 2006. – № 4. – С. 9–13.

Горбулін В. П. Методологічні засади розробки стратегії національної безпеки / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський // Стратег. панорама. – 2004. – № 3. – С. 15–24.

Качинський А. Б. Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та математичні методи / А. Б. Качинський – К.: ІПНБ, 2004. – 472 с.

Телелим В. М. Превентивна оборона як вид стратегічних дій / В. М. Телелим, Ю. Г. Даник, В. О. Чмельов // Наука і оборона. – 2008. – № 4. – С. 34–41.

Купрієнко Д. А. Аналіз сучасних тенденцій розвитку системи управління прикордонною безпекою Європейського Союзу / Д. А. Купрієнко // Честь і закон. 2016. – № 1 (56). – С. 20–25.

Лобанов А. А. Принципи стратегічного управління підготовкою держави до оборони / А. А. Лобанов, Ю. В. Пунда // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2013. – № 1 (16). – С. 11–16.

Романченко І. С. Метод обґрунтування завдань щодо безпекового супроводу реалізації національних інтересів у системі забезпечення національної безпеки / І. С. Романченко, В. Ю. Богданович, І. Ю. Свида // Збірник наук. праць ЦНДІ ЗС України. – К., 2011. – № 1 (55). – С. 5–18.

Телелим В. М. Планування сил для виконання бойових завдань у “гібридній війні” [Текст] / В. М. Телелим, Д. П. Музиченко, Ю. В. Пунда // Наука і оборона. – 2014. – № 3. – С. 30–35.

Серватюк В. М. Основні підходи до оцінки регіональної стабільності у прикордонному просторі / В. М. Серватюк // Зб. наук. пр. № 12. Ч. 2. – Хмельницький : НАПВУ, 2000. – С. 28–36.

Кириленко В. А. Теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення процесів охорони державного кордону (у контексті національної безпеки України у прикордонній сфері): монографія / В. А. Кириленко, В. П. Городнов, М. М. Литвин, Д. В. Іщенко. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2009. – 472 с.

Назаренко В. О. Теорія і практика організації та здійснення прикордонного контролю (у контексті забезпечення національної безпеки України в прикордонній сфері): монографія / В. О. Назаренко, В. М. Серватюк, О. М. Ставицький – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2013. – 360 с. 1

Мисик А. Б. Науково-методичний апарат обґрунтування застосування частин та підрозділів Державної прикордонної служби України у територіальній обороні / І. С. Катеринчук, А. Б. Мисик // Сучасні інформаційні технології / голов. ред. Пермяков О. Ю. – Київ : Вид-во НАОУ ім. І. Черняховського, 2017. – № 1 (28) – С. 81–85.

Мисик А. Б. Методика прийняття рішень на застосування резервів при ускладненні обстановки / А. Б. Мисик, А. В. Братко // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : військові та технічні науки / голов. ред. Олексієнко Б. М. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2016. – № 3 (69). – С. 91–102.

Городнов В. П. Методика таксономічної оцінки ступеня впливу елементів фінансового забезпечення на показники можливостей з виконання службово-бойових завдань з’єднаннями Національної гвардії України / В. П. Городнов, С. О. Павленко, В. В. Овчаренко // Честь і закон. – 2016. – №1 (56). – С. 60–66.

Богданович В. Ю. Методологія комплексного використання військових і невійськових сил та засобів сектору безпеки і оборони для протидії сучасним загрозам воєнній безпеці України: монографія / В. Ю. Богданович, І. С. Романченко, І. Ю. Свида, А. М. Сиротенко. – Л.: НАСВ, 2019. – 268 с.

Богданович В. Ю. Воєнна безпека України: методологія дослідження та шляхи забезпечення: монографія / В. Ю. Богданович. – Київ, 2003. – 322 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-28

Версії

Номер

Розділ

Інформаційно-аналітична діяльність у сфері безпеки та оборони