Кіберборотьба в умовах збройного протистояння: аналіз, стратегії та виклики

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2024-49-1-93-104

Ключові слова:

кіберборотьба, збройне протистояння, стратегія кіберборотьби, кібербезпека, кіберінфраструктура, інформаційно-комунікаційні системи, інформаційні технології, кіберзагрози, кіберпростір, кібервплив, кібератаки

Анотація

Протидія кіберзагрозам в умовах сьогодення розглядається як один із найважливіших пріоритетів безпеки і вагомий чинник у розвитку військового, соціального, економічного та інших секторів. Перебіг російсько-української війни демонструє розуміння цінності інноваційних технологій у збройному протистоянні, збільшення цифровізації військових дій з метою збереження людського ресурсу, та збільшення кібератак на сторону противника з метою суспільно-політичного залякування і нанесення шкоди національним інтересам держави. З’являється тенденція використання стратегій асиметричних непрямих дій в кіберпросторі або через кіберпростір, заснованих на комбінації військових зусиль з політичними, економічними та інформаційно-психологічними методами впливу на супротивника для вирішення завдань, які раніше вирішувалися лише з використанням військової сили. Метою статті є аналіз існуючих кіберзагроз, сучасних форм і способів ведення кіберборотьби, а також обґрунтування необхідності розроблення нових підходів у тактиці та стратегії кіберборотьби для своєчасного реагування на загрози та виклики, що виникають в умовах збройного протистояння. У статті застосовано порівняльний метод для аналізу останніх досліджень і публікацій та наукових джерел праць стосовно існуючих кіберзагроз, нормативно-правової бази у сфері кібероборони. Крім того, використано метод системного аналізу сучасних форм та способів ведення кіберборотьби, а також синтез, абстрагування, узагальнення при обґрунтуванні нових підходів у тактиці й стратегії кіберборотьби. Зазначена класифікація кібервразливостей, що можуть бути використані кіберзлочинцями під час здійснення атак на кіберінфраструктуру, як державного, так і приватного секторів. Акцентована увага на важливості кіберборотьби в умовах збройного протистояння та її впливу на сучасні воєнні стратегії. Запропоновано нові підходи та стратегії ведення кіберборотьби з метою своєчасного реагування на загрози та виклики, що виникають в умовах збройного протистояння. Розглянуто наявні інноваційні технології, що застосовуються у кіберборотьбі. Зазначена необхідність координації та консолідації зусиль державного та приватного секторів у протистоянні сучасним викликам і загрозам в кіберпросторі. Теоретична значущість дослідження полягає у тому, що на оcнові аналізу існуючих загроз та викликів запропоновано нові підходи та стратегії ведення кіберборотьби. Елементом наукової новизни є те, що запропоновані зміни до стратегії і тактики ведення кіберборотьби зможуть підвищити ефективність захисту власної кіберінфраструктури, а також здійснювати асиметричний вплив на супротивника при збройному протистоянні. Практична цінність полягає у тому, що систематизовані знання у сфері кіберборотьби можуть бути використані під час її ведення в умовах збройного протистояння, що дозволить визначити можливі кібервразливості, а також своєчасно реагувати на загрози та виклики, що виникають.

Біографії авторів

Вадим Машталір , Національний університет оборони України

доктор історичних наук, професор

Олександр Гук, Національний університет оборони України

доктор філософії

Рустам Мурасов , Національний університет оборони України

кандидат технічних наук

Сергій Фараон , Національний університет оборони України

доктор філософії

Володимир Лоза , Національний університет оборони України

доктор філософії

Посилання

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 04.04.2024 № 2163-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text (дата звернення: 05.04.2023).

Threat Actors are Interested in Generative AI, but Use Remains Limited, URL: https://www.mandiant.com/resources/blog/threat-actors-generative-ai-limited (accessed: 05.04.2023).

Гук О. М., Мурасов Р. К., Фараон С. І., Толмачов І. В. Cтратегії кібербезпеки для захисту критичної інфраструктури: виклики та перспективи Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 12–13.03.2024. Вип. 86. URL: http://www.konferenciaonline. org.ua/ua/article/id-1649/ (дата доступу: 05.04.2023).

Гук О. М., Мурасов Р. К., Фараон С. І., Толмачов І. В. Особливості здійснення кібервпливів, як складової кіберборотьби в умовах збройного протистояння. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 28 лютого 2024 року). Навчально-науковий інститут захисту інформації ДУІКТ. Київ, 2024. 300 с. https://duikt.edu.ua/uploads/p_2661_62255520.pdf (дата доступу: 05.04.2023).

Машталір В. В., Гук О. М., Толмачов І. В., Фараон С. І. Прогнозування ступеню кібервпливу на гетерогенні інформаційні системи військового призначення з урахуванням його еволюції. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2023. № 48(3). С. 147–156. DOI: 10.33099/2311-7249/2023-48-3-147-156.

Дубов Д. В. Кіберпростір як новий вимір геополітичного суперництва : монографія. Київ: НІСД, 2014. 328 с.

Бурячок В. Л., Толубко В. Б., Хорошко В. О., Толюпа С. В. Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект : підручник за заг. ред. д-ра техн. наук, професора В. Б. Толубка. Київ. ДУТ, 2015. 288 с.

Завгородня Ю.В. Історія становлення кібервійни як складової політичного процесу. Збірник наукових праць Актуальні проблеми політики. 2023. Вип. 72 DOI: https://doi.org/10.32782/app.v72.2023.6.

Стратегічний оборонний бюлетень України: Указ Президента України №473/2021 від 20 серпня 2021 р. URL: https://www.president. gov.ua/documents/4732021-40121 (дата доступу: 05.04.2023).

Buxton Oliver Cyber Warfare: Types, Examples, and How to Stay Safe. Academy. URL: https://www. avast.com/c-cyber-warfare (accessed: 05 April 2023).

Щодо обстановки в сфері кібер на 23-24 лютого 2024 року URL: https://cert.gov.ua/article/6277822 (accessed: 05.04.2023).

Global Threat Intelligence Report (September 1 – December 31, 2023). March 2024. URL: https://www.blackberry.com/us/en/solutions/threat-intelligence/threat-report (accessed: 05 April 2023).

Microsoft Digital Defense Report 2023. Building and improving cyber resilience URL: https://www.microsoft.com/uk-ua/security/security-insider/microsoft-digital-defense-report-2023 (accessed: 05.04.2023).

Sutton D. Сybersecurity. The complete guide to cyber threats and protection Second edition

Gregory D. Hillebrand, Bill Ault, Strategic Cyberspace Operations Primer 18 December 2023, United States Army War College.

Dr. Chase Cunningham Cyber Warfare - Truth, Tactics, and Strategies, 2020 Packt Publishing ISBN 978-1-83921-699-2

Пермяков О. Ю., Королюк Н. О., Фараон С. І. Організація інформаційних систем Збройних Сил України : навчальний посібник. Київ: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2019. 143 с.

Yevseiev S., Milov O., Opirskyy I., Dunaievska O., Huk O., Pogorelov V., Bondarenko K., Zviertseva N., Melenti Y., Tomashevsky B. Development of a concept for cybersecurity metrics. Eastern-European Journal of Enterprise Technjlogies. 2022. Vol. 4, No. 118. Р. 6–18.

Yevseiev S., Ponomarenko V., Laptiev O., Milov O. Synergy of building cybersecurity systems : monograph. Kharkiv. PC Technology Center, 2021. 188 p.

Військовий стандарт ВСТ 01.112.004 – 2017 (01). Військовий зв’язок та інформаційні системи. Словник НАТО з систем зв’язку та інформаційних систем (AAP-31 (Edition 3), IDT). Терміни та визначення. [Чинний від 2017-08-15]. Вид. офіц. Київ : МО України, 2017. 56 с.

Даник Ю. Г., Воробієнко П. П., Чернега В. М. Основи кібербезпеки та кібероборони: підручник. Одеса: Вид во ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018. 228 с.

Зв’язок та інформаційні системи. Доктрина. Затв. Головнокомандувачем Збройних Сил України від 02.07.2020 р. №15841/С.

Гук О. М., Чередниченко О. Ю., Штонда Р. М., Диба І. О. Дії в кіберпросторі під час підготовки та ведення мережецентричної війни. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки і оборони. 2017. Вип. 2(29). С. 107–112.

Max Smeets, No Shortcuts: Why States Struggle to Develop a Military Cyber-Force (2022; online edn, Oxford Academic, 22 Sept. 2022). DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780197661628.001.0001.

Пермяков О. Ю., Сбітнєв А. І. Інформаційні технології і сучасна збройна боротьба. Луганськ: Знання, 2008. 204 с.

Основи моделювання бойових дій військ: підручник/За ред. О. Ю. Пермякова. Київ : НАОУ, 2005.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-01

Номер

Розділ

Протиборство у кібернетичному просторі