Концептуальний підхід до визначення необхідного внеску інженерних військ у забезпечення заданого рівня боєздатності військ (сил) Збройних Сил України у мультидоменному середовищі

Автор(и)

  • Олександр Волощенко Центральний науково-досдідний інститут Збройних Сил України, Україна http://orcid.org/0000-0003-2717-1283

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2024-49-1-171-176

Ключові слова:

боєздатність військ (сил), внесок інженерних військ, мультидоменне середовище

Анотація

Аналіз сучасних війн і збройних конфліктів свідчить, що більшість держав-членів НАТО, реально оцінивши власні загрози національній безпеці й обороні, активно приступили до напрацювання доктринальної бази війн майбутнього. Найбільш важливими у цій базі вважаються концепції мультидоменних операцій, які ведуться військами (силами) у мультидоменному середовищі, зокрема, на суходолі, на морі, у повітряному, космічному та в кіберпросторі. З урахуванням зазначеного, стаття присвячена вирішенню актуального наукового завдання, суть якого полягає у визначенні необхідного внеску інженерних військ у забезпечення заданого рівня боєздатності військ (сил) Збройних Сил України у мультидоменному середовищі. У ході дослідження використано теорію бойових потенціалів, методи системного аналізу та математичного моделювання, що дозволило системно підійти до вирішення проблемного питання та отримати коректні результати з визначення необхідного внеску інженерних військ у забезпечення заданого рівня боєздатності військ (сил) Збройних Сил України у мультидоменному середовищі. За результатами дослідження у статті наведено визначення основних термінів боєздатності військ (сил) Збройних Сил України та запропоновано концептуальний підхід до визначення необхідного внеску інженерних військ у забезпечення заданого рівня їх боєздатності у мультидоменному середовищі. Наукова новизна запропонованого концептуального підходу полягає в урахуванні під час розрахунків коефіцієнта складності виконання визначених заходів інженерної підтримки військ (сил) Збройних Сил України у мультидоменному середовищі, величина якого визначається з відношення нормативного часу виконання цих заходів до поточного часу їх виконання у відповідному домені застосування військ (сил). Теоретична значущість отриманих результатів полягає у введенні до наукового обігу нових термінів, зокрема, «бойовий потенціал інженерних військ у мультидоменному середовищі». Практична значущість отриманих результатів полягає в отриманому формалізованому описі послідовності розрахунків із визначення необхідного внеску інженерних військ у забезпечення заданого рівня боєздатності військ (сил) Збройних Сил України у мультидоменному середовищі, а також у визначенні низки проблемних питань щодо інженерної підтримки військ (сил) Збройних Сил України на суходолі, на морі, та у повітряному просторі, вирішення яких потребуватиме впровадження запропонованого концептуального підходу або розроблення на його основі більш ефективного.

Біографія автора

Олександр Волощенко, Центральний науково-досдідний інститут Збройних Сил України

кандидат військових наук, старший дослідник

Посилання

Multi-Domain Battle. Evolution of Combined Arms for the 21st Century (2025-2040). Version 1.0, December 2017. URL: https://www.tradoc.army.mil. (дата звернення: 20.09.2023).

Andrew Feickert. Defense Primer. Army Multi-Domain Operations (MDO) / Congressional Research Service, November 21, 2022. URL: https://sgp.fas.org/crs/natsec. (дата звернення: 21.09.2023).

Judson J. US Army adopts new multidomain operations doctrine. October 10, 2022. URL: https://www.defensenews. (дата звернення: 24.09.2023).

Романченко І. С., Шуєнкін В. О., Свида І. Ю., Хомчак Р. Б. Розвиток теорії внесків військових формувань зі складу створеного угруповання військ у забезпечення їх боєздатності під час бойових дій. Київ : Редакційно-видавничий центр ЗС України, 2020. 287 с.

Можаровський В. М. Методологічні основи обґрунтування бойового складу Збройних Сил України для забезпечення потрібного рівня їх боєздатності. Дис. … докт. військ. наук. 20.01.05. Київ : ЦНДІ ЗС України. 2018. 476 с.

Романченко І. С., Шуєнкін В. О., Можаровський В. М. Теорія відверненого збитку. Львів : НАСВ ЗС України імені гетьмана Петра Сагайдачного. 2017. 244 с.

Череватий Т. В. Обґрунтування розподілу виділених фінансових ресурсів між заходами розквартирування з’єднань (частин) в польових умовах. Дис. … канд. військ. наук. 20.01.05. Київ : ЦНДІ ЗС України. 2019. 150 с.

Муштук А. В. Обґрунтування рекомендацій з визначення обсягу фінансових ресурсів на озброєння та військову техніку, які забезпечують боєздатність з’єднань (частин). Дис. … канд. військ. наук. 20.01.05. Київ : ЦНДІ ЗС України. 2020. 183 с.

Оперативні розрахунки завдань інженерного забезпечення. Методика та приклади. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського. 2015. 143 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-01

Номер

Розділ

Високотехнологічні аспекти воєнного мистецтва