Метод оцінювання ефективності функціонування системи кадрових органів Збройних Сил України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2024-49-1-128-140

Ключові слова:

метод оцінювання ефективності функціонування системи кадрових органів Збройних Сил України, метод аналізу ієрархій, показники оцінювання системи кадрових органів, показники оперативності функціонування системи кадрових органів, якість забезпечення функціонування системи кадрових органів, структури та організації

Анотація

Метою статті є розроблення методу оцінювання ефективності функціонування системи кадрових органів Збройних Сил України для подальшого прийняття управлінських рішень щодо її удосконалення. Метод розроблений на підставі аналізу структури і змісту роботи підрозділів системи кадрових органів Збройних Сил України й самої системи загалом на етапі її функціонування та планування розвитку як у мирний, так і у воєнний час. Під час написання статті застосовано метод аналізу ієрархій. Зазначений методологічний підхід дав змогу вирішити завдання щодо оцінювання ефективності функціонування системи кадрових органів Збройних Сил України. Він базується на розгляді процесу функціонування системи кадрових органів Збройних Сил України як багатопараметричного процесу, що описується десятьма параметрами (показниками) та передбачає виконання дев’яти завдань, а також структурувати інформацію для визначення ступеня важливості показників. Для оцінювання ефективності функціонування системи кадрових органів Збройних Сил України застосовано комплекс математичних моделей, який складається з: марковської моделі системи кадрових органів; математичної моделі обґрунтування складу системи кадрових органів; математичної моделі оптимального розподілу людського ресурсу за періодами комплектування та математичної моделі оцінювання ефективності функціонування системи кадрових органів. Метод оцінювання ефективності функціонування системи кадрових органів Збройних Сил України передбачає: оцінювання показників ефективності системи кадрових органів; аналіз і комплексування показників оцінювання ефективності системи кадрових органів для різних варіантів її побудови; їх перевірку за відповідними критеріями; вироблення пропозицій щодо вибору раціональної структури системи кадрових органів на підставі аналізу значень вказаних показників; перевірки критеріїв для різних варіантів формування системи кадрових органів. Оцінювання ефективності функціонування як існуючої, так і перспективної системи кадрових органів Збройних Сил України базується на оцінюванні ефективності виконання завдань з реалізації військової кадрової політики, залучення персоналу на військову службу, кадрового менеджменту та підготовки кадрів. Показником ефективності у цьому методі є показник W (загальний показник ефективності функціонування системи кадрових органів Збройних Сил України), який формується з часткових показників ефективності. Для кожного показника часткової ефективності визначені критерії. Якщо часткові показники відповідають цим критеріям ефективності, то робиться висновок про те, що система кадрових органів відповідає вимогам. Наукова новизна розробленого методу полягає у тому, що він розроблений вперше та дозволяє оцінити ефективність функціонування системи кадрових органів Збройних Сил України щодо виконання дев’яти основних завдань за десятьма показниками та критеріями з урахуванням інтенсивності надходження кадрових завдань та раціонального складу кадрових органів для подальшого прийняття управлінських рішень щодо її удосконалення. З теоретичної точки зору цінність статті полягає у тому, що за відсутності методології оцінювання ефективності функціонування системи кадрових органів щодо комплектування особовим складом Збройних Сил України як у мирний, так і у воєнний час та методичного апарата, розроблений новий метод дає змогу комплексно оцінити ефективність функціонування системи кадрових органів щодо комплектування Збройних Сил України особовим складом. Практична значущість запропонованого методу надає можливість науково обґрунтувати відповідні положення керівних документів комплектування особовим складом і визначити оптимальні структуру та склад системи кадрових органів Збройних Сил України, а також пропозиції командуванню щодо укомплектованості військ (сил) під час як підготовки та планування операції (бойових дій), розгляду варіантів замислу операції, розрахунку потрібного складу чисельності військ (сил) Збройних Сил України, підготовки необхідних даних для директивних і планових документів та можливості роботи системи кадрових органів з перерозподілу наявних людських ресурсів. Розроблений метод доцільно використовувати в управліннях персоналу органів військового управління Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладах у навчальному процесі підготовки слухачів стратегічного і оперативного рівня з кадрового менеджменту у військах (силах).

Біографія автора

Микола Думенко, Національний університет оборони України

доктор військових наук

Посилання

Концепція військової кадрової політики в системі Міністерства оборони України на період до 2028 року: Наказ МО України від 27.10.2023 № 637/нм. URL: https://www.mil.gov.ua/content/tenders/koncepcia_kadr_29012024.pdf (дата звернення: 25.02.2024).

Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Сил України: Указ Президента України від 10.12.2008 № 1153/2008 (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1153/2008#Text (дата звернення: 25.02.2024).

Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗС України: наказ МО України від 10.04.09 № 170 (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0438-09#Text (дата звернення: 25.02.2024).

Про затвердження Положення про кадрові органи ЗС України та Типових нормативів утримання кадрових органів військового управління, з'єднань, військових частин, установ, організацій: наказ МО України від 05.06.2009 № 301.

Про затвердження Інструкції з діловодства у ЗС України: наказ Генерального штабу ЗС України від 31.01.2024р. № 40.

Про затвердження Інструкції з діловодства та документування управлінської інформації в електронній формі в МО України та ГШ ЗС України: наказ МО України від 26.07.2018 № 370. URL: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/370_nm_2018_instruction.pdf (дата звернення: 25.02.2024).

Сиротенко А. М., Думенко М. П., Тіхонов Г. М., Желтов О. В., Романюк А. М. Робота служб персоналу з удосконалення системи комплектування ЗС України персоналом в умовах гібридної війни (особливого періоду): навч. посіб. Київ: НУОУ ім. Івана Черняховського. 2019. 52 с.

Обґрунтування науково-методичних підходів щодо оцінювання спроможностей у сфері управління персоналом у ЗС України: звіт про НДР шифр «Оптимум» / НМЦКП МО України; наук. кер. Костенко Ю.І. Київ. 2019. 198 с. № ДР 0119U001240.

Єдиний перелік (каталог) спроможностей Міністерства оборони України, Збройних сил України та інших складових сил оборони. Затверджено МО України 31 грудня 2021 року.

Думенко М. П., Пасічник В. М., Клепіков В. Ф. Вибір і обґрунтування показників оцінки ефективності функціонування кадрових органів. Збірник наукових праць Центрального науково-дослідного інституту ЗС України, 2019. № 3 (89). С. 95–103.

Думенко М. П., Гусак Ю. А. Модель оцінювання ефективності особового складу. Збірник наукових праць Центрального науково–дослідного інституту ЗС України. Київ. 2020. № 1 (91). С. 119–129.

Думенко М. П. Комплексне оцінювання ефективності функціонування системи кадрових органів. Збірник наукових праць Національного університету оборони України «Труди Університету». 2020. № 1 (157) С. 114–125.

Думенко М. П., Гуляк У. М. Оцінка ефективності роботи служб (підрозділів) персоналу ЗС України в умовах гібридної війни (особливого періоду). Збірник наукових праць Військового інституту Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Київ. 2020. № 67 С. 143 155.

Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. Москва : «Радио и связь», 1993. 278 с.

Думенко М. П. Метод обґрунтування складу системи кадрових органів ЗС України. Сучасні інформаційні технологій у сфері безпеки та оборони. 2022. № 3 (45) С. 69–74. DOI: https://doi.org/10.33099/2311-7249/2022-45-3-69-74.

Думенко М. П. Метод розподілу людського ресурсу між військовими формуваннями. Сучасні інформаційні технологій у сфері безпеки та оборони. 2023. № 2 (47). С. 12–18. DOI: https://doi.org/10.33099/2311-7249/2023-47-2-12-18

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-01

Номер

Розділ

Інформаційно-аналітична діяльність у сфері безпеки та оборони