Концептуальний підхід до створення ситуаційного центру сталого розвитку регіону

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2024-49-1-151-159

Ключові слова:

концепція, аналітичний центр, інформаційно-комунікаційна система, моніторинг, ситуаційний центр

Анотація

Метою статті є розроблення концептуального підходу створення Регіонального ситуаційного центру, що дасть змогу підвищити ефективність управління регіоном. Під час проведення дослідження було застосовано методи системного аналізу, моделювання, агрегування, декомпозиції та системний підхід. На основі системного аналізу та з урахуванням принципів системного підходу доведено, що новий концептуальний підхід відрізняється від існуючих орієнтацією на всебічний та гармонійний розвиток регіону в процесі збереження функції оперативного виявлення та реагування на кризові ситуації, що забезпечить виконання завдання сталого розвитку регіону. Використання методів агрегування, декомпозиції та моделювання дало змогу запропонувати варіант підвищення ефективності управління регіоном шляхом створення інформаційно-комунікаційної системи комплексного моніторингу з підсистемою інформаційної підтримки управлінських рішень, яку рекомендовано реалізувати у вигляді наведеної структурної моделі Регіонального ситуаційного центру. У статті запропоновано новий концептуальний підхід до створення ситуаційного центру сталого розвитку регіону. Сформульовано поняття Регіонального ситуаційного центру, визначено сферу його діяльності, основні завдання і класифікаційні ознаки. Розроблено шляхи, способи створення та структурну модель регіонального ситуаційного центру як підсистеми інформаційної підтримки управлінських рішень інформаційно-комунікаційної системи комплексного моніторингу. Вперше сформульовано визначення Регіонального ситуаційного центру, сфера його діяльності та завдання. Уточнено класифікаційні ознаки та удосконалено шляхи і способи створення та структура Регіонального ситуаційного центру з урахуванням його ролі в інформаційно-комунікаційній системі комплексного моніторингу. Теоретична значущість дослідження полягає в поглибленні наявних і розробленні нових теоретико-методологічних положень щодо підвищення ефективності управління регіоном у вигляді нового концептуального підходу до створення ситуаційного центру сталого розвитку регіону. Запропонований підхід може бути використаний на практиці для уточнення та вироблення нових завдань, функцій та побудови регіональних ситуаційних центрів, кожен із яких створюється у вигляді системи підтримки прийняття рішень у складі інформаційно-комунікаційної системи комплексного моніторингу.

Біографії авторів

Юрій Бродський , Державний університет «Житомирська політехніка»

кандидат технічних наук, доцент

Сергій Ковбасюк, Державний університет «Житомирська політехніка»

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Вакуленко В. М., Орлатий М. К., Куйбіда В. С. та ін. Основи регіонального управління в Україні: підручник / за ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. Київ : НАДУ, 2012. 576 с.

Єпіфанов А. О., Мінченко М. В., Дадашев Б. А. Управління регіоном: навчальний посібник / за ред. А. О. Єпіфанова. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. 361 с.

Труш О. О., Гудима О. П., Новік І. С. Інформаційно-аналітичні засоби забезпечення державного управління у провідних країну світу: досвід для України. Теорія і практика державного управління: зб. наук. праць. Харків : НАДУ “Магістр”, 2014. Вип. 3 (46). С. 287–295.

Гречанінов В. Ф., Кузьменко Г. Є., Лопушанський А. В., Морозов А. О. Мережа ситуаційних центрів органів державної влади – базис для підвищення ефективності їх діяльності (взаємодії). Математичні машини і системи. 2018. № 3. С. 32–39.

Гречанінов В. Ф. Деякі питання щодо удосконалення мережі ситуаційних центрів сектора безпеки і оборони. Математичні машини і системи. 2021. № 3. С. 34–46.

Гречанінов В. Ф., Оксанич І. М., Лопушанський А. В. Програмно-технічний комплекс багаторівневої системи ситуаційних центрів сектору безпеки та оборони. Наукоємні технології. 2021. № 4(52). С. 319–329.

Гудима О. П. Методологічні основи побудови підсистеми антикризового реагування в системі державного управління. Наукові перспективи. 2022. № 2(20). С. 54–67.

Щодо удосконалення мережі ситуаційних центрів та цифрової трансформації сфери національної безпеки і оборони : Указ Президента України від 18 червня 2021 року № 260/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2602021-39225 (дата звернення: 15.01.2024).

Гудима О. П. Концептуальний підхід до формування змісту типового положення про ситуаційний центр органу сектору безпеки і оборони. Наукові перспективи. 2022. № 4(22). С. 11–23.

Каптан М. В. Удосконалення мережі ситуаційних центрів у сфері інформаційної безпеки. Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство». 2023. № 3. С. 279–287.

Клименко В.П., Оксанич І.М., Лопушанський А.В. Метамодель даних як основа побудови єдиного інформаційного середовища системи ситуаційних центрів сектора безпеки й оборони. Математичні машини і системи. 2018. № 3. С. 40–47.

Морозов А. А. Ситуационные центры. Понятия и определения. Математичні машини і системи. 2016. № 1. С. 48–54.

Морозов А. О., Кузьменко Г. Є. Шлях від АСУП до ситуаційних центрів. Ситуаційні центри. Теорія і практика. Київ, 2009. С. 7–32.

Оксанич І. М., Гречанінов В. Ф., Лопушанський А. В. Інформаційна взаємодія у розрізнених інформаційних системах ситуаційних центрів. Математичні машини і системи. 2020. № 3. С. 60–68.

Рубан І. В., Тютюник В. В., Тютюник О. О. Особливості створення системи підтримки прийняття антикризових рішень в умовах невизначеності вхідної інформації при надзвичайних ситуаціях. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2021. № 1 (40). С. 75–84.

Сальнікова О. Ф., Посмітюх О. І., Петренко М. І. Ситуаційний центр як ефективний механізм стратегічних комунікацій. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 17. С. 62–66.

Машталір В. В., Гудима О. П. Концептуальний підхід до формування моделі організаційної структури ситуаційного центру міністерства оборони України. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2023. № 2(47). С. 31–40.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-01

Номер

Розділ

Інформаційно-аналітична діяльність у сфері безпеки та оборони