Спосіб підвищення швидкодії адаптивних систем обробки сигналів радіолокаційних головок самонаведення літальних апаратів

Автор(и)

  • Олексій Мезенцев Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, Україна https://orcid.org/0009-0000-9038-6362
  • Ігор Шовкошитний Національний університет оборони України, Україна https://orcid.org/0000-0001-9245-4111
  • Михайло Капась Група компаній Fozzy Group, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2024-49-1-105-110

Ключові слова:

радіолокаційні головки самонаведення, апріорна інформація, персиметрична матриця, центральна симетрія, швидкодія адаптивних систем

Анотація

Відомо, що ефективність сучасних літальних апаратів (керованих засобів ураження) залежить від типу систем наведення їх швидкодії та перешкодостійкості. Адаптивні системи захисту дають змогу подолати апріорну невизначеність статистичних характеристик сигналів і радіоперешкод, що потребує пошуку нових технічних рішень для адаптивної обробки сигналів на фоні перешкод. Ефективність цих рішень можна підвищити за рахунок використання в системах захисту від перешкод надійної апріорної інформації. Метою статті є розроблення способу підвищення швидкодії адаптивних систем обробки сигналів радіолокаційних головок самонаведення літальних апаратів (зокрема, кореляційно-екстремальної системи наведення) в умовах навмисних радіозавад. У дослідженні застосовано методи теорії радіолокації, матричного аналізу та теорії адаптивних систем. У публікаціях розглянуто математичні моделі, що описують роботу антенних решіток в умовах радіоперешкод, зроблено висновки про можливість прискорення їх адаптації до середовища перешкод. Однак, деякі припущення в обґрунтуванні висновку є статистично невірними, що пов’язано з неврахуванням кількості каналів прийому. У статті висвітлено алгоритми підвищення швидкодії систем захисту від перешкод для головок самонаведення літальних апаратів. Ці алгоритми доведено до схемних рішень. Показано спосіб підвищення швидкодії адаптивних систем захисту від радіоперешкод завдяки врахуванню апріорної інформації про центральну симетрію приймальних каналів радіолокаційної головки самонаведення літального апарату. Врахування цієї інформації призводить до зміни структури пристроїв адаптивної обробки сигналів в умовах перешкод і, як наслідок, до підвищення їх швидкодії. Новим є спосіб урахування апріорної інформації про центральну симетрію приймальних каналів антенної решітки, який полягає в тому, що при ідентичності амплітудних діаграм спрямованості центральносиметричних елементів антенної решітки просторова кореляційна матриця активних перешкод є не тільки ермітовою, але й має персиметрію – симетрію відносно бічної діагоналі. Введення персиметричної матриці, яка є вдвічі меншою за ермітову позитивно визначену матрицю, сприяє зменшенню розмірності вектора оцінюваних параметрів і підвищенню швидкодії (ефективності) систем захисту від перешкод, адже для отримання значення вагового вектора, що вносить «провал» в діаграму спрямованості антенної решітки на джерело перешкод, кореляційна матриця має обертатися в реальному часі. Практичне значення результатів полягає в підвищенні ефективності та швидкодії систем наведення літальних апаратів в умовах перешкод та доведенні теоретичних положень до схемних рішень, які можуть бути практично реалізовані. Використання персиметричної кореляційної матриці разом із сумарно-різницевим перетворенням вхідних впливів дозволяє скоротити обсяг обчислень майже в 4 рази. Подальші дослідження будуть присвячені використанню методів адаптивної ґратчастої фільтрації з урахуванням їхніх переваг таких, як: придатність для вирішення широкого кола задач; універсальність; висока стійкість; простота врахування апріорної інформації; легкість контролю відмов (збоїв).

Біографії авторів

Олексій Мезенцев , Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Ігор Шовкошитний, Національний університет оборони України

кандидат військових наук, старший науковий співробітник

 

Посилання

Толюпа С. В., Дружинін В. А., Наконечний В. С., Цьопа Н. В., Батрак Є. О. Методи та алгоритми обробки радіолокаційної інформації у багатопозиційних системах зі змінною просторовою конфігурацією. Київ : Логос. 2014. 230 с.

Савастру О. В., Яковлєва О. М., Драганюк С. В., Болдарєва О. М. Матриці та системи лінійних рівнянь : навч. посіб. / під ред. О. В. Савастру. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. 2019. 120 с.

Свид І. В. Обробка радіолокаційної інформації систем спостереження повітряного простору : монографія. Дніпро : ЛІРА ЛТД. 2022. 224 с.

Бондаренко І. М., Глухов О. В., Кравчук О. О. Електронні системи : навч. посіб. для студентів ВНЗ. Харків : ХНУРЕ. 2019. 240 с.

Spencer J. C. A Compact Phased Array Radar for UAS Sense and Avoid. Brigham Young University. Provo, 2015. 96 p.

Братченко Г. Д., Перелигін Б. В., Банзак О. В., Казакова Н. Ф., Григор’єв Д. В. Методи та засоби обробки сигналів : навч. посіб. Одеса : Типографія-видавництво «Плутон». 2014. 452 с.

Nitzberg R. Application of maximum like lihood estimation of persymmetric covariance matrices to adaptive hrocessing.- IEEE Trans Aerosp. And Electr. Syst., 1980, AES-16. № 1. P. 124–127.

Лифанов Е. И., Лихарев В. А. Оценка ковариационной матрицы стационарной помехи. Радиотехника. 1983. №5. С. 53–55.

Зарицкий В. И., Кокин В. Н., Леховицкий Д. И., Саламатин В. В. Рекуррентные алгоритмы адаптивной обработки при центральной симметрии пространственно-временных каналов приема. Изд. Вузов. Радиофизика. 1985. Т. 23. № 7. С. 863–871.

Кошевой В. М., Родионов В. В. Оценка предельной скорости сходимости алгоритмов адаптивной обработки сигналов для одного класса структур корреляционных матриц помех. Радиотехника. 1991. № 6. С. 36.

Свердлик М. Б., Шпатаковский В. Э. Оценка предельной скорости сходимости алгоритмов адаптивной обработки сигналов в эквидистантных пространственных каналах. Радиотехника и электроника. 1989. Т. 34. № 4. С. 160

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-01

Номер

Розділ

Військово-космічні та геоінформаційні технології