Удосконалений алгоритм розрахунку значень часових показників в ієрархічних структурах завдань планів підготовки операцій

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2024-49-1-25-34

Ключові слова:

орган військового управління, план підготовки операції, ієрархічна структура даних, розрахунок часу, часові показники завдань плану

Анотація

Важливими і відповідальними заходами під час підготовки і планування операції є проведення розрахунку часу і формування документів з організації роботи органу військового управління, які передбачають проведення розрахунків часових показників виконання завдань плану підготовки операції службовими особами та підпорядкованими частинами (підрозділами). Безпосереднє використання класичних методів і алгоритмів у галузі планування і управління проєктами (планами) для вирішення таких завдань неможливе через специфіку структури таких планів і певні обмеження щодо часових показників їх завдань. Враховуючи необхідність неодноразового проведення таких розрахунків і забезпечення високого рівня оперативності під час виконання цих завдань у сучасних умовах підготовки операції, метою статті є розроблення удосконаленого алгоритму для проведення розрахунку часових показників завдань плану підготовки операції в автоматичному режимі. Для досягнення поставленої мети були використані методи у галузі планування і управління проєктами (планами), нотації з моделювання бізнес-процесів Business Process Model And Notation та рекурентні методи. Зазначений методологічний підхід дає змогу подати типові плани і плани підготовки операції у вигляді цілісних ієрархічних структур завдань із необхідною деталізацією на кожному рівні діаграмами процесів, більш детально проаналізувати процес проведення розрахунків часових показників у структурах такого типу та визначити особливості, які необхідно урахувати в розробленому алгоритмі. У статті запропоновано удосконалений рекурентний алгоритм розрахунку часових показників ієрархічної структури завдань плану підготовки операції, який забезпечує послідовне, згори донизу, проведення пошарових розрахунків на кожному рівні ієрархії з урахуванням зафіксованих значень часових показників. За виникнення проблемної ситуації на будь‑якому рівні, здійснюється аналіз можливостей використання резервів часу завдань цього рівня і старшого завдання плану. За можливості, вносяться певні зміни до значень часових показників вказаних завдань і, за необхідності, організовується рекурентний перерахунок, починаючи з більш високих рівнів ієрархічної структури завдань плану з урахуванням внесених змін. Процес рекурентного розрахунку продовжується до повного визначення часових показників завдань плану на усіх рівнях, або завершується на певному кроці за неможливості продовження обчислень з формуванням відповідного повідомлення щодо існуючої проблеми. У статті вперше застосована сукупність методів і підходів для вирішення проблемного питання до проведення розрахунків часових показників завдань в ієрархічних структурах планів підготовки операції в автоматичному режимі з урахуванням існуючих обмежень. Наукова новизна полягає у подальшому розвитку класичних методів у галузі планування і управління проєктами (планами). Практична значущість отриманих результатів дослідження для сфери оборони полягає у суттєвому підвищенні ефективності інформаційно-аналітичної підтримки роботи службових осіб органів військового управління під час підготовки і планування операції за використання запропонованого алгоритму у відповідному спеціальному програмному забезпеченні автоматизованих систем управління військами.

Біографії авторів

Леонід Маслюк , Національний університет оборони України

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Василь Гавалко, Національний університет оброни України

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Маслюк Л.А., Гавалко В.І., Колодяжний А.М., Джигомон С.К. Інформаційно-аналітична підтримка організації роботи органів військового управління під час планування операції. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2023. Том 47. №2. С. 75–84. DOI: 10.33099/2311-7249/2023-47-2-75-84.

Основи моделювання бойових дій військ: підручник / під ред. Пермякова О. Ю. Київ : НАОУ. 2005. С. 179–211.

Метод критического пути: значение, примеры и преимущества. URL: https://businessyield.com/ru/consutruction-and-architecture/critical-path-method (дата звернення: 27.12.2023).

Pert и рерт-моделирование. URL: https://project.dovidnyk.info/index.php/obschie-upravlenie-proektami/198-pert_i_rert_modelirovanie (дата звернення 27.12.2023).

Структура розбиття робіт (Work Breakdown Structure – WBS). URL: https://www.maxzosim.com/struktura-rozbittia-robit (дата звернення: 27.12.2023).

Стандарт НАТО AJP-5: Доктрина об’єднаних сил НАТО щодо планування операцій. Київ : НУОУ, 2019. 141 с.

Порядок оперативного планування в органах військового управління НАТО: навч. посіб. / [А. М. Сиротенко, В. М. Тарасов, С. М. Салкуцан та ін.]. Київ : НУОУ, 2019. 232 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-01

Номер

Розділ

Військова кібернетика та системний аналіз