Практичні аспекти використання методу оптимізації розподілу різнорідних засобів обробки підсистеми космічної розвідки в системі космічної підтримки Збройних Сил України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2023-48-3-20-26

Ключові слова:

космічна підтримка, космічна розвідка, інформаційно-аналітичне забезпечення, оптимізація розподілу засобів, триаксиальна транспортна задача, метод потенціалів

Анотація

Досвід ведення бойових дій свідчить про необхідність вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення та ситуаційної обізнаності керівного складу Збройних Сил України. Внаслідок відсутності прямого і оперативного доступу органів військового управління до інформації, отриманої за допомогою космічних засобів, обмежених можливостей щодо використання матеріалів космічного знімання відмічається низький рівень ситуаційної обізнаності відповідних командувачів (начальників). З метою покращення ситуаційної обізнаності керівного складу Збройних Сил України інформацією від космічних засобів спостереження створюється система космічної підтримки Збройних Сил України яка складається з підсистем, зокрема, підсистеми космічної розвідки яку можна виділити, як одну з першочергових для обґрунтування і впровадження під час проведення операцій та активних бойових дій. Метою статті є вибір методу оптимізації розподілу різнорідних засобів обробки підсистеми космічної розвідки в системі космічної підтримки, для виконання завдання інформаційно-аналітичного забезпечення операції (бойових дій). Застосовано метод потенціалів як більш доцільний в його реалізації та оперативний під час проведення розрахунків. Зазначений метод дає змогу обґрунтувати шляхи і напрями підвищення оперативності процесу збору й обробки розвідувальної інформації для оптимального, за критерієм мінімуму ресурсних витрат, складу сил і засобів обробки підсистеми космічної розвідки в системі космічної підтримки Збройних Сил України. Підходи до оптимізації розподілу різнорідних засобів і визначення організаційно-штатних структур космічної підтримки присвячені низка робіт, але задачами визначення оптимального складу засобів обробки від космічних систем видового спостереження не розглядалось. У статті запропоновано розв’язання задачі розподілу об’єктів розвідки з метою мінімізації витрат ресурсу на створення комплекту засобів обробки за критерієм мінімуму економічних витрат. Запропоновано розв’язання вищезазначеної задачі як багатоіндексної транспортної задачі лінійного програмування, а саме, триаксиальної транспортної задачі. Наведений підхід передбачає використання відомого методу розв’язання багатоіндексних транспортних задач, а саме, методу потенціалів для оптимізації розподілу різнорідних засобів обробки підсистеми космічної розвідки в системі космічної підтримки, для виконання завдання інформаційно-аналітичного забезпечення операції (бойових дій). Реалізація запропонованого підходу до складу підсистеми космічної розвідки в системі космічної підтримки надає можливість з мінімальними затратами обґрунтувати структуру інформаційно-аналітичних підрозділів (постів) космічної підтримки, які спроможні виконувати завдання збору й обробки розвідувальної інформації в органах військового управління на різних рівнях

Біографії авторів

Віталій Зуйко, Національний університет оборони України

Кандидат військових наук, доцент

Сергій Зотов , Національний університет оборони України

кандидат військових наук

Посилання

Військовий стандарт 01.048.001 (01). Космічна діяльність у сфері оборони. Терміни та визначення. [Чинний від 29.08.2019.] Вид. офіц. Київ : Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації МО України, 2019. 43 с.

Стандарт НАТО AJP-3.3 Союзницька об’єднана доктрина повітряних і космічних операцій. Видання Б. Версія 1, квітень 2016 року (NATO Standard AJP-3.3 Allied joint doctrine for air and space operations. Edition B, Version 1, April 2016. Published by the NATO Standardization Office (NSO)), 2016. 103 с. URL: https://japcc.org (дата звернення 21.11.2023).

Кулініч І. І., Базіло С. М., Войтех К. Я., Звєрєв О. О., Купрій В. М. Підхід до оптимізації розподілу зусиль сил і засобів протиповітряної оборони з метою забезпечення зенітного ракетного прикриття військ та об’єктів Sciences of Europe. 2020. Вип. 57. С. 50−53.

Лещенко С. П., Кожушко Я. М., Іщенко Д. А. Оцінка варіантів визначення раціональних організаційно-штатних структур органів (підрозділів) космічної підтримки. Системи озброєння і військова техніка. 2022. Вип. 1 (69). С. 56−70.

Rakushev М., Matsko О., Permiakov О., Lavrinchuk О., Koshlan О., Varlamov І. The Technique of Operational Processing of Heterogeneous Surveillance Data in Assessing Situation in Geographic Information Systems. IEEE 3nd International Conference on Advanced Trends in Information Theory. 2021. Proceedings. Р. 149−153. DOI: 10.1109/ATIT54053.2021.9678766.

Ракушев М. Ю., Зуйко В. В., Зотов С. В., Янчевський С. Л. Аналіз галузі дистанційного зондування Землі високої просторової розрізненості для вирішення завдань у сфері національної безпеки та оборони. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень. 2020. Вип. 3(70). С. 121−128.

Зуйко В. В., Шолохов С. М. Постановка задачі векторної оптимізації складу сил та засобів видової космічної розвідки в операціях. Труди академії. 2009. Вип. 8 (88). С. 103−108.

Шарапов О. Д., Дербенцев В. Д., Семьонов Д. Є. Дослідження операцій : навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2014. 154 с. URL: http://socrates.vsau.org/b04213/htm (дата звернення 21.11.2023).

Сікора Я. Б., Щехорський А. Й., Якимчук Б. Л. Методи оптимізації та дослідження операцій : навч. посіб. Житомир: ЖДУ ім. Івана Франка, 2019. 148 с. URL: http://eprints.zu.edu.ua/33082/1 (дата звернення 21.11.2023).

Ємець О. О., Пічугіна О. С., Маций О. Б., Коробчинський К. П. Лінійне програмування для студентів напрямів підготовки 122 Комп’ютерні науки та 121 Інженерія програмного забезпечення : навч. посіб. Харків: ХНАДУ, 2019. 102 с. URL: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/ 123456789/3448/1 (дата звернення 21.11.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-02

Номер

Розділ

Військово-космічні та геоінформаційні технології