Створення маскувальних малюнків за допомогою машинного навчання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2023-48-3-67-74

Ключові слова:

машинне навчання, згорткова нейронна мережа, варіаційний автоенкодер, маскувальний малюнок, маскувальний візерунок, засіб маскування, текстурні особливості місцевості, зображення місцевості, текстурний паттерн, текстура, маскування, приховування

Анотація

Стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту відкриває значні перспективи використання нейронних мереж як методу машинного навчання для розроблення засобів маскування. Метою статті є висвітлення результатів використання алгоритмів машинного навчання, зокрема, згорткового варіаційного автоенкодеру, для аналізу текстурних особливостей різних типів місцевостей, генерування текстурних паттернів та створення маскувального малюнку засобів маскування. На основі отриманих результатів були створені маскувальні малюнки засобів маскування, характерні для конкретних типів місцевості, зображення яких слугували вхідними даними. Під час роботи використані наступні методи досліджень: кількісний аналіз для оцінки якості відтворення зображень порівняно з оригіналами, якісний аналіз для перевірки візуальної якості згенерованих та відтворених зображень, а також структурний аналіз архітектури нейронної мережі та її впливу на результати моделювання. Всі ці методи є складовими частинами процесу застосування згорткових варіаційних автоенкодерів, які є одним із видів нейронних мереж та належать до класу генеративних моделей. Отримані результати розрахунків середнього значення латентного простору й відтворені, на їх основі, узагальнення зображення місцевості, свідчать про високий рівень ефективності розглянутих методів. Це є новим підходом до розв’язання проблеми створення маскувальних малюнків та розширює відомі способи розроблення засобів маскування. Визначено, що у контексті створення маскувальних малюнків варіаційні автоенкодери,, завдяки своїй архітектурі та принципу роботи, мають декілька переваг перед іншими алгоритмами машинного навчання: вони здатні кодувати зображення у низькорозмірні простори та декодувати-відтворювати їх, можуть автоматично виділяти текстурні особливості місцевості та генерувати нові зразки на основі навчених розподілів. Інтеграція методів машинного навчання у наукове обґрунтування підвищення ефективності виконання інженерних заходів маскування військ та об’єктів становить наукову новизну цього дослідження. Результати використання нейронної мережі, під час розроблення засобів маскування, свідчать, що сучасні методи машинного навчання дають змогу створювати більш реалістичні та ефективні маскувальні малюнки порівняно з традиційними підходами. Практичне впровадження результатів досліджень у вітчизняний військово-промисловий комплекс може сприяти розробленню більш ефективних засобів маскування, що підвищують безпеку особового складу та військової техніки на полі бою.

Біографія автора

Сергій Цибуля, Національний університет оборони України

кандидат технічних наук, старший дослідник

Посилання

Пестунов И. А., Рылов С. А. Сегментация спутниковых изображений высокого разрешения по спектральным и текстурным признакам : материалы Междунар. науч. конгр. г. Новосибирск. 10-12 апреля. 2012 г. С. 96-102.

C.H. Chen, L.F. Pau, P.S.P. Wang. The Handbook of Pattern Recognition and Computer Vision (2nd ed.). World Scientific Publishing Co. 1998. P. 207-248.

Yang P., Zhang F. L., Yang Z. J. Statistical image modeling based texture feature extraction in dual-tree complex wavelet transform domain. Control Decis. 2019. Vol. 34, №7. P. 1492-6.

Van D., Reisslein M., Karam L. J. Video texture and motion based modeling of rate variability-distortion (VD) curves. IEEE Trans Broadcast. 2007. Vol. 53, №3. P. 637-48.

Hong T. H., Dyer C. R., Rosenfeld A. Texture primitive extraction using an edge-based approach. IEEE Trans Syst Man Cybern. 2007. Vol. 10, №10. P. 659-75.

Gatys L. A., Ecker A. S., Bethge M. Texture Synthesis Using Convolutional Neural Networks. Advances in neural information processing systems 28. 2015. 9 p. DOI: 10.48550/arXiv.1505.07376.

Fennell J. G., Talas L., Baddeley R. J., Cuthill I. C., Scott-Samuel N. E. The Camouflage Machine: Optimizing protective coloration using deep learning with genetic algorithms. Evolution. 2021. Volume 75, Issue 3. P. 614-624. DOI: 10.1111/evo.14162.

Yang X., Xu W.-d., Jia Q., Li L., Zhu W.-n., Tian J.-y., Xu H. Research on extraction and reproduction of deformation camouflage spot based on generative adversarial network model. Defence Technology. 2020. Volume 16, Issue 3. P. 555-563. DOI: 10.1016/j.dt.2019.06.021.

Wei X., Wang K., Li G., Kim H. An Automatic Design of Camouflage Patterns Based on CNNs. In Proceedings of the 2020 6th International Conference on Computing and Artificial Intelligence (ICCAI ‘20). Association for Computing Machinery. 2020. P. 257–260. DOI: 10.1145/3404555.3404637.

Wei X., Li G., Wang K. A Novel Method for Automatic Camouflage Pattern Synthesize. IEEE Access. 2021. Vol. 9. P. 67559-67568. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3077258.

Doersch C. Tutorial on variational autoencoders. 2016. DOI: 10.48550/arXiv.1606.05908.

Canny J. A Computational Approach to Edge Detection. in IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. Nov. 1986. Vol. PAMI-8, no. 6, P. 679-698. DOI: 10.1109/TPAMI.1986.4767851.

Keras Applications https://keras.io/api/applications/ (дата звернення: 04.10.2023).

Higgins I., Matthey L., Pal A., Burgess C., Glorot X., Botvinick M., Mohamed S., Lerchner A. beta-VAE: Learning Basic Visual Concepts with a Constrained Variational Framework. International Conference on Learning Representations. 2017. 13 p. URL: https://openreview.net/forum?id=Sy2fzU9gl (дата звернення: 04.10.2023).

Цибуля С. А. Визначення характерних кольорів місцевості в процесі розроблення маскувальних засобів. Військово-технічний збірник. 2023. №28. С. 114-123. Львів: НАСВ. DOI: 10.33577/2312-4458.28.2023.114-123.

Frackiewicz M., Mandrella A., Palus H. Fast Color Quantization by K-Means Clustering Combined with Image Sampling. Symmetry. 2019. Vol. 11, №8. DOI: 10.3390/sym11080963.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-02

Номер

Розділ

Інформаційно-аналітична діяльність у сфері безпеки та оборони