Методика визначення пріоритетності ракетних та артилерійських підрозділів для їх оснащення безпілотними системами

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2023-47-2-55-66

Ключові слова:

управління, пріоритетність, важливість, вогнева підтримка, ракетні та артилерійські підрозділи, безпілотні системи, експертне опитування, коефіцієнт конкордації Кендала, функція переваг Харрінгтона

Анотація

Результати аналізу здобутих уроків застосування військ (сил) у ході ведення воєнних дій впродовж останніх років показують, що успіх ведення операцій (дій) значною мірою залежатиме від результативної вогневої підтримки. У свою чергу, досягнення її потрібної результативності неможливо без своєчасних та достовірних розвідувальних даних про об’єкти (цілі) противника із застосуванням безпілотних систем. Водночас, у теорії і практиці управління ракетними та артилерійськими підрозділами виникла неприпустима невідповідність між потребою оснащення ракетних та артилерійських підрозділів безпілотними системами й обмеженим складом таких систем за ознакою їх пріоритетності. Отже, з одного боку, існує потреба максимізувати оснащення ракетних та артилерійських підрозділів залежно від специфіки завдань вогневої підтримки, а з іншого – обмежена кількість наявних безпілотних систем, які можуть забезпечити ракетні та артилерійські підрозділи актуальними розвідувальними даними про об’єкти (цілі) противника для виконання завдань вогневої підтримки в операціях (діях). Виходячи з цього, мета статті полягає в розробленні методики визначення пріоритетності ракетних та артилерійських підрозділів для оснащення безпілотними системами. У статті набула подальшого розвитку методика розв’язування задачі багатокритеріального вибору оптимального рішення з-поміж альтернатив за ознакою пріоритетності методом експертного опитування. За таких умов, для визначення пріоритетності багатовимірної системи під час розв’язування задачі багатокритеріального вибору запропоновано застосовувати дві групи показників: важливості й пріоритетності застосування ракетних і артилерійських підрозділів. Експертне опитування узгоджують за допомогою коефіцієнта конкордації Кендала. Бальні оцінки показників, отриманих експертами, приводять до єдиної безрозмірної шкали переваг, для чого використовують узагальнену функцію переваг Харрінгтона. Запропоновану методику пропонується застосовувати в органах військового управління під час визначення пріоритетності ракетних та артилерійських підрозділів для їх оснащення безпілотними системами

Посилання

Головченко О., Іщенко О., Линок Н. Здобуті уроки ведення бойових дій артилерійськими підрозділами в ході збройного конфлікту на Сході України за аспектом живучості в 2014–2015 роках. Воєнно-історичний вісник: зб. наук. пр. Київ, 2021. № 1(39). С. 82–96. DOI: https://doi.org/10.33099/2707-1383-2021-39-1-82-96.

Репіло Ю. Є., Головченко О. В., Іщенко О. В. Контент-аналіз уроків збройного конфлікту в Нагірному Карабасі щодо вогневої підтримки військових формувань Азербайджану в наступальних діях. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Військові та технічні науки. Хмельницький, 2021. № 1 (84). С. 86–99. DOI: https://doi.org/10.32453/3.v84i1.805.

Репіло Ю. Є., Головченко О. В. Обґрунтування показників та критерію можливої живучості артилерійських підрозділів під час вогневої підтримки в наступальних діях. Системи озброєння і військова техніка. Харків, 2021. № 3 (67). С 39–44. DOI: https://doi.org/10.30748/soivt.2021.67.05.

Репіло Ю. Є., Головченко О. В. Аналіз базових концепцій і понять вогневої підтримки артилерійськими підрозділами в бою армій країн НАТО. Грааль науки. Вінниця, 2023. № 27. С. 209–211. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-cience.12.05.2023.030.

STANAG 2484 AARTYP-05 Ed B NATO Fire Support Doctrine, 5 November 2015. URL: https://nato.int (дата звернення 12.05.2023).

FM 3-09 Fire Support and Field Artillery Operations, 30 April 2020. URL: https://armypubs.army.mil (дата звернення 12.05.2023).

ATP 3-09.12 Field Artillery Target Acquisition, 24 July 2015. URL: https://armypubs.army.mil (дата звернення 12.05.2023).

ATP 3-09.23 Field Artillery Cannon Battalion, 24 September 2015. URL: https://armypubs.army.mil (дата звернення 12.05.2023).

ATP 3-09.24 Techniques for the Fires Brigade, 21 November 2012. URL: https://armypubs.army.mil (дата звернення 12.05.2023).

ATP 3-09.42 Fire Support for The Brigade Combat Team, 1 March 2016. URL: https://armypubs.army.mil (дата звернення 12.05.2023).

ATP 3-09.50 The Field Artillery Cannon Battery, 04 May 2016. URL: https://armypubs.army.mil (дата звернення 12.05.2023).

ATP 3-09.70 Paladin Operations, 25 September 2015. URL: https://armypubs.army.mil (дата звернення 12.05.2023).

ATP 3-09.90 Division Artillery Operations and Fire Support for the Division, 12 October 2017. URL: https://armypubs.army.mil (дата звернення 12.05.2023).

Temiz Y. Z. Artillery survivability (Monterey, California: Postgraduate School, 2016). URL: http://hdl.handle.net/10945/49399 (дата звернення: 07.02.2022).

Younglak S. An analysis of «shoot-and-scoot» tactics (Monterey, California: Postgraduate School, 2017). URL: https://hdl.handle.net/10945/53047 (дата звернення: 24.08.2022).

Browne K. D. Self-propelled wheeled howitzer for Marine Corps use: capability-based assessment (Monterey, California: Postgraduate School, 2018). URL: http://hdl.handle.net/ 10945/61319 (дата звернення: 03.01.2023).

Turk J. H. Analysis of artillery survivability in distribute operations (Monterey, California: Postgraduate School, 2020). URL: http://hdl.handle.net/10945/64893 (дата звернення: 11.02.2023).

Репіло Ю. Є., Головченко О. В., Купрієнко Д. А. Модель застосування ракетних та артилерійських підрозділів під час вогневої підтримки в операції (бою) з використанням теорії випадкових процесів зі скінченною множиною станів. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Київ, 2021. № 2 (44). С. 28–37. DOI: https://doi.org/10.33099/2311-7249/2022-44-2-28-37.

Репіло Ю. Є., Іщенко О. В. Методика оцінювання відповідності можливостей безпілотних авіаційних комплексів щодо повітряної розвідки в інтересах виконання вогневих завдань артилерією у збройних конфліктах. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Військові та технічні науки. Хмельницький, 2022. № 3 (88). С. 125–149. DOI: https://doi.org/10.32453/3.v88i3.1252.

Khudov H., Oleksenko O., Lukianchuk V., Herasymenko V., Yaroshenko Y., Ishchenko O., Ikaіev D., Golovchenko O., Volobuiev A., Drob Y., Solomonenko Y., Khizhnyak I. The determining the flight routes of unmanned aerial vehicles groups based on improved ant colony algorithms. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering. 2021. Vol. 11, Issue 9. P. 23–32. DOI: https://doi.org/10.46338/IJETAE0921_03.

Майстренко О., Караванов О., Лихольот О. Обґрунтування сукупності показників оцінювання стійкості функціонування розвідувально-вогневих систем. Честь і закон. 2022. No 1 (80). С. 19‒25. DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2022/1/80/262458.

Гамора В. В. Удосконалена методика визначення пріоритетності об’єктів ураження противника для нанесення ракетно-авіаційних ударів в операціях (бойових діях) Збройних Сил України. Наука і техніка Повітряних Сил України. Харків, 2014. № 4 (17). С. 5–9.

Коваль В. В., Сень М. П., Лагно Є. О., Ларін В. В., Таран І. А. Методика визначення пріоритетності науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які пов’язані зі створенням (модернізацією) зразків озброєння та військової техніки. Наука і техніка Повітряних Сил України. Харків, 2022. № 3 (48). С. 7–16. DOI: https://doi.org/10.30748/nitps.2022.48.01.

Грабовецький Б. Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання : монографія. Вінниця : ВНТУ, 2010. 171 с.

Лук’янчук В., Ніколаєв І., Опенько П, Дзеверін І, Угрінович О. Методика визначення пріоритетності проектів науково-дослідних робіт у сферах розробок озброєння та військової техніки. Journal of Scientific Papers «Social Development and Security». Київ, 2020. № 6 (10). С. 40–56.

Телелим В. М., Шевчук В. В., Баргилевич А. В. Методичний підхід до визначення пріоритетності важливих об’єктів в зоні територіальної оборони, охорона та оборона яких покладається на формування територіальної оборони держави. Наука і техніка Повітряних Сил України. Харків, 2020. № 4 (41). С. 37–43. DOI: https://doi.org/10.30748/nitps.2020.41.04.

Ярош С. П., Філіпенко О. В. Удосконалена методика визначення важливості елементів оперативної побудови оперативного угруповання військ. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил України. Харків, 2022. № 2 (72). С. 14–20. DOI: https://doi.org/10.30748/zhups.2022.72.02.

Теоретичні основи управління угрупованням військ (сил) у сучасних умовах збройної боротьби : монографія / [О. М. Загорка, А. К. Павліковський, А. А. Корецький, С. О. Кириченко, І. О. Загорка] ; за заг. ред. І. С. Руснака. Київ: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2020. 248 с.

Розвідувально-ударні, розвідувально-вогневі комплекси (принципи побудови в умовах реалізації концепції мережецентричних війн, оцінка ефективності бойового застосування) : монографія / [В. М. Тарасов, Р. І. Тимошенко, О. М. Загорка] ; за заг. ред. В. М. Телелима. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015. 248 с.

Доктрина «Ракетні війська і артилерія» затверджена Головнокомандувачем Збройних Сил України 03.11.2022, СДП 3-06,07(03).01

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-22

Номер

Розділ

Військово-космічні та геоінформаційні технології