Актуальні підходи до побудови інформаційної інфраструктури на основі хмарних технологій з використанням референсної архітектури

Автор(и)

  • Ольга Андрощук Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • Руслан Черевко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • Микола Петрушен Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • Максим Голобородько Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2023-46-1-89-94

Ключові слова:

ІТ-інфраструктура, ЦОД, ІТ4ІТ, ІТ-стратегії, ІТ-служби, СОА, технічна архітектура, референсна архітектура, інформаційне забезпечення

Анотація

У статті проведено аналіз актуальних підходів до побудови інформаційної інфраструктури на основі хмарних технологій з використанням референсної архітектури. Теоретично проаналізовано розробки в галузі управління інформаційними технологіями. Досліджено перехід від детального опису кожного процесу до загальних цілей і принципів, які є важливими для управління інформаційними технологіями. Визначено, що існує ряд понять термінів, які можуть охоплювати ті чи інші процеси. Особлива увага була приділена вивченню використання технологій в державних установах, які стали основою для інформаційної системи, що розробляється. Дослідження базується на зарубіжному досвіді. Метою статті є аналіз і систематизація теоретичних й практичних аспектів використання референсних архітектур. Відповідно до поставленої мети статті запропоновані такі завдання: визначення загальних принципів роботи інформаційної інфраструктури, референсних архітектур на базі IT4IТ; аналіз побудови інформаційної інфраструктури на основі хмарних технологій для створення єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами Збройних Сил України. Використання референсних архітектур під час створення єдиної інформаційної інфраструктури потребує всебічного дослідження шляхів його виконання. Водночас, ця стаття присвячена дослідженню перспектив використання референсних архітектур під час побудови хмарних технологій для створення інформаційної інфраструктури державних організацій.

Посилання

Закон України «Про хмарні послуги» від 17.02.2022 № 2075-IX URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2075-20#Text (дата звернення 01.12.2022).

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно- комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану» від 12.03.2022 № 263. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/263-2022-%D0%BF#Text (дата звернення 01.12.2022).

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів» від 15.03.2022 № 2130-IX. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2130-20#Text (дата звернення 01.12.2022).

ДСТУ ISO/IEC/IEEE 42010:2018 «Інженерія систем і програмних засобів. Опис архітектури» (ISO/IEC/IEEE 42010:2011, IDT). 2018. URL : http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=77960 (дата звернення 01.12.2022).

Голобородько М. Ю., Федорієнко В. А., Кірпічніков Ю. А. [та ін.] Теоретичні підходи щодо визначення місця інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України у розумінні рамкових архітектурних методологій. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 2016. № 3(58). С. 136–141.

Open Group IT4IT™ Reference Architecture, Version 2.1. URL : https://pubs.opengroup.org/it4it/refarch21/index.html (дата звернення 01.12.2022).

What is ITIL Best Practice. ITIL. AXELOS. URL : https://www.axelos.com/best-practice-solutions/itil/what-is-itil (дата звернення 01.12.2022).

TOGAF, an Open Group standard. URL : http://www.opengroup.org/subjectareas/enterprise/togaf (дата звернення 01.12.2022).

Андрощук О. В., Петрушен, М. В., Литовченко Г. Д., Капілевич В. О. Практика використання референсної архітектури інформаційної інфраструктури. Молодий вчений: збірник наукових праць. 2022. № 9(109). С. 1–5. 10. COBIT an ISACA Framework. URL : http://www.isaca.org/cobit (дата звернення 01.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-08

Номер

Розділ

Інформаційно-аналітична діяльність у сфері безпеки та оборони