Оцінювання похибок вимірювання швидкості в сполучених радіотехнічних системах в умовах впливу неузгодженостей за часом

Автор(и)

  • Микола Павлунько Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0001-8255-6245
  • Олег Богатов Харківський Національний автомобільно-дорожній університет, Україна
  • Вікторія Марко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2023-46-1-78-82

Ключові слова:

показники якості функціонування, сумісна радіотехнічна система, широкосмуговий шумоподібний сигнал

Анотація

У статті, на основі масового застосування шумоподібних сигналів для передачі інформації з синхронним забезпеченням в системах засобів зв’язку під час їх руху, а також радіолокації, радіонавігації та управління космічними апаратами, проаналізовано вимоги до методів передачі інформації та до характеристик пристроїв її обробки. Визначено особливості використання цифрових технологій під час передачі та обробки інформації в радіотехнічних, телеметричних системах і системах зв’язку, що є причиною широкого впровадження складних сигналів для забезпечення адресної передачі в умовах довільного доступу, а також скритності систем передачі даних. Виявлено потреби в підвищенні ступеня захисту інформації, що найгостріше проявилися з розвитком мікроелектроніки, створенням елементної бази з надвеликим ступенем інтеграції. Проведено оцінювання залежності ймовірності достовірного виявлення сигналів (помилкової тривоги), що визначатимуть якість функціонування і роботу різних систем від забезпечення інформаційної безпеки каналів збору інформації, їх завадостійкості. Враховано функціональні зв'язки між вимірювальними каналами радіотехнічних суміщених систем і проведено оцінювання показників якості їх функціонування в умовах впливу загальних неузгодженостей шкал часу та частоти засобів єдиного часу. Визначені межі неузгодженості за часом, при яких забезпечується заданий рівень точності вимірів радіальної швидкості з урахуванням впливу зсуву за часом. Здійснено кількісне оцінювання впливу похибок схеми спостереження за затримкою каналу вимірювання дальності на похибки каналу вимірювання радіальної швидкості та показників якості функціонування каналу вимірювання швидкості суміщених систем з урахуванням впливу загальних неузгодженостей.

Посилання

Пестряков В. Б., Афанасьев В. П., Гурвич В. Л. и др. Шумоподобные сигналы в системах передачи информации / под ред. В. Б. Пестрякова. Москва : Сов. радио, 1973. 424 с.

Алексеев А. И., Шереметьев А. Г., Тузов Г. И., Глазов Б. И. Теория и применение псевдослучайных сигналов. Москва : Наука, 1969. 368 с.

Смирнов Н. И., Горгадзе С. Ф. Фазоманипулированные сложные сигналы с прямоугольными спектрами мощности. Радиотехника и электроника. Т. 39. 1994. №12. С. 2028–2036. 4. Уидроу Б., Стирнз С. Адаптивная обработка сигналов : пер с англ. / под ред. В.В. Шахгильдяна. Москва : Радио и связь, 1988. 440 с.

Диксон Р. К. Широкополосные системы : пер. с англ. Москва : Связь, 1979. 502 с.

Варакин Л. E. Системы связи с шумопо-добными сигналами. Москва : Радио и связь, 1985. 384 с.

Журавлев В. И. Поиск и синхронизация в широкополосных системах связи. Москва : Радио и связь, 1986. 40 с.

Малыгин И. Н. Коды, коды, коды. Технологии и средства связи. 1999. № 3. С. 68.

Fakatselis J., Belkerdid M. A. Processing Gain for Direct Sequence Spread Spectrum Communication Systems and PRISM™. Application Note 9633, Harris Semiconductor, August 1996. URL: https://fcc.report/FCC-ID/NM5WL2400-PCM/85424.pdf (дата звернення: 20.12.2022).

Цифровые методы в космической связи / под ред. С. Голомба. Пер. с англ./ под ред. В. И. Шляпоберского. Москва : Связь, 1969. 272 с.

Treichler J. Transient and convergent behavior of the adaptive line enhancer, IEEE Trans. Ac-coust, Speech &Signal Process (ASSP-27). №1. Feb. 1979. P. 53–62.

Тузов Г.И., Урядников Ю.Ф., Прытков В.И. и др. Адресные системы управления и связи. Вопросы оптимизации / под ред. Г. И. Тузова. Москва : Радио и связь, 1993. 384 с.

Li L. and Milstein L.B.. Rejection of narrow-band interference in PN spread spectrum systems using dicision-feedback filters, «IEEE Trans. Commun». Vol. COM-31. Apr., 1983. P. 473–483.

Омура Т., Татибана Я. Адаптивный цифровой фильтр для подавления гармонического шума. Дэнси цусин гаккай ромбунси. 1981. V. 64. № 9. Р. 767–774.

Петров Е. П., Частиков А. В. Адаптивный подавитель помех. Адаптивные устройства обработки информации в радиолокационных и радионавигационных системах: сб. научн. тр. МАИ. Москва : МАИ, 1984. С. 26–30.

Варакин Л. Е. Системы связи с ШПС. Москва : Радио и связь, 1985. С. 384.

Чердынцев В. А. Радиотехнические системы. Минск : Высшая школа, 1988. С. 370.

Чумак Б. О., Роянов О. М., Лисаченко І. Г. Оцінка якості роботи радіотехнічних станцій при виявленні та супроводі космічних об'єктів. Системи обробки інформації. Xарків : ХУПС. 2005. Вип. 4 (44). С. 96–103.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-08

Номер

Розділ

Інформаційно-аналітична діяльність у сфері безпеки та оборони