Проєктування візуально-імітаційного Simulink-додатка для моделювання адаптивних алгоритмів захисту радіолокаційних станцій радіотехнічних військ від активних шумових завад

Автор(и)

  • Ігор Невмержицький Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Україна
  • Андрій Гризо Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Україна
  • Артем Дідковський Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2023-46-1-56-62

Ключові слова:

Simulink-додаток, візуально-імітаційне моделювання, компенсація завад

Анотація

У статті викладено загальні принципи проєктування візуально-імітаційного додатка для моделювання адаптивних алгоритмів захисту радіолокаційних станцій радіотехнічних військ від активних шумових завад. Проєктування проведено за допомогою пакета програм візуального моделювання «Simulink» системи «MATLAB». Алгоритм компенсації активних шумових завад з кореляційним зворотним зв’язком і прямим розрахунком вагових коефіцієнтів використовувався як адаптивний алгоритм захисту. Правильність результатів роботи Simulink-додатка була підтверджена під час проведення експерименту, де на вхід моделі надходили імітовані активні шумові завади, власні шуми основного та додаткового каналів прийому та ехосигнали цілі. Результати моделювання подані за допомогою компонента Scope (осцилограф) бібліотеки блоків Sinks пакета програм візуального моделювання «Simulink». Також надано рекомендації стосовно залучення запропонованого додатка до навчального процесу технічного університету як візуального дидактичного засобу навчання.

Посилання

Дэбни Дж., Харман Т. Simulink® 4. Секреты мастерства / пер. с англ. М. Л. Симонова. Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. 403 с.

Ширман Я. Д., Манжос В. Н. Теория и техника обработки радиолокационной информации на фоне помех. Москва : Радио и связь, 1981. 416 с.

Невмержицький І. М., Гризо А. А., Малишев О. А., Купрій В. М. Моделювання елементів систем озброєння радіотехнічних військ засобами візуально-імітаційного моделювання Simulink. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2009. № 1(19). С. 66–69.

Невмержицький І. М., Гризо А. А., Калініченко І. І., Клименко Р. Ю. Візуально-імітаційне моделювання цифрового компенсатора несинхронних імпульсних завад, що реалізує подвійне перетворення Хартлі. Системи озброєння і військова техніка. 2010. № 4(24). С. 141–145.

Невмержицький І. М., Гризо А. А., Матвійчук М. А., Семенов В. С., Гуйда Е. І. Проєктування візуально-імітаційних додатків для моделювання алгоритмів селекції рухомих цілей існуючих та модернізованих РЛС РТВ за допомогою пакету Simulink. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2017. № 2(27). С. 105–109.

Невмержицький І. М., Дацків Ю. І., Сидоренко Д. С., Оленин О. М. Досвід використання в освітньому процесі університету Simulink-додатків для візуально-імітаційного моделювання алгоритмів перешкодозахисту радіолокаційних станцій радіотехнічних військ. Системи обробки інформації. 2019. № 1(156). С. 112–117.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-08

Номер

Розділ

Військово-космічні та геоінформаційні технології