Підхід до оцінювання ефективності системи вивчення та впровадження досвіду застосування авіації у Збройних силах України

Автор(и)

  • Олексій Мартинюк Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0003-2578-0018
  • Володимир Кошка Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0009-0007-7861-348X

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2023-46-1-45-50

Ключові слова:

вивчення та впровадження досвіду, Lessons learned, оцінювання ефективності, показники ефективності, підхід до оцінювання

Анотація

Оцінювання ефективності роботи системи вивчення та впровадження досвіду (далі – ВВД) має значне практичне значення, оскільки ця процедура може стати інструментом для розвитку у Збройних Силах України (далі – ЗС України) дієвої системи збору, аналізу та поширення глобальної інформації про передовий воєнний досвід, що дозволить підвищити ефективність підготовки і застосування складових сил оборони держави та вказати напрями розвитку озброєння й військової техніки.

Необхідність оцінювання ефективності системи ВВД, задекларована керівними документами, що регламентують порядок організації вивчення та впровадження досвіду у ЗС України, але чіткого поняття ефективності ВВД у них не наведено, методику оцінювання не запропоновано.

Система ВВД відноситься до розряду складних систем, тому оцінювання її ефективності доцільно проводити за декількома показниками або за показником, що включає декілька часткових показників ефективності. Для цього найчастіше застосовується метод групування.

Варіантом реалізації методу групування є представлена у роботі [18] методика оцінювання ефективності функціонування інтегрованої системи управління військового призначення на основі декомпозиції її на підсистеми за функціональними ознаками з урахуванням вагомості, своєчасності та якості виконання завдань. Ефективність системи визначається як середнє арифметичне значення ефективності функціонування підсистем без врахування їх вагових коефіцієнтів, що може вплинути на точність результатів оцінювання.

Наведений у статті підхід до оцінювання ефективності роботи системи ВВД застосування авіації у ЗС України передбачає синтез показників своєчасності та якості вирішення задач функціональними підсистемами з подальшим оцінюванням ефективності підсистем з урахуванням коефіцієнтів вагомості кожної підсистеми та задачі.

Перевагою даного підходу є гнучкий математичний апарат, який дозволяє без проблем збільшувати (зменшувати) перелік показників ефективності функціонування системи ВВД. Крім того є можливість для кожної підсистеми застосовувати свої показники ефективності на рішення експерта.

Посилання

Доктрина з вивчення та впровадження досвіду у Збройних Силах України, ВКП 7-00(162)01.01., 2020 рік.

Тимчасова інструкція вивчення та впровадження досвіду у Збройних Силах України, ВКДП 7-00(01).01., 2020 рік.

Collective training and exercise directive (CT&ED), Bi-SC directive number 075-003, 2 October 2013.

Lessons Learned, Bi-SC directive number 080-006, 23 February 2018.

NATO Lessons Learned Policy, PO (2011) 0293-AS1, 09 September 2011.

NATO Lessons Learned Policy for release to partners, PO (2012)0294, 26 June 2012.

Performance audit report on the need to improve the effectiveness of the Lessons Learned process for NATO exercises, document C-M (2017)0045-AS1, 14 September 2017.

Lessons management, Australian emergency management handbook series, Commonwealth of Australia 2013, Second edition, ISBN 978-1-921152-34-4.

Establishing a Lessons Learned Program, handbook, Center for Army Lessons Learned, June 11.

The NATO Lessons Learned Handbook Fourth Edition / NATO, Joint Analysis and Lessons Learned Centre, 2022. – 58 с.

Air Force Lessons Learned Program, Air Force Instruction 10-1302, 30 July 2019.

Evaluating Training Programs: The Four Levels (3rd Edition) / [Donald Kirkpatrick, James Kirkpatrick]. – San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 2006. – 229 pp.

Застосування сучасних інформаційних технологій в наукові діяльності: підручник / [О. Й. Мацько, С. А. Микусь, В. Г. Солонніков, та ін.]. – К. : НУОУ ім. І. Черняховського, 2021. – 340 с.

Основи теорії систем і системного аналізу: Навч. Посібник / К. О. Сорока. – ХНАМГ: 2004. – 291 с.

Писарчук О. О. Оцінювання ефективності інформаційних систем за вектором критеріїв /О. О. Писарчук. – Ж.: Збірник наукових праць ЖВІ НАУ, 2010. – 117-123.

Височина М. В. Аналіз методів оцінювання ефективності управління [Електронний ресурс] / М. В. Височина. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/24535/34-Vysochyna.pdf.

Долішня Т. І. Особливості методів оцінки ефективності управління діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / Долішня Т. І., Долішній Б.С. – Режим доступу: http://elar.nung.edu.ua/ bitstream/123456789/4610/1/6066p.pdf.

Визначення ефективності функціонування системи управління військового призначення з врахуванням вагомості, своєчасності та якості виконання завдань у її підсистемах / Ю. Ф. Кучеренко, А. М. Носик, А. М. Ткачов, Є. В. Шубін // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2019. – № 4(62). С. 53-60.

Бойко Т. Г. Огляд методів визначення вагових коефіцієнтів показників властивостей продукції [Електронний ресурс] / Бойко Т. Г. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/ 80561473.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-30

Номер

Розділ

Військово-космічні та геоінформаційні технології