Розробка моделі прийняття рішення з використанням гнучких методологій

Автор(и)

  • Дмитро Каліновський Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Україна https://orcid.org/0000-0003-3184-6458
  • Сергій Осієвський Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна https://orcid.org/0000-0003-0861-9417
  • Інна Дзюба Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна https://orcid.org/0000-0002-2243-9423

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2022-45-3-11-16

Ключові слова:

прийняття рішення, агентне моделювання, моделювання процесу, об’єм інформації

Анотація

У статті розглянуто вимоги до розробки системи підтримки прийняття рішення з використанням бази знань в залежності від положення Стратегічного оборонного бюлетеня України, формалізованого процесу прийняття воєнного рішення на основі стандартів НАТО та особливостей архітектури C4ISR. З точки зору проектування програмного забезпечення враховано стандарт направлений на процеси і організацію життєвого циклу ІС та маніфест гнучкої розробки. Розглянуті вимоги являються частковим переліком, який необхідний для побудови діаграм структури та поведінки, які описують автоматизоване управління військами на основі визначених принципів управління, ознак класифікації та базових функцій систем в країнах – членах НАТО. Розроблена функціональна модель процесу управління військами з використанням положень С4ISR, яка враховує послідовність виконання процесу ППВР та дозволяє дослідити вплив кожної підсистеми на загальний результат.

Враховуючи формуляри програмного комплексу “Віраж-Планшет, визначено кількісні показники інформації про повітряні об’єкти та засоби повітряного нападу які використовуються особою яка приймає рішення. Оцінена кількісна міра інформації, яка використана для визначення точок прийняття рішення відносно повітряних об’єктів які супроводжуються.

Посилання

Загорка О.М. Особливості та принципи побудови мережецентричної системи управління угруповання військ(сил) / О.М. Загорка, В.В. Коваль, В.В. Тюрін, В.Г. Малюга, І.О. Загорка // Збірник наукових праць Харківського університету ПС. – Х.: ХНУПС, 2016. – Вип. 3(48). – С. 7-11.

Кушнір О. І., Давикоза О. П., Кучеренко Ю. Ф. Аналіз впливу “гібридної” війни на розвиток автоматизованої си-стеми управління авіацією та ППО Збройних Сил України. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2017. № 2(27). С. 116–120.

Теоретичні основи управління угрупованням військ (сил) у сучасних умовах збройної боротьби : монграфія / О. М. Загорка, А. К. Павліковський, А. А. Корецький, С. О. Кириченко, І. О. Загорка ; за заг. ред. І. С. Руснака. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2020. 248 с

Візія Збройних Сил України URL: https://www.mil.gov.ua/special/news.html?article=55107.

Пащетник О. Д. Аналіз світових тенденцій розвитку автоматизованих систем управління військами і зброєю. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. Харків, 2015. № 2 (19). С. 64–68.

Кривоножко Г. Є. Сучасні тенденції розвитку автоматизованих систем управління спеціального призначення / Г. Є. Кривоножко, Д. В. Петров, А. А. Жовтун, З. М. Пономаренко // Збірник наукових праць [Військового інституту теле-комунікацій та інформатизації]. - 2017. - Вип. 2. - С. 58-63.

Сніцаренко П. М. Досвід збройних сил провідних країн світу в інтересах удосконалення інформаційного забезпе-чення Збройних Сил України / Сніцаренко П. М., Саричев Ю. А., Ткаченко В. А., Зубков В. П. // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень. 2021. Вип 2 (72). - С. 40-50.

Теорія прийняття рішень органами військового управління: монографія / В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов та ін. // За ред. В.І. Ткаченка, Є.Б. Смірнова. - X.: ХУПС, 2008. - 545 с.

Трофімов Ю. Л. Інженерна психологія: Підручник. — К.: Либідь, 2002. - 264 с.

T.N. Cornsweet. Visual Perception. Academic Press, New York, 1970

Товажнянський Л.Л., Романовський О.Г., Бондаренко В.В. та ін. Основи педагогіки вищої школи: навч. посіб. Харків : НТУ ХПІ, 2005. 600 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Військова кібернетика та системний аналіз