Це застарівша версія, яка була опублікована 2022-07-03. Прочитайте найбільш нову версію.

Аналіз базових принципів, концепцій та понять доктринального забезпечення збройних сил провідних країн світу

Автор(и)

  • Юрій Репіло Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна http://orcid.org/0000-0002-1393-2371
  • Віктор Россійцев Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0001-6176-0108
  • Олександр Іщенко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0001-6693-164X

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2022-43-1-79-90

Ключові слова:

доктрини СВ США, ADP 3-0 Операції, принципи операцій СВ США, Unified Land Operations, Об’єднані наземні дії, Decisive actions, Рішучі дії, Mission command

Анотація

Робота із впровадження окремих іноземних стандартів у діяльність Збройних Сил України неможлива без розуміння наріжних концепцій доктринального забезпечення відповідної країни. Збройним Силам України визначено завдання щодо врахування стандартів провідних країн світу у національні керівні документи. Втім, кожна країна світу має власні мову, стандарти і термінологію відмінні від стандартів НАТО та Збройних Сил України. Крім цього, доктринальні положення провідних країн містять поняття і терміни які відсутні у положеннях національних керівних документах. Врахування стандартів провідних країн світу потребує дослідження наріжних концепцій доктринального забезпечення таких країн.

Метою статті є виділення, опис і систематизація принципів, концепцій та понять доктринального забезпечення збройних сил провідних країн світу на прикладі Сухопутних військ США. Сполучені Штати Америки є однією з провідних країн світу і її керівні документи мають значний вплив на розвиток доктрин у НАТО та ЗС України. В основі роботи лежить Доктринальна публікація ADP 3-0 Операції. Доктрина СВ США ADP 3-0 Операції є ключовою доктриною СВ США що визначає зміст решти керівних публікації застосування найбільшого і найстарішого виду ЗС США. Розуміння і запровадження у діяльність ЗСУ окремих доктринальних документів СВ США неможливо без знання основних концепцій і понять доктрини ADP 3-0 Операції.

У статті розкрито та проілюстровано структуру і взаємозв’язок принципів, концепцій і понять доктрини застосування СВ США. Зокрема концепцій Спільних зусиль, Об’єднаних наземних дій, Рішучих дій, розкриті різниця у підходах до стабілізаційних дій та зміст такого виду дій як Військова підтримка цивільної влади. Одним із результатів роботи є створення структурно-логічної схеми ключових принципів, концепцій і понять доктрини застосування СВ США, що дозволить подальше фахове обговорення доцільності впровадження таких концепцій. Результати роботи будуть цікаві розробникам доктрин, науково-педагогічним працівникам та офіцерам і керівному складу органів військового управління відповідальних за розробку доктрин за напрямком діяльності.

Наприкінці визначено напрямки подальших досліджень стандартів та доктрин провідних країн світу, що сприятимуть їх коректному запровадженню у діяльність сектору безпеки та оборони України.

Біографія автора

Юрій Репіло, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Доктор військових наук, професор

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року «Про Стратегію воєнної безпеки України».

Указ Президента України №473/2021 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України». 2021.

Про організацію розробки доктринальних документів Збройних Сил України. Директива Генерального штабу Збройних Сил України від 13.03.2020 №Д-6.

Army Doctrine Publication 3-0, Operations. Headquarters Department of the Army Washington, DC, July 2019, 102 c.

Россійцев В. Аналіз основ та вироблення рекомендацій щодо початку роботи із системою доктринального забезпечення Сухопутних військ США в контексті приведення доктринального забезпечення Збройних Сил України до стандартів НАТО. Journal of Scientific Papers «Social development and Security». 2020. Вип. 10, № 5. С. 68–89. DOI: https://doi.org/10.33445/sds.2020.10.5.7

Tollefson J. Fixing Army Doctrine: A Network Approach. Military Review. 2018. Вип. 98, № 1. С. 71.

Ancker III C. J., Scully M. A. Army Doctrine Publication 3-0: An Opportunity to Meet the Challenges of the Future. Military Review. 2013. Вип. XCIII, № January-February, No. 1. С. 38–42.

Benson B. Unified Land Operations: the evolution of Army doctrine for success in the 21st Century. Cavalry DIV (1ST) Fort Hood TX, 2012.

Kull D. The Myopic Muddle of the Army’s Operations Doctrine. Military Review online exclusive. 2017. С. 1–9.

Granai C. A Complex and Volatile Environment”: The Doctrinal Evolution from Full Spectrum Operations to Unified Land Operations. Fort Leavenworth, Kansas:School of Advanced Military Studies United States Army Command and General Staff College, 2015. 52 с.

Clark J. P. The Missed Opportunity: A Critique of ADP 3-0, Unified Land Operations. Military review. 2012. Вип. 92. С. 46.

Paparone C. How we fight: A critical exploration of US military doctrine. Organization. 2017. Вип. 24, № 4. С. 516–533. DOI: https://doi.org/10.1177/1350508417693853

Krabberød T. Task Uncertainty and Mission Command in a Naval Context. Small Group Research. 2014. Вип. 45, № 4. С. 416–434. https://doi.org/10.1177/1046496414532955

Быков А. В., Д. А. Бондяев. Правовая регламентация деятельности вооруженных сил США при урегулировании внутрикризисных ситуаций в США. Вестник МУМВД. 2009. № 4. С. 67–70.

Говоруха В.В. Цивільно-військові відносини в іноземних державах: військова підтримка цивільної влади // Вісник університету внутрішніх справ. - 1999. - Вип. 9. - С. 272-278.

Концепція “Командування на досягнення кінцевої мети” (Mission Command). навчальний посібник. – К.: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015. – 52 с.

Ролін І. Ф., Лобанов А. А., Марущенко В. В. Управління як функція ведення воєнних дій силами оборони України. Наука і оборона. 2019. № 1. С. 09–15.

Основи планування операцій за стандартами НАТО : навч. посіб. / [М. Гребенюк, С. Салкуцан, Ю. Остах, А. Шигида]. – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015. – 120 с.

Field manual 1-02.01 Operational terms. Headquarters Department of the Army Washington, DC, March 2021, 160 с.

Army Doctrinal Publication 1-01. Doctrine primer. Headquarters Department of the Army Washington, DC, July 2019, 44 с.

Joint Publication 1, Doctrine for the Armed Forces of the United States. Department of Defence USA, 25 March 2003.

United States Joint Forces Command J7/J9 Pamphlet Executive Summary of the Unified Action Handbook Series A Guide to Strengthened Civil-Military Cooperation in the Combatant Command’s Area of Responsibility. UCOMSJF United States Joint Forces Command, 2010.

APP-28, Allied Procedural Publication, Tactical planning for Land Forces. Edition A, Version 1. NATO Standard, NATO Standardization Office, NATO, 102 с., November 2019.

Gorodnov V., Kyrylenko V., Repilo Yu. Assessment of Border Patrol Group Ammunition Amount Required for Border Fighting. Advances in Military Technology. 2021. Вип. 16, № 1. С. 75–90. https://doi.org/10.3849/aimt.01441

D. E. Johnson, United States, Rand Corporation, National Defense Research Institute (U.S.) Preparing and training for the full spectrum of military challenges: insights from the experiences of China, France, the United Kingdom, India, and Israel. Santa Monica, CA:RAND, 2009. 275 с. ISBN 978-0-8330-4781-6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-03

Версії

Номер

Розділ

Інформаційно-аналітична діяльність у сфері безпеки та оборони