Інформаційні технології як засіб підвищення якості вивчення військово-технічних дисциплін

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2022-43-1-91-98

Ключові слова:

інформаційні технології, мультимедійний навчальний артилерійський комплекс, комп’ютерна система навчання, віртуальне сховище навчального контенту

Анотація

Сучасні умови застосування Збройних Сил України визначають нові вимоги до організації навчання та підготовки військових фахівців. Існує нагальна  потреба в розробленні нових технологій навчання, підвищенні рівня засвоювання навчального матеріалу та удосконаленні способів контролю його засвоєння. Тому в статті наводяться деякі напрями застосування інформаційних технологій у підготовці військових фахівців (на прикладі спеціалістів РВ і А), які забезпечують підвищення якості вивчення військово-технічних дисциплін. Авторами пропонуються до розгляду створення і використання мультимедійних навчальних артилерійських комплексів, комп’ютерних  систем навчання, віртуальних сховищ навчального контенту та мультимедійних  віртуальних тренажерів, які пройшли апробацію у вищих військових навчальних закладах України та кафедрі військової підготовки Сумського державного університету. На підставі результатів педагогічного експерименту з користувачами зазначених програмних продуктів  підтверджені висновки про позитивний вплив використання зазначеного інструментарію на підвищення якості навчання та зростання рівня підготовки під час вивчення військово-технічних дисциплін, а також сформульовані деякі рекомендації стосовно методики навчання з використанням запропонованих інформаційних технологій.

Посилання

Величко Г.Г. Комп’ютерні технології навчання. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. пр. У 2-х част. Ч.2. / За ред. І.А. Зязюна (голова) та ін. Київ. Вінниця: ДОВ Вінниця, 2002. 531 с. С. 17-21.

Дерев’янчук А.Й, Чопа Д.А. Підхід до створення програмних засобів для вивчення військово-технічних дисциплін. Сучасні інформаційні технології в сфері безпеки та оборони. НУОУ. 2012. №1(13).

Дерев’янчук А.Й. Сиротенко С.Г. Інформаційні технології інтенсифікації підвищення якості комп’ютеризованого навчання. Військова освіта: Збірник наукових праць. НУОУ. 2017. №1(35). С. 60-68. 4. Джеф Раскин Интерфейс: новые направления в проектировании компьютерных систем. 2010. URL: http://www.e-reading. club/book.php?book=89632.

Лабораторія дистанційного і віртуального навчання. – Кафедра штучного інтелекту і інформаційних систем, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки. http://vdll.kture.kharkov.ua.

Сокуренко В.І. Особливості впровадження дистанційного навчання для технічних спеціальностей .Сокуренко В.І., Огданський І.Ф., Папірник Р.Б., Солод Л.В./ http//www.nbuv. gov.ua/portal/ natural/ Vpabia/2009_2 /statii /UDK%20378.pdf.

Бобрівник К.Є., Гладка М.В. Проектування віртуальної навчальної лабораторії для студентів технічно-технологічних спеціальностей "Енергетика і автоматика", №3, 2014 р., С.18–23.

Перша міжнародна науково - практична конференція. Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі вищих військових навчальних закладів та можливі шляхи їх вирішення. Збірник матеріалів 1-ої міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 2018

Образцов И.В., Белов В.В. Виртуальные тренажеры в практике технического образования URL:http://cdokp.tstu.tver.ru/site.services/download.

Дерев’янчук А.Й., Чопа Д.А., Дегтярьов В.В. Інформаційні технології як технічна основа розвитку сучасних методів викладання військово-технічних дисциплін. Сучасні інформаційні технології в сфері безпеки та оборони. НУОУ. 2019. №2(35).

Моца А. А. Інноваційні технології навчання у вищій військовій освіті україни: практичне застосування . Міжнародний науковий журнал “Інтернаука” // № 5 (27), 2017, С. 26-34.

Чопа Д.А., Дерев’янчук А.Й., Дерев’янчук В.А. Методичний підхід щодо створення та доступу до віддалених віртуальних сховищ навчального контенту для підготовки фахівців РВ і А. Сучасні інформаційні технології в сфері безпеки та оборони. НУОУ. 2021. №1(35).

Кабак В. В. Особливості впровадження технологій дистанційного навчання в процес підготовки студентів комп’ютерних спеціальностей технічного ВНЗ [Електронний ресурс] / В. В. Кабак/https://ps.journal. kspu.edu/ index. php/ps/article/view/2534.

Прудка О.В. Розробка віртуальних стендів на базі NI LabView для використання у дистанційному навчанні. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”.

Белов В.В. Виртуальные тренажеры в практике технического образования URL:http://cdokp.tstu.tver.ru/site.services/download. aspx? act1&did=89791&dbid.

Бистрова Ю. В. Інноваційні методи навчання у вищій школі України / Ю. В. Бистрова // Право та інноваційне суспільство: електрон. наук. вид. – 2015. – № 1.С. 27-33. http://apir.org.ua/wp-content/uploads/ 2015/04/ Bystrova. Pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-03

Номер

Розділ

Інтерактивні моделі розвитку науково-освітнього простору у сфері безпеки та оборони