THE STABILITY ESTIMATION OF AUTOMATIC CONTROL FEEDBACK SYSTEMS UPON THE CONDITION THAT MEANSQUARED ERRORS MINIMIZATION AND QUADRATIC INTEGRAL ESTIMATION OF PHASE LOCK LOOP SYSTEM TRANSIENT PROCESSES

Authors

  • Yevhen V. Lebid Military Institute of Telecommunications and Informatization

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2015-24-3-69-74

Keywords:

PLL system, meansquared error, quality indicators, dynamic characteristics

Abstract

In the article presented results analysis principles construction the system phase - locked loop (PLL) is on the example the tracker system. Dependences amplification the system, meansquared error and quadratic integral estimation transients the system phase - locked loop (PLL) factor are investigational. The presented results allow improving dynamic description the system phase - locked loop (PLL) in radiotechnical facilities the special setting. 

References

The phaseautomatic frequency control (1972), A phaselocked loop [Sistemy fazovoj avtopodstrojki chastoty], Svjaz', Moscow, 220 p.

Zajcev G.F., Krivuca V.G., Bulgach V.L., Radzivilov V.L. (2006), Minimizing standard errors and quadratic integral estimates tracking systems using open-loop and differential constraints. [Minimizacija srednekvadraticheskih oshibok i kvadratichnyh integral'nyh ocenok sledjashhih sistem s pomoshh'ju razomknutyh i differencial'nyh svjazej], GUIKT, Kyiv, pp. 11-19.

Zajcev G.F., Radzivilov G.D. (2004), The contradiction between the terms of the MSE minimization of a quadratic integral and evaluation tracking systems with the principle of management by exception. [Protivorechie mezhdu uslovijami minimizacii SKO i kvadratichnoj integral'noj ocenki v sledjashhih sistemah s principom upravlenija po otkloneniju], Problemy upravlenija i informatiki, Vol. 1, pp. 48–59.

Zajcev G.F., Bulgach V.L., Gradoboeva N.V. (2011), Improving quality indicators correlation systems. [Povyshenie pokazatelej kachestva korreljacionnyh sistem], Suchasni tendentsii rozvytku tekhnolohii v komunikatsiiakh ta osvity, Kyiv, pp. 226–231.

Lindsej V.L. (1978), Synchronization Systems in Communications and control. [Sistemy sinhronizacii v svjazi i upravlenii], Moscow, Sovetskoe radio, 599 p.

Karjakin V.L. (1986), Synthesisoptimal pulse synchronization systems. [Sintez optimal'nyh po bystrodejstviju impul'snyh sistem sinhronizacii], sb. nauch. tr. ucheb. in-tov. Svjazi, Leningrad, LJeIS, pp. 107- 112.

Kljepper Dzh, Dzh. Frjenk (1977), System phase and frequency locked loop frequency. [Sistemy fazovoj i chastotnoj avtopodstrojki chastoty], Moscow, Jenergija, 440 p.

Zajcev G.F., Bulgach V.L., Stas' V.V., Gradoboeva N.V. (2011) Phase locked loop systems in the frequency with the principle Office of otklonenû. Part 3 (b). Analysis of dynamic characteristics of the system. [Sistemy fazovoj avtopodstrojki chastoty s principom upravlenija po otklonenju. Chast' 3(b). Analiz dinamicheskih harakteristik sistemy], Zviazok, No 2, pp. 54-63.

Pugachev V.S. (1960). Theory of random functions and its application to automatic control tasks. [Teorija sluchajnyh funkcij i ee primenenie k zadacham avtomaticheskogo upravlenija], Moscow, Fizmatgiz, 884 p.

Zajcev G.F. (1988), Radio automatic control system of high precision. [Radiotehnicheskie sistemy avtomaticheskogo upravlenija vysokoj tochnosti], Kyiv, Tekhnika, 160 p.

Pugachev V.S. (1960), Theory of random functions and its application to automatic control tasks. [Teorija sluchajnyh funkcij i ee primenenie k zadacham avtomaticheskogo upravlenija], Мoscow, Fizmatgiz, 884 p.

Zajcev G.F., Arsen'ev G.N., Krivuca V.G., Bulgach V.L., (2004) Radioavtomatika, Кyiv, OOO ,,D.V.K.”, 504 p.

Lebid Y.V., Kononenko S.M., Sudnikov Y.O., Yefimova R.H. (2015), Method of evaluation indexes of quality system evaluation autoconfiguration frequency. [Metod otsinky pokaznykiv yakosti systemy fazovoi avtopidstroiky chastoty], Suchasni informatsiini tekhnolohii u sferi bezpeky ta oborony, No. 2(23), Kyiv, pp. 81–87.

Published

2015-12-30

Issue

Section

Theoretical Foundations of Information Technologies Creation and Using