THE METHOD OF SOFTWARE STABILITY TESTS OF AN INFORMATION SYSTEM

Oleh V. Boichenko, Serhii V. Lienkov, Oleksandr V. Sieliukov, Pavlo A. Shkulipa

Abstract


The article offers the method of test tests of firmness the informative system of the special setting is offered on the basis of technology the layer planning of software.

Basis of method is application of sequence operations of test tests, including three stages of cryptographic transformations. As a result of development terms are created for providing of permanent control after the state of functioning the informative system.

Development of method is create terms for the receipt of quantitative indexes of efficiency introduction technology of the layer planning of software with the purpose of improvement of level firmness the informative system of the special setting to unauthorized influences.


Keywords


steady informative system; layer planning of software; unauthorized influences; test tests.

GOST Style Citations


Бойченко О.В. Окремі питання функціонування системи забезпечення інформаційної безпеки / О.В. Бойченко, К.С. Герасименко // Кримський юридичний вісник. – Сімферополь, 2010. – Вип. 1(8). – Ч. 1. – С. 46-54.

Бойченко О.В. Перспективи використання засобів технічного захисту інформації у правоохоронних органах України / О.В. Бойченко // Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності: міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 квіт. 2004 р.: тези допов. (Част. 1). – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2005. – С.121-127.

Бойченко О.В. Організаційно-правові та програмно-технічні проблеми захисту інформації в автоматизованих системах ОВС України / О.В. Бойченко, К.С. Герасименко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк: Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Є.О. Дідоренка, 2010. – №2. – С. 68-73.

Бойченко О.В. Інформаційна безпека телекомунікаційних систем спеціального призначення / О.В. Бойченко // Новітні мережні технології в Україні: 14-а міжнар. наук.-практ. конф., 23-25 верес. 2011 р. : тези допов., АР Крим, с. Партеніт – К.: УНДІЗ, 2011. – № 1. – C. 119-124.

Бойченко О.В. Структурне проектування програмного забезпечення складних інформаційних систем реального часу / О.В. Бойченко С.В. Лєнков, П.А. Шкуліпа // Сучасна спеціальна техніка. – К.: ДНДІ МВС України, 2012. – № 4(31). – С. 92-97.

Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования: ГОСТ 28147-89. – [Действителен от 1990-07-01]. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1996. – 28 с.

ISSN 2410-7336 (Online)

ISSN 2311-7249 (Print)