THE DEVELOPMENT TECHNOLOGY OF KNOWLEDGE ORIENTED DECISION SUPPORT SYSTEMS MAKING UNDER RISK AND UNCERTAINTIES (STEP "INITIAL DATA PROCESSING")

Vasyl V. Bychenkov, Liudmyla A. Zaika, Yevhen O. Sudnikov

Abstract


The knowledge decisions acceptance support system (KDASS) in the risks and ambiguities conditions were offered. The first stage sequence of KDASS forming – the basic data processing stage was written. The first stage sequence of KDASS it was rotined on an example KDASS of achievement degree evaluation of certain possibilities of Ukraine Military Forses depending on the financing level.

Keywords


technology; knowledge decisions acceptance support system; initial data processing; building KDASS stages.

GOST Style Citations


Закон України «Про основи національної безпеки України» / Верховна Рада України. — Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 39, ст.351.

Воєнна безпека України на межі тисячоліть / [Дмитров С.О., Корендович В.С., Нестеров О.О. та ін.]; под ред. Перепелиці Г.М. — К.: Стилос, 2002. — 394 с.

Бут Ю.І. Вступ до стратегії національної безпеки: природа, протиріччя, прогноз / Ю.І. Бут, Г.Ф. Костенко — К. : Видання академії, 2001. — 150 с.

The Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS) (DoD Directive 7045.14). – [May 22, 1984, Change 1, July 28, 1990]. – Режим доступу: http://www.docstoc.com/ docs/ 5982691/ DoD-Directive-7045.14/ Departament of Defense.

Розробка методики визначення вартісних показників життєвого циклу спроможностей у рамках оборонного планування : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) [шифр «Оцінка»] – К.: НУОУ, 2011. – 183 с.

Розроблення теоретичних та практичних засад проведення оборонного огляду в Збройних Силах з метою ефективного формування воєнної політики : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) [шифр «Рубін»] – К.: НУОУ, 2011. – 189 с.

Розробка процесної моделі оборонного планування, орієнтованого на спроможності : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) [шифр «Прометей»] – К.: НУОУ, 2012. – 194 с.

Підтримка прийняття рішень під час оборонного планування у галузі розвитку Збройних Сил України : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) [шифр «Ризик ОП»] – К.: НУОУ, 2013. – 156 с.

Биченков В.В. Вибір математичного апарату для розроблення методики вирішення завдання оцінки ризиків досягнення визначених можливостей у залежності від рівня фінансування в системі оборонного планування / В.В. Биченков, Р.Г. Єфімова, Паламарчук А.С. // Труди університету № 114. – К., 2012. – С. 49 –55.

Биченков В.В. Розроблення алгоритму синтезу поліному n-го ступеня залежності цільової функції від одного аргументу / В.В. Биченков, О.В. Поплінський // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони № 1 (13). – К., 2012. – С. 5 – 9.

Биченков В.В. Розроблення алгоритму синтезу поліному n-го ступеня залежності цільової функції від визначеної кількості аргументів / В.В. Биченков // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони № 2 (14). – К., 2012. – С. 9 – 13.

Биченков В.В. Порядок оцінювання ступеня досягнення можливостей Збройних Сил України в залежності від рівня фінансування / В.В. Биченков, Л.А. Заїка // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони № 1 (16). – К., 2013. – С. 5 – 7.

Городнов В.П. Моделирование боевых действий частей, соединений и объединений войск ПВО / В.П. Городнов – Х.: ВИРТА ПВО, 1987. – 379 с.

Пропозиції Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони щодо визначення складових можливостей Збройних Сил України та здатності виконати завдання за призначенням для проведення розрахунків у якості вихідних даних в рамках НДР «Ризик – ОП» – К.: МОУ, 2013. – 24 с.

ISSN 2410-7336 (Online)

ISSN 2311-7249 (Print)