Концептуальні підходи застосування бездротових сенсорних мереж арміями передових країн світу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2023-47-2-96-112

Ключові слова:

Стратегічний оборонний бюлетень, гнучка автоматизована система управління, C4ISR, сенсорні системи, бездротові сенсорні мережі, тактико-технічні характеристики, передові технології створення сенсорних систем

Анотація

Війна рф проти України спонукала до об’єктивного оцінювання існуючих мереж зв'язку і систем командування, налаштованих за нормами концепції C4ISR, що означає «Command and Control, Computers, Communications, Intelligence – Surveillance – Reconnaissance» (Командування і контроль, Зв'язок, Комп'ютеризація, Розвідка – Спостереження – Рекогносцировка) та являє собою інтегрований підхід до керування й координації військових операцій у сучасних війнах. На сьогодні ця концепція, через кібер та інші загрози розширилася і містить вже сім сталих компонентів – «Command and Control, Computers, Communications, Intelligence – Surveillance – Reconnaissance, Combat systems, Cyber, Collaboration,» (Командування і контроль, Комп'ютеризація, Зв'язок, Розвідка – Спостереження – Рекогносцировка, Співпраця між державним і приватним секторами, Оборонна кібербезпека, Співпраця та оперативна сумісність з партнерами і союзниками). Для найменування цього виду системи застосовується абревіатура C7ISR. Крім того, успішне функціонування цієї системи забезпечується додатковими можливими факторами і засобами «Convergence. Cohesion. Combine, Co-operation, Coordination, Continuous, Connected networks, Multi-clouds» (узгодженість, згуртованість, взаємодія, поєднання, координація, постійність, використання пов’язаних мереж і мультихмарного середовища тощо). Тому використання у військовій сфері нових технологій і надалі породжуватиме варіації таких систем, їхніх назв та абревіатур. За своїм призначенням такі мережі зв’язку і системи командування мають невідкладно реагувати на масовані кібератаки, ракетні удари та інші загрози. Під час російсько-української війни, використання передових технологій НАТО, зокрема завдяки потенціалу C4ISR, і подальших її модифікацій, дало змогу викрити нарощування ворожих військ на україно-російсько-білоруському кордоні, та опорні пункти агресора. Саме гнучкі автоматизовані системи управління, що своєчасно реагують на вплив різноманітних зовнішніх факторів, дають змогу українським військовим швидко пристосуватися до мінливої ситуації на полі бою. Система C4ISR, із гнучким застосуванням додаткових факторів і засобів (наприклад, C5ISR, C6ISR, C7ISR) та її архітектура оптимально адаптується до середовища функціонування і забезпечує збір й аналіз багатовимірної розвідувальної інформації на суходолі, у повітрі та водному просторі, коли є значна кількість різного виду сигналів: електронних, електрооптичних, інфрачервоних і супутникових. Це допомагає покращити процес прийняття оперативних рішень, гарантує миттєве й ефективне їх доведення до виконавців, забезпечує здатність до супроводу, здійснює контроль і, за потреби, регулює виконання поставлених бойових завдань. Ключовим інструментом для одержання, опрацювання і пересилання даних, що забезпечують належне функціонування систем C4ISR (C5ISR, C6ISR, C7ISR) є мобільні бездротові сенсорні мережі (сенсорні системи). Маємо констатувати, що російсько-українська війна, актуалізувала важливість використання сенсорних систем з метою отримання розвідувальної інформації та її комплексного аналізу для забезпечення ефективного прийняття рішень командувачами (командирами). Здатність до швидкого розгортання, самоорганізація і відмовостійкість є ключовими особливостями бездротових сенсорних мереж, що роблять їх надійним інструментом для ефективного виконання оперативних завдань. Метою статті є аналіз тактико-технічних характеристик, особливостей функціонування і прикладного застосування бездротових сенсорних мереж армій передових країн світу для напрацювання фахових рекомендацій стосовно подальшого їх впровадження в сфері безпеки та оборони України, а також – гарантування інноваційності розроблення вітчизняних зразків гнучких автоматизованих систем управління в збройних силах нашої держави. Для науково-обґрунтованого написання статті застосовано методи аналізування, синтезу, прогнозування. Зазначений методичний інструментарій дав змогу концептуально охарактеризувати автоматизовані системи управління військами НАТО (C4ISR і розширену C7ISR), розкрити тактико-технічні характеристики сенсорних систем спеціального (військового) призначення, особливості їх функціонування, узагальнити призначення мобільних бездротових сенсорних мереж оперативного рівня, а також – розробити рекомендації щодо впровадження таких систем у вітчизняній військовій сфері та їхнього подальшого інноваційного розвитку. В статті проаналізовано Стратегічний оборонний бюлетень України в частині необхідності тотальної цифровізації Міністерства оборони і Генерального штабу Збройних Сил України та застосування бездротових сенсорних мереж для розроблення гнучких автоматизованих систем управління у військовій сфері, дано концептуальну характеристику стандарту військового керування у НАТО, проведено аналіз провідних наукових досліджень і публікацій стосовно завдань управління, використовуючи сенсорні системи, сучасного стану мобільних бездротових сенсорних мереж, а також перспектив їх розвитку і доцільність застосування для побудови інноваційних автоматизованих систем управління в Збройних Силах України. Висвітлено тактико-технічні характеристики, описано конструктивні ознаки та виділено особливості функціонування сенсорних систем спеціального (військового) призначення. Зокрема, розглянуто сенсорні системи AUSSNet, Vigilis, REM-Sense, AN/PRS-9A BAIS, BAIS-i, Reconnaissance (ISR) UGS, Pathfinder, Claw, Forester, Camel (США), Mineseeker (Великобританія), Carabas II, Flexnet (Швеція), Primrose (Ізраїль). З’ясовано, що в складі вузлів сенсорних систем використовуються акустичні, електрооптичні, інфрачервоні, магнітні, температурні, акселометричні та сейсмічні датчики. Узагальнено призначення і напрями застосування та сформульовано рекомендації щодо використання бездротових сенсорних мереж у військовій сфері України, зокрема, для побудови гнучких автоматизованих систем управління збройними силами. Проаналізоване сприяє поглибленню наукових знань стосовно технологічних, архітектурних, конструктивних особливостей окремих вузлів (модулів) сенсорних систем з метою їх удосконалення та ефективного впровадження у військовій сфері, що формується на основі принципів і стандартів держав-членів НАТО. Прикладне використання мобільних бездротових сенсорних мереж, якісно покращує характеристики автоматизованої системи C4ISR та її подальших модифікацій і забезпечує її оптимально-адаптовану інтеграцію до автоматизованих систем управління вітчизняними оборонними ресурсами.

Посилання

Ефективні дії ЗСУ на великій війні спонукали НАТО до покращення командування й розвідки в Альянсі. 21.03.2023. URL: https://armyinform.com.ua/2023/03/21/efektyvni-diyi-zsu-na-velykij-vijni-sponukaly-nato-do-pokrashhennya-komanduvannya-j-rozvidky-v-alyansi/ (дата звернення: 23.06.2023).

Жук О. В. Концептуальна модель побудови системи управління безпроводовими сенсорними мережами військового призначення. Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення. Застосування підрозділів, комплексів, засобів зв’язку та автоматизації в АТО: доп. та тези доп. учасників ХІ науково-практичної конференції, м. Київ, 8 9 листопада, 2018 р. Київ : ВІТІ ім. Героїв Крут, 2018. С. 20–28.

Жук О. В., Міночкін А. І, Романюк В. А. Перспективи розвитку тактичних сенсорних мереж. Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ «КПІ». 2007. № 2. С. 112–119.

Жук О. В., Романюк В. А., Бовда Е. М. Методологія синтезу автоматизованих систем управління телекомунікаційними системами військового призначення. Збірник наукових праць ВІТІ. 2017. №1. С. 36–46.

Жук О. В., Романюк В. А., Бовда Е. М. Управління перспективними неоднорідними безпровідними сенсорними мережами тактичної ланки управління військами: проблема і шляхи рішення. Збірник наукових праць «Труди університету». 2017. Вип. 1. С. 171–180.

Жук О. В., Романюк В. А., Сова О. Я. Методологічні основи управління перспективними неоднорідними безпроводовими сенсорними мережами тактичної ланки управління військами. Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення : тези доповідей та виступів учасників ІХ науково-практичної конференції, м. Київ, 2016 р. Київ : ВІТІ НТУУ «КПІ», 2016. С. 34–44.

Жук О. В., Романюк В. А., Сова О. Я. Система управління тактичними сенсорними мережами. Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ «КПІ». 2008. № 2. С. 88 96.

Прищепа Т. О., Лисенко О. І. Безпроводові сенсорні мережі із мобільними сенсорами. Перспективи телекомунікацій : зб. матер. Міжнар. наук.-техн. конф., м. Київ, 21–25 квітня 2015 року. Київ: НТУУ «КПІ», 2015. URL : http://conferenc.its.kpi.ua/proc/article/ view/104177 (дата звернення: 23.06.2023).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України" : Указ Президента України від 06.06.2016 № 240/2016. URL: https://www.president.gov.ua/documents/ 2402016-20137 (дата звернення: 23.06.2023).

Рішення Ради національної безпеки і оборони «Про Стратегічний оборонний бюлетень України» від 20.08.2021 №n0063525-21 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/n0063525-21 (дата звернення: 23.06.2023).

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України"» від 17 вересня 2021 року № 473/2021 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 473/2021#n17(дата звернення: 23.06.2023).

Що таке C4ISR? Аеророзвідка. 20.09.2022. URL: https://www.facebook. com/aerorozvidka/ posts/ 5149553421834764/ (дата звернення: 23.06.2023).

Arora A., Dutta P., Bapat S., Kulathumani V., Zhang H., Naik V., Mittal V., Cao H., Demirbas M., Gouda M., Choi Y., Herman T ., Kulkarni S., Arumugam U., Nesterenko M., Vora A., Miyashita M. A Line in the Sand: A Wireless Sensor Network for Target detection, classification, and tracking. Computer Networks. December 2004. Vol. 46, Is. 5. P. 605–634. URL: https://www.sciencedirect.com/science/ article/abs/pii/S138912860400146X (дата звернення: 23.06.2023).

Militaries moving from C4ISR and C5ISR to C6ISR. 2023. URL: https://idstch.com/technology/ electronics/militaries-moving-from-c4isr-and-c5isr-to-c6isr/ (дата звернення: 23.06.2023).

Warfare in the post-digital era. 2021. URL: https://wavellroom.com/ 2021/10/05/warfare-in-the-post-digital-era/ (дата звернення: 23.06.2023).

Zhuk O. V., Romaniuk V. A., Stepanenko E. A. Method of collecting monitoring information in wireless sensor networks with uav. Інформаційно-телекомунікаційні технології та радіоелектроніка УкрМіКо’2018 : тези доповідей та виступів учасників Третьої ІЕЕЕ Міжнародної конференції, м. Одеса, 10–14 вересня 2018 р. Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2018. С. 22–24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-22

Номер

Розділ

Розвиток теорії та практики створення інформаційно-телекомунікаційних систем