Удосконалена часткова методика оцінювання рівня підготовки посадових осіб, які залучаються до управління бойовим польотом спільної авіаційної групи пілотованої та безпілотної авіації

Автор(и)

  • Ярослав Ярошенко Національний університет оборони України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2023-47-2-48-54

Ключові слова:

рівень підготовки, авіація, методика оцінювання, спільна авіаційна група пілотованої та безпілотної авіації, бойовий політ, офіцер з бойового управління, нечітка логіка, управління

Анотація

Під час бойового польоту, управління авіаційним угрупованням пілотованої та безпілотної авіації здійснюється командиром угруповання та офіцерами з бойового управління наземних (повітряних) пунктів управління авіації, а також у повітрі командирами (старшими) груп тактичного призначення. Кожна посадова особа, яка залучається до управління таким угрупованням повинна мати відповідний фактичний рівень підготовки, що впливає на загальний рівень підготовки цих посадових осіб, як команди, яка управляє протягом всього бойового польоту. Оцінювання рівня підготовки посадових осіб, які мають різнорідну спрямованість за існуючими методиками оцінювання рівня підготовки особового складу не дає змогу визначити їх фактичний рівень підготовки та може призвести до зриву виконання бойового завдання авіаційним угрупованням. Тому виникає актуальне наукове завдання стосовно удосконалення існуючого науково-методичного апарату з метою оцінювання загального рівня підготовки посадових осіб різнорідного призначення, які залучаються до управління бойовим польотом авіаційного угруповання пілотованої та безпілотної авіації. Це дозволить під час планування бойового польоту визначати прогнозовану ефективність виконання бойового завдання авіаційним угрупованням та залучати до управління ним посадових осіб, які мають високий рівень підготовки. Дослідження проводилось із застосуванням системного підходу та теорії нечіткої логіки. У статті проведено аналіз існуючих методик оцінювання рівня підготовки особового складу та запропоновано удосконалену часткову методику оцінювання рівня підготовки посадових осіб, що залучаються до управління бойовим польотом спільної авіаційної групи пілотованої та безпілотної авіації. Удосконалена часткова методика, за допомогою математичного апарату нечіткої логіки, дозволяє, на відміну від існуючих, визначати індивідуальний фактичний рівень підготовки посадових осіб, які мають різне призначення та оцінювати загальний фактичний рівень підготовки посадових осіб, які залучені до управління бойовим польотом авіаційного угруповання. Під час дослідження, для імітаційного моделювання визначення рівня підготовки посадових осіб, використовувався пакет прикладних програм Matlab: Simulink та Fuzzy Logic Designer. Запропонована удосконалена часткова методика має важливе практичне значення для військових частин авіації, оскільки може стати дієвим інструментом під час вибору посадових осіб, що будуть здійснювати управління бойовим польотом авіаційного угруповання, підрозділів та військових частин авіації, а також складовою системи підтримки прийняття рішень керівного складу органів військового управління для планування операцій.

Посилання

Жирохов М. О. Війна в повітрі. Україна, лютий-травень 2022. Чернігів : Княжий вал, 2022. 94 с.

Allied Joint Doctrine For The Conduct Of Operations. AJP-3 (B). Washington: NATO Standartization Office, 2019. 164 p. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/publications/allied-joint-doctrine-for-the-conduct-of-operations-ajp-3b (Accessed : 16.06.2023).

Візія Повітряних Сил 2035. Київ : Міністерство оборони України ; Командування ПС ЗСУ, 2020. 39 с.

Ярошенко Я. В., Герасименко В. В., Коротін С. М., Мартинюк О. Р., Блискун О. Є. Алгоритм процесу управління спільною авіаційною групою за етапами бойового польоту. Повітряна міць України, 2022. № 2. C. 29-34. URL: https://doi.org/10.33099/2786-7714-2022-1-2(3)-29-34 (дата звернення : 16.06.2023).

Правила виконання польотів в державній авіації України : наказ Міністерства оборони України від 05.01.2015 р. № 2. Офіц. вид. 2015. 107 с.

Правила виконання польотів безпілотними авіаційними комплексами державної авіації України : наказ Міністерства оборони України від 08.12.2016 р. № 661. Офіц. вид. 2016. 32 с.

Blyskun O., Herasymenko V., Kolomiiets Y., Honcharenko Y., Yaroshenko Y. Alghorthm of determining the readiness level of the flight crew based on fuzzy logic approaches. Sciences of Europe. 2021. Vol. 2. №80. P. 46-49.

Гончаренко Є. В. Блискун О. Є., Ткаченко А. В., Ковба О. П., Титаренко О. І. Застосування підходів теорії нечіткої логіки для оцінювання підготовленості авіаційного персоналу Повітряна міць України. 2021. №1. С. 8–11. URL: https://doi.org/10.33099/2786-7714-2021-1-1-8-11 (дата звернення : 16.06.2023).

Дроздов С. С. Методичний підхід до кількісного оцінювання впливу рівня підготовленості екіпажів на бойову могутність бойового складу тактичної авіації. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2016. № 3. С. 49 53. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nitps_2016_3_10 (дата звернення : 16.06.2023).

Макаліш О. В., Георгадзе О. А. Методичний підхід до оцінювання рівня навченості органів військового управління тактичного рівня. Збірник наукових праць Центру воєнно-наукових досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 2016. № 3. С. 104–108. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpcvsd_2016_3_20 (дата звернення : 16.06.2023).

Овчаренко В. В. Методика оцінювання існуючого рівня підготовленості військовослужбовців підрозділу спеціального призначення внутрішніх військ до виконання бойових завдань по знешкодженню озброєних злочинців. Честь і закон. 2011. № 2. С. 51–59. URL: https://doi.org/10.33405/2078-7840/2011/0/2/143960 (дата звернення : 16.06.2023).

Лендюк Т. В., Васильків Н. М. Нечітка модель формування індивідуальної траєкторії навчання та побудова онтології на її основі. Інформатика та математичні методи в моделюванні. 2017. Т. 7. № 1-2. С. 103–112. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Itmm_2017_7_1-2_14 (дата звернення : 16.06.2023).

Goncharenko Y., Blyskun O., Martyniuk O., Radko O., Kolomiiets Y., Bilokur M. Flight safety fuzzy risk assessment for combat aviation system. IEEE 2nd International Conference on Advanced Trent in Information Theory, 2020. P. 132-137.

Martin McNeill F., Thro E. Fuzzy logic: a practical approach. Boston, USA: AP PROFESSIONAL, 1994. P. 309.

Кравець П., Киркало Р. Системи прийняття рішень з нечіткою логікою. Вісник Національного університету «Львівська політехніка . 2009. № 650: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. С. 115–123. URL: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/2806 (дата звернення : 16.06.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-22 — Оновлено 2023-10-10

Версії

Номер

Розділ

Військово-космічні та геоінформаційні технології