Особливості побудови та рекомендації стосовно використання радіомодуля nRF24L01 у військовій техніці

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2023-47-2-91-95

Ключові слова:

радіозв’язок, амплітудна модуляція, частотна модуляція, бездротовий зв’язок, комунікаційний пристрій, супутникова навігація, Інтернет речей

Анотація

Сьогодні, приймально-передавальна апаратура зазнала суттєвого розвитку, здебільшого, завдяки цифровізації. Цифрова техніка стає все популярнішою під час прийому й передачі інформації. Восьмирозрядні мікроконтролери (наприклад, nRF24L01) володіють достатньою швидкістю обробки даних. Забезпечивши аналого-цифрове перетворення та маючи можливості в програмуванні даних мікроконтролерів, відкриваються перспективи для реалізації трансивера. Серія виробів провідної корпорації Nordic Semiconductor містять вбудовані високопродуктивні мультиплексори, що з’єднані з Flash-пам’яттю (ядром) мікроконтролера індустріального стандарту 8052 (наприклад, nRF24L01), та підтримує декілька стандартів конфігурації послідовного порту. Ці вироби є першими інтегрованими схемами, які можна назвати «інтелектуальними прийомо-передавачами» для систем збирання та обробки даних на одному кристалі. На першому етапі обробка фізичних сигналів полягає в необхідності отримання інформації, що міститься в них. Ця інформація наявна в амплітуді сигналу, в частоті або спектральному складі, у фазі чи у відносних часових залежностях декількох сигналів. У деяких випадках бажано змінити формат інформації, яка знаходиться в пакеті сигналу. Наприклад, зміна формату відбувається під час передавання звукового сигналу в телефонній системі з багатоканальним доступом і частотним розділенням. У випадку цифрового зв’язку аналогова звукова інформація спочатку перетворюється на цифрову за допомогою аналого-цифрового перетворювача. Цифрова інформація, що втілює в собі індивідуальні звукові канали, мультиплексується (багатоканальний доступ з часовим розділенням (TDMA)) та передається через послідовну цифрову лінію зв’язку. Метою статті є проведення аналізу особливостей побудови та надання рекомендації щодо застосування радіомодуля nRF24L01 у техніці військового призначення, а також – порівняння основних принципів та стандартів моделювання сигналів і завад в електронних системах, принципів дискретизації, кодування сигналів.

Біографії авторів

Іван Нещерет , Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

Провідний науковий співробітник

Кирило Злобін , Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

Начальник Військового коледжу сержантського складу

Юрій Цикало , Військова частина А0707

Заступник командира частини

Посилання

Білинський Й. Й., Огородник К. В.,. Юкиш М. Й. Електронні системи. Вінниця : ВНТУ, 2018. 208 с.

Кузьмин І. В., Кедру В. А.Основи теорії інформації та кодування. Київ : Вища школа, 2003. 220 с.

Бойко В.І., Гурій А. М., Жуйков В. Я. та ін. Основи технічної електроніки: У 2 кн. Кн.2 Схемотехніка: підручник. Київ : Вища школа, 2007. 510 с.

Овчарук А. А., Барась С. Т., Овчарук Т. І. Квадратурна амплітудна модуляція зі змінним значенням частоти-носія. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2011. № 4/9. С. 47–51.

Рябенький В. М., Жуйков В. Я., Гулий В. Д. Цифрова схемотехніка : навч. посібник. Львів : «Новий світ-2000», 2009. 736 с.

Сайко В. Г., Оксіюк О. Г., Дікарєв О. В. Основи цифрового оброблення сигналів в системах цифрового радіозв’язк : навч. посібник. Київ : ДУТ, 2016. 128 с.

Бабак В.П. Обробка сигналів у радіоканалах цифрових систем передавання інформації: Навч. посібник за заг. ред. чл.-кор. НАН України В.П. Бабака. Київ : Книжкове вид-во НАУ, 2005. 476 с.

Кривуца В. Г., Барковський В. В., Беркман Л. Н. Математичне моделювання телекомунікаційних систем: навчальний посібник. Київ : Зв’язок, 2007. 270 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-22

Номер

Розділ

Інформаційно-аналітична діяльність у сфері безпеки та оборони