Методика визначення пріоритетності об’єктів противника для прийняття їх як можливих цілей з метою вогневої підтримки з використанням матриці CARVER

Автор(и)

  • Юрій Репіло Національний університет оборони України, Україна https://orcid.org/0000-0002-1393-2371
  • Володимир Приміренко Національний університет оборони України, Україна
  • Андрій Дем`янюк Національний університет оборони України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2023-47-2-155-166

Ключові слова:

пріоритетність, об’єкти противника, матриця CARVER, вогнева підтримка, ранг важливості, критичність, доступність, здатність до відновлення, вразливість, ефект і впізнаваність

Анотація

Відомо, що під час вогневої підтримки засобів ураження і ресурсів завжди менше ніж потрібно для враження усіх виявлених об’єктів противника. Виходячи з цього, визначення пріоритетності об’єктів противника, які в подальшому можуть ідентифікуватися як цілі для ураження, щоб забезпечити ефективне використання обмежених ресурсів, є актуальним науковим завданням. У статті наведено розроблену методику визначення пріоритетності об’єктів противника для прийняття їх як можливих цілей з метою вогневої підтримки з використанням матриці CARVER. Суть методики полягає в аналізі об’єктів противника з урахуванням їх потенційного впливу на виконання завдань з ураження їх засобами артилерії. На відміну від існуючих, у розробленій методиці передбачено оцінювання об’єктів противника на основі багатьох критеріїв, що забезпечує ефективне використання обмежених ресурсів. Це дає змогу ідентифікувати об’єкти як важливі цілі для подальшого прийняття обґрунтованих рішень щодо пріоритетності їх ураження. Використання запропонованої методики визначення пріоритетності об’єктів противника для прийняття їх як можливих цілей з метою вогневої підтримки з використанням матриці CARVER через визначення пріоритетів цілей, на основі таких факторів як критичність, доступність, здатність до відновлення, вразливість, ефект і впізнаваність, на практиці дає змогу забезпечити використання обмежених ресурсів для досягнення цілей по всіх ланках військового управління. Під час написання статті застосовано методи експертних оцінок, аналізу ієрархій та теорії важливості критеріїв. Зазначений методологічний підхід в подальшому планується як складова методики підтримки прийняття рішення бойового застосування артилерії на основі застосування геоінформаційних технологій та штучного інтелекту. Означене, в свою чергу, дає змогу підвищити ефективність бойового застосування артилерії, завдяки скороченню часу на прийняття рішення бойового застосування артилерії під час вогневої підтримки загальновійськових формувань та забезпеченню використання обмежених ресурсів з метою досягнення цілей у всіх ланках військового управління.

Посилання

Приміренко В. М., Дем’янюк А. В. Методологічний підхід визначення пріоритетності ураження цілей на основі визначення важливості критеріїв матриці CARVER. Науково-практична конференція : зб. мат. НПК м. Львів, 17 листопада 2022 р. Львів: НАСВ, 2022. С. 108.

Олійник В. В., Данилюк І. А., Оцінювання важливості об’єктів противника в ході планування рейдових дій з використанням методу аналізу ієрархії. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Київ, 2020. Вип.2 (38). С. 107–112. DOI: 10.33099/2311-7249/2020-38-2-107-112.

Сааті Р. В. Процес аналізу ієрархії – що це таке і як він використовується. Математична модель 1987; 9: С. 161 176. DOI: 10.1016/0270-0255(87)90473-8.

Пеніваті К. Критерії оцінки групового прийняття рішень. Математичні комп’ютерні моделі. 2007. Вип. 46: С. 935–947, DOI:10.1016/j.mcm.2007.03.005.

Репіло Ю., Абед А., Животовський Р., Шишацький А., Гогонянц С., Кравченко С., Живило І., Дєнєжкін М., Протас Н., Щепцов О. Удосконалення методу оцінювання та прогнозування стану об’єкта моніторингу в інтелектуальних системах з підтримкою прийняття рішень. Східно-Європейський журнал підприємницьких технологій. 2021. Вип. 3(112), С. 43-55, DOI: 10.15587/1729-4061.2021.237996.

Гао Ш, Жанг З., Као Ч. Методи обчислення ваг з використанням повних і неповних матриць. Журнал Програмне забезпечення 2010. № 5: С. 304–311. DOI: https://doi.org/10.4304/ jsw.5.3.304-311

Сонг Б., Кан С. Метод призначення ваг за допомогою ранжування та неієрархічного порівняння. Adv Decis Sci. 2016. Article ID 8963214, С. 107-119. DOI:10.1155/2016/8963214.

Сааті Т. Аналітичний процес ієрархії. Нью-Йорк: McGraw-Hill Book Company, 1980. С. 104.

Фокс В., Томпсон Н. Поетапне виявлення терористичних атак: спрощення складності за допомогою аналітичного процесу ієрархії. Журнал управління обороною, 2014. № 5. С. 57–64. DOI: 10.4172/2167-0374.1000116

Гердес Дж., Сперо Е. Компактний огляд багатокритеріальних методів аналізу невизначеності рішень. ARL-TR-6340. Армійські науково-дослідні лабораторії. 2013. С. 30. URL: https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA582195.pdf. (дата звернення 18.01.2023).

Штаб, управління армії. FM 34–36: Операції розвідки Сил спеціальних операцій та радіоелектронної боротьби, Додаток D, 1991. 212 с.

Лабай Л., Бенсі Л. The CARVER. Цільовий аналіз і методологія оцінки вразливості: практичний посібник для оцінки вразливості безпеки. 2018, 188 c.

Грейвер Б., Реабе Л., Фокс В., Баркс Р. CARVER 2.0: інтеграція багатоатрибутної схеми зважування процесу прийняття рішень аналітичного ієрархічного процесу для аналізу вразливості центру ваги для сил спеціальних операцій США. Журнал оборонного моделювання та симуляції, 2018. № 15. С. 111–120. DOI: 10.1177/1548512917717054

Алінежад А., Аміні А. Аналіз чутливості техніки TOPSIS: результати зміни ваги одного атрибута в підсумковому рейтингу альтернатив. Журнал оптимізації в промисловому машинобудуванні, 2011. № 7. С. 23–28.

Фокс В. TOPSIS в бізнес-аналітиці. Енциклопедія бізнес-аналітики та оптимізації. 2014. С. 1762–1771. URL:https://www-users.york.ac.uk/~vjh5/myPapers/hodge%20article_wang_ency_2014.pdf. (дата звернення: 03.02.2023).

Гайджинасс. Матриця CARVER: Тактичний аналіз цілей, URL: https://gaijinass.com/2010/03/11/carver-matrix-tactical-target-analysis/, 2010. (дата звернення: 24.02.2023).

Гайджинасс. Використовуйте матрицю CARVER для керування. 2009.URL:https://gaijinass.com/2009/09/07/use-the-carver-matrix-for-management/. (дата звернення: 18.01.2023).

Ріман О., Приміренко В., Цвєтков Є. Організація планування вогневої підтримки на тактичному рівні. Навчальний посібник, 2023. Київ. С. 26–27.

Баранов С., Таранець С. Грім з небес. Вплив застосування підрозділів РВіА на результати бойових дій., Київ, 2023, 16 с. URL: https://sprotyvg7.com /ua/wp-content/uploads/2023/03//grim_z_nebes-1_spr.pdf (дата звернення 16.04.2023).

Оперативно-стратегічне завдання для проведення командно-штабної воєнної гри зі слухачами випускних курсів Національного університету оборони України. Київ : НУОУ, 2021. 102 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-22

Номер

Розділ

Високотехнологічні аспекти воєнного мистецтва