Підвищення ефективності метрологічного обслуговування засобів вимірювального контролю параметрів зразків озброєння та військової техніки

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2023-47-2-67-74

Ключові слова:

метрологічне обслуговування, засоби вимірювання, інформаційно-вимірювальна система, вимірювальна інформація, вимірювальний контроль, діагностика

Анотація

У статті теоретично проаналізовані положення керівних документів та урядових програм стосовно підвищення ефективності систем забезпечення Сил оборони держави, а саме, системи метрологічного обслуговування засобів вимірювального контролю параметрів зразків озброєння і військової техніки Збройних сил України. Проаналізовано наукові публікації, в яких досліджувались шляхи підвищення ефективності системи метрологічного обслуговування засобів вимірювального контролю параметрів зразків озброєння і військової техніки та визначені їх основні недоліки. Під час написання статті застосовані методи аналізу та синтезу складних систем, а також теорія діагностики, зокрема методи технічного діагностування технічних систем. Цей підхід дав змогу обґрунтувати рекомендації стосовно підвищення ефективності метрологічного обслуговування засобів вимірювального контролю параметрів зразків озброєння та військової техніки. Для досягнення цього було розроблено низку організаційно-технічних заходів. Їх реалізація дасть змогу удосконалити існуючу систему метрологічного обслуговування засобів вимірювального контролю параметрів зразків озброєння і військової техніки й підвищити ефективність її функціонування. Запропоновано удосконалення системи метрологічного обслуговування засобів вимірювального контролю параметрів зразків озброєння та військової техніки шляхом синтезу її існуючих підсистем і підсистеми моніторингу й діагностики засобів вимірювального контролю, як додаткового елементу системи метрологічного обслуговування засобів вимірювального контролю параметрів зразків озброєння і військової техніки. Практичним значенням статті є обґрунтування рекомендацій щодо застосування на зразках озброєння і військової техніки універсального пристрою контролю метрологічних характеристик, як технічного рішення, що дозволить здійснювати контроль за станом засобів вимірювального контролю в режимі, що наближений до реального часу. Це, в свою чергу, дасть змогу своєчасно реагувати на відмови в роботі агрегатів і систем зразків озброєння і забезпечить підтримання їх готовності до виконання завдань за призначенням.

Посилання

Положення про метрологічну службу Міністерства оборони України та Збройних Сил України: Наказ Міністерства оборони України від 24.05.2017 № 288 (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ v0288322-17#Text (дата звернення: 05.06.2023).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України" : Указ Президента України від 17.09.2021 № 473/2021. URL: https://www.president.gov. ua/documents/4732021-40121 (дата звернення: 05.06.2023).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року "Про Стратегію воєнної безпеки України": Указ Президента України від 25.03.2021 № 121/2021. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#n8 (дата звернення: 05.06.2023).

Деякі питання розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки: затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 600-р (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/600-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 06.06.2023).

Основні напрями розвитку озброєння та військової техніки на довгостроковий період: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 398-р (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/398-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 06.06.2023).

Кононов В. Б., Запека В. Ю., Ревін О. В. Оцінювання ефективності планування метрологічного обслуговування зразків озброєння та військової техніки військових частин. Збірник наукових праць Харківського Національного університету Повітряних Сил, Харків: ХНУПС ім. І.Кожедуба, 2022, № 3 (73), С. 65–69.

Павловський О., Сова О., Коваль В. Шляхи удосконалення системи метрологічного забезпечення в сучасних умовах розвитку Збройних Сил України. Journal of Scientific Papers «Social Development and Security». 2021. Vol. 11. № 4. С. 169–176. DOI:10.33445/sds.2021.11.4.15.

Гудима В. П. Фактори підвищення ефективності системи метрологічного забезпечення у сфері оборони. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. 2014. № 1 (38). С. 217–220.

Борисенко М. В., Герасимов С. В. Пропозиції з удосконалення системи метрологічного забезпечення військових підрозділів в умовах реформування. Системи озброєння та військова техніка. 2013. № 2 (34). С. 10–14.

Бойко В. М., Ноженко О. М., Меркулов О. А., Герасимов С. В. Метод визначення та коригування міжкалібрувальних інтервалів військових вихідних еталонів. Системи озброєння та військова техніка,. 2020. № 3 (63). С. 7 12. DOI: https://doi.org/10.30748/soivt.2020.63.01.

Васілевський О. М. Методика визначення міжповірочного інтервалу засобів вимірювання на основі концепції невизначеності. Технічна електродинаміка. 2014. № 6. С. 81–88.

Дядечко А. Методичний підхід щодо оцінювання ефективності системи метрологічного обслуговування засобів вимірювального контролю параметрів зразків озброєння та військової техніки. Journal of Scientific Papers «Social Development and Security». 2021. Vol. 11. № 3. С. 179 188. DOI: 10.33445/sds.2021.11.3.17.

Чорний О. П., Зачепа Ю. В., Титюн В. К., Чорна О. А. Моніторинг і діагностика електромеханічних об’єктів: навч. посіб. Кременчуг: КрНУ ім. М.Остроградського, 2019. 122 с.

Володарський Є. Т., Кухарук В. В., Поджаренко В. О., Сердюк Г. Б. Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю: навч. посіб. Вінниця: ВДТУ, 2001. 223 с.

Універсальний пристрій контролю метрологічних характеристик: пат. № 150591 Україна, МПК (2021.01) G01D 3/00. № u202106161; заявл. 02.11.2021; опубл. 02.03.2022; Бюл. № 9/2022. 9 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-22

Номер

Розділ

Інформаційно-аналітична діяльність у сфері безпеки та оборони