Інформаційно-аналітична підтримка організації роботи органів військового управління під час планування операції

Автор(и)

  • Леонід Маслюк Національний університет оборони України, Україна
  • Василь Гавалко Національний університет оборони України, Україна
  • Анатолій Колодяжний Національний університет оборони України, Україна
  • Сергій Джигомон Національний університет оборони України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2023-47-2-75-84

Ключові слова:

підготовка операції, планування операції, процес прийняття військового рішення, організація роботи органів військового управління

Анотація

Одним із ключових напрямів підвищення ефективності управління військами (силами) під час планування операції і прийняття обґрунтованих рішень на сучасному етапі ведення збройної боротьби є забезпечення спільної та синхронізованої роботи командних груп зі значною кількістю осіб в органах військового управління. У зв’язку з цим, основним завданням статті є визначення можливих підходів до підвищення ефективності роботи органів військового управління завдяки інформаційно-аналітичній підтримці організації їх роботи у процесі планування операції. Для досягнення поставленого завдання були використані методи системного аналізу, мережевого планування і управління та методи нотації з моделювання бізнес-процесів BPMN, як основні засоби опису процесів функціонування органів військового управління. Зазначений методологічний підхід дає змогу більш детально розкрити і проаналізувати процес організації роботи в органах військового управління, визначити основні проблемні питання та можливі шляхи їх вирішення. У статті запропоновано підходи до оптимізації роботи органів військового управління у процесі планування операції на основі завчасно підготовлених типових планів і форм документів, обґрунтовано функції інформаційно-аналітичної підтримки процесу організації роботи, запропоновано склад програмних засобів й розроблено узагальнений порядок їх функціонування, формалізовано модель типового плану та плану підготовки операції у вигляді ієрархічних структур діаграм процесів на основі сформульованих основних визначень її елементів, запропоновано підхід щодо використання зазначеної моделі для організації оперативного контролю виконання заходів (завдань) плану. Елементи наукової новизни полягають в уточненні та конкретизації відомої нотації моделювання процесів BPMN і поширення її застосування на інформаційні об’єкти у сфері організації роботи органів військового управління, що забезпечує можливості розробки моделей процесів у цій сфері, проведення моделювання і більш глибокого їх дослідження. Отримані результати є подальшим удосконаленням методичних підходів до розробки програмного забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки організації роботи органів військового управління. Сьогодні, інформаційно-аналітична підтримка організації роботи органів військового управління під час планування операції у Збройних силах України здійснюється з використанням програмного забезпечення зі складу Microsoft Office або окремих застосувань з низьким рівнем функціональності, що не забезпечує високоефективної підтримки роботи службових осіб, обмежує можливості з автоматизації функцій управління і, головне, не дозволяє реалізувати системні підходи у процесі створення автоматизованих систем управління військами. Вищеозначене підкреслює актуальність теми статті.

Посилання

Стандарт НАТО AJP-5: Доктрина об’єднаних сил НАТО щодо планування операцій. Київ : НУОУ, 2019. 141 с.

Методичні рекомендації з планування та організації бою за стандартами НАТО (штаб бригади (батальйону) та їм рівних). URL: https://jurkniga.ua/contents/ metodichni-rekomendatsii-z-planuvannya-ta-organizatsii-boyu-za-standartami-nato-shtab-brigadi-batalyonu-ta-im-rivnikh.pdf (дата звернення 20.05.2023).

Порядок оперативного планування в органах військового управління НАТО: навч. посіб. / [А. М. Сиротенко, В. М. Тарасов, С. М. Салкуцан та ін.]. Київ: НУОУ, 2019. 232 с.

Процедури процесу прийняття військового рішення (за стандартами НАТО): навч. посіб. / Музиченко Д.П., Філюнкин Є.В. та ін. Київ : НУОУ, 2018. 140 с.

Система для моделирования процессов в нотации BPMN. URL: https://www.terrasoft.ua/page/ru/bpmn (дата звернення 22.05.2023).

BPMN – Википедия. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/BPMN (дата звернення 22.05.2023).

Особливості опису бізнес-процесів в сучасних ІТ-системах. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3514 (дата звернення 22.05.2023).

Методи опису бізнес-процесів. URL: https://manageable.com.ua/ metody-opysu-biznes-protsesiv/ (дата звернення 22.05.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-22

Номер

Розділ

Інформаційно-аналітична діяльність у сфері безпеки та оборони