Основні підходи щодо вибору логічної структури бази даних для автоматизованої інформаційної системи органу військового управління

Автор(и)

  • Валерій Крайнов Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-7314-2056
  • Олександр Лаврінчук Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна http://orcid.org/0000-0001-7882-7372
  • Роман Грозовський Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0001-9037-787X

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2023-46-1-73-77

Ключові слова:

база даних, автоматизована інформаційна система, система управління, орган військового управління

Анотація

Існуючі на даний момент вимоги до якості прийняття рішень у різних сферах військового управління призвели до необхідності розробки та використання спеціалізованого програмного забезпечення, яке дозволило б здійсню-вати накопичення, зберігання та аналіз доступних об’ємів інформації, які забезпечують вирішення завдань, що стоять перед органом військового управління. Однак існуючі автоматизовані інформаційні системи органу військового управління, що орієнтовані на конкретні програми, не відповідають вимогам офіцерів-користувачів, оскільки процес обробки масивів даних ними є недосконалий. Ці обставини обумовили необхідність розробки ї бази даних, застосування якої сприяло б їх інтенсивному використанню. Створення баз даних та управління ними здійснюються на основі обраної логічної моделі даних, яка виступає як невід’ємний елемент створення та реалізації сучасних баз даних та систем управління ними. Під логічною моделлю даних розуміється модель, що відображає логічні взаємо-зв'язки між різними елементами даних без їх фізичної організації та змісту. У цьому логічна модель розробляється під конкретну реалізацію системи управління базами даних, і навіть враховуючи специфіку конкретної предметної області з урахуванням її концептуальної моделі. Можливості системи управління базами даних значною мірою обумовлені вибором моделі представлення даних, формування яких одна із найважливіших напрямів досліджень у галузі проектування баз даних. Можна стверджувати, що поява баз даних стала одним із найважливіших досягнень у галузі програмного забезпечення.

У статті розглянуто основні підходи що до вибору логічної структури баз даних для автоматизованої інформаційної системи органу військового управління, особливість яких базується на розробки єдиного інтегрованого підходу до проектування, який на етапі логічного проектування не буде залежати від специфіки конкретної системи управління базою даних і в той же час буде формально охоплювати весь цикл проектування.

Посилання

Коннолли Т., Бегг К. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика. 3-тє вид. Вильямс, 2017. 1440 с.

Шаров С. В., Осадчий В. В. Бази даних та інформаційні системи : навч. посіб. Мелітополь : МДПУ ім. Б. Хмельн., 2014. 352 с.

Дейт К. Дж. Введення в системи баз даних : підручник. Вільямс, 2017. 328 с.

Берко А. Ю., Верес О. М., Пасічник В. В. Системи баз даних та знань : підручник. Львів : Магнолія-06, 2015. 440 с.

Берко А. Ю., Верес О. М., Пасічник В. В. Системи баз даних та знань. Системи управління базами даних та знань : навч. посіб. Львів : Магнолія-06, 2012. 584 с.

Інформаційні системи і технології : навч. посіб. / П. М. Павленко та ін. Київ : НАУ, 2013. 324 с.

Шаров С. В., Осадчий В. В. Бази даних та інформаційні системи : навч. посіб. Мелітополь : МДПУ ім. Б. Хмельн., 2014. 352 с.

Інформаційні технології інформаційно-аналітичного забезпечення органів управління військами (силами): підручник / С. А. Микусь та ін. Київ : НУОУ, 2018. 352 с.

Організація інформаційно-аналітичного забезпечення органів управління військами (силами): підручник / С. А. Микусь та ін. Київ : НУОУ, 2019. 237 с.

Застосування сучасних інформаційних технологій у наковій діяльності: підручник / С. А. Микусь та ін. Київ: НУОУ, 2019. 237 с.

Крайнов В. О. Основні підходи щодо вибору показників якості при проектуванні концептуальної бази даних для автоматизованої інформаційної системи органу військового управління. Збірник наукових праць ВІКНУ ім. Тараса Шевченко. 2021. № 75. С. 120–125

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-08 — Оновлено 2023-06-12

Версії

Номер

Розділ

Інформаційно-аналітична діяльність у сфері безпеки та оборони