Модель застосування безпілотних авіаційних комплексів в інтересах виконання вогневих завдань артилерією в збройних конфліктах

Автор(и)

  • Юрій Репіло Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-1393-2371
  • Олексій Іщенко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2022-45-3-83-90

Ключові слова:

повітряна розвідка, безпілотні авіаційні комплекси, артилерія

Анотація

З метою забезпечення можливості оцінювання ефективності застосування безпілотних авіаційних комплексів в інтересах виконання вогневих завдань артилерією в збройних конфліктах, запропоновано модель застосування безпілотних авіаційних комплексів в інтересах виконання вогневих завдань артилерією в збройних конфліктах через відповідність можливостей безпілотних авіаційних комплексів щодо повітряної розвідки з урахуванням параметрів польоту безпілотного літального апарату та характеристик об’єктів розвідки.

Метою статті є розробка моделі застосування безпілотних авіаційних комплексів в інтересах виконання вогневих завдань артилерією в збройних конфліктах. Метою процесу вибору раціонального варіанта ведення повітряної розвідки безпілотними авіаційними комплексами об’єктів, як можливих цілей для артилерії є прийняття рішення про вибір варіанта розвідувальної апаратури та тактичного прийому польоту безпілотного літального апарату з визначеними параметрами їх застосування, які б задовольняли вимогам до виконання вогневих завдань артилерією.

У статті запропонована модель застосування безпілотних авіаційних комплексів в інтересах виконання вогневих завдань артилерією в збройних конфліктах, дає змогу отримати чисельні значення параметрів роботи розвідувальної апаратури та параметрів польоту, відповідно вимог до виконання вогневих завдань артилерією. Отримані значення пропонується вважати, як основу подальшого обґрунтування рекомендацій відповідним органам управління щодо ефективного застосування безпілотних авіаційних комплексів в інтересах виконання вогневих завдань артилерією в збройних конфліктах.

Біографія автора

Юрій Репіло, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Доктор військових наук, професор

Посилання

Репіло Ю. Є., Головченко О. В., Іщенко О. В. Контент-аналіз уроків збройного конфлікту в Нагірному Карабасі щодо вогневої підтримки військових формувань Азербайджану в наступальних діях. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Військові та технічні науки. Хмельницький, 2021. № 1 (84). С. 86–99. DOI: https://doi.org/10.32453/3.v84i1.805.

Головченко О., Іщенко О., Линок Н. Здобуті уроки ведення бойових дій артилерійськими підрозділами в ході збройного конфлікту на Сході України за аспектом живучості в 2014–2015 роках. Воєнно-історичний вісник : зб. наук. пр. Київ, 2021. № 1 (39). С. 82–96. DOI: https://doi.org/10.33099/2707-1383-2021-39-1-82-96.

Мосов С.П., Погорецький М.В., Салій С.М., Сєлюков О.В., Фещенко А.Л. Безпілотна авіація у військовій справі : монографія / під ред. С.П. Мосова. Київ : Інтерсервіс, 2019. 324 с.

Головченко О. В. Тенденції ведення збройної боротьби армією російської федерації – дослідження через призму контент-аналізу. Грааль науки. 2021, №7, С. 122-124. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.08.2021.020.

Горбенко В.М., Коршець О.А. Стратегічна повітряна операція як один із можливих інструментів у гібридній війні Російської Федерації проти України. Journal of Scientific Papers “Social Development and Security”. 2022. №12 (2). С. 14–30. https://doi.org/10.33445/sds.2022.12.2.2.

Про схвалення Основних напрямів розвитку озброєння та військової техніки на довгостроковий період : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 398-2017-р // База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/398-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 22.12.2022).

Орлов В. В., Лисий М. І., Сівак В. А., Купрієнко Д. А., Кульчицький В. М., Добровольський, А. Б. Дослідження можливостей звуколокації БпЛА у завданнях моніторингу терористичних загроз. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia. 2019 №79, С. 24–32. DOI: https://doi.org/10.20535/RADAP.2019.79.24-32.

Лупандін В.А., Мегельбей Г.В., Мацько О.Й., Куртсеітов Т.Л., Міроненко П.О. Основні тенденції створення та застосування груп безпілотних літальних апаратів. Наука і техніка Повітряних сил Збройних сил України. Харків : ХНУПС імені Івана Кожедуба. 2019. №2(35). С. 88–96. DOI: https://doi.org/10.30748/nitps.2019.35.11.

Казаков В.М., Вода Ю.Л. Застосування безпілотних авіаційних комплексів в інтересах обслуговування стрільби артилерії. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2017. № 5(54). С. 54-57. URL: https://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/17898/zhups_2017_5_12.pdf (дата звернення: 22.12.2022).

Курс підготовки артилерії збройних сил України (бригада, дивізіон, батарея, взвод, гармата). БП 7-07(11).01 : затв. наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 11.03.2020 № 97. Київ: КСВ

ЗС України, 2020. 226 с.

Стешенко П. М. Математична модель для оцінювання ефективності бойового застосування розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів. Озброєння та військова техніка. Київ : ЦНДІ ОВТ ЗС України, 2016. № 2(10). С. 26–28. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ovt_2016_2_7 (дата звернення: 22.12.2022).

Репіло Ю. Є., Головченко О. В. Модель ведення бойових дій артилерійськими підрозділами під час вогневої

підтримки у ході ведення наступальних дій. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Київ, 2021. № 1 (40). С. 153–162. DOI: https://doi.org/10.33099/2311-7249-/2021-40-1-153-162.

Городнов В. П., Купрієнко Д. А., Суконько С. М. Комплексна модель оцінювання можливостей військової частини національної гвардії України з охорони ядерної установки. Честь і закон. Харків, 2019. № 2 (69). С. 20–32. DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2019/2/69/177895

Репіло Ю. Є., Головченко О. В., Купрієнко Д.А. Модель застосування ракетних та артилерійських підрозділів під час вогневої підтримки в операції (бою) з використанням теорії випадкових процесів зі скінченною множиною станів. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Київ, 2022. № 2 (44). С. 28–37. DOI: https://doi.org/10.33099/2311-7249-/2022-44-2-28-37.

Адаменко М. В., Заболотний О. А. Математична модель функціонування органів радіолокаційної розвідки РВіА. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ : НУОУ імені Івана Черняховського. 2018. № 1 (62). С. 107–112. DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2018-1-62/107-112.

Артюшин Л.М., Ребрин Ю.К., Толубко В.Б., Уваров А.Ю., Черных Ю.М. Воздушная разведка наземных целей беспилотными летательными аппаратами. Київ : НАОУ, 2004. 244 с.

Артюшин Л.М., Мосов С.П., П’ясковський Д.В., Толубко В.Б. Аерокосмічна розвідка в локальних війнах сучасності : досвід, проблемні питання і тенденції : монографія / за ред. Л.М. Артюшина. Київ : НАОУ, 2002. 208 с.

Моисеев В.С. Основы теории эффективного применения беспилотных летательных аппаратов : монография / за ред. В.С. Моисеев. Казань : РИЦ “Школа”, 2015. 444 с.

Khudov H., Oleksenko O., Lukianchuk V., Herasymenko V., Yaroshenko Y., Ishchenko O., Ikaіev D., Golovchenko O., Volobuiev A., Drob Y., Solomonenko Y., Khizhnyak I. The determining the flight routes of unmanned aerial vehicles groups based on improved ant colony algorithms. The determining the flight routes of unmanned aerial vehicles groups based on improved ant colony algorithms. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering. 2021. Vol. 11, Issue 9. P. 23–32. DOI: http://dx.doi.org/10.46338/ijetae0921_03.

Maistrenko O.V. Devising a procedure for substantiating the type and volume of redundant structural-functional elements of reconnaissance-firing systems / аnd Karavanov O., Riman O., Kurban V., Shcherba A., Volkov I., Kravets T., Semiv G. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021. Vol. 2, No 3 (110). P. 31–42. DOI: https://doi.org/10.15587/1729–4061.2021.229031.

Gorodnov V. P., Kyrylenko V. A., Repilo I. E. The states final probabilities analytical description in queuing system with an entrance flow of requirements group, with waiting and leaving the queue. Radio Electronics, Compture, Science, Control, 2020. No. (4). P. 35–47. DOI: https://doi.org/10.15588/1607-3274-2020-4-4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Інформаційно-аналітична діяльність у сфері безпеки та оборони