Аналіз основних методів планування воєнних дій прийнятих у НАТО

Автор(и)

  • Юрій Репіло Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна http://orcid.org/0000-0002-1393-2371
  • Віктор Россійцев Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0001-6176-0108
  • Василь Школяренко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0001-8274-2232

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2022-45-3-55-62

Ключові слова:

метод планування воєнних дій НАТО, MDMP, TLP, OPP, JOPP, JPP

Анотація

Стаття розглядає методи планування воєнних дій прийняті в НАТО. Наразі, серед науковців і розробників доктрин не має єдиного бачення щодо переліку основних методів планування НАТО та порядку їхнього використання в окремій країні Альянсу. Спільні стандарти планування є ключовим елементом досягнення взаємосумісності із державами-членами НАТО. Відсутність розуміння щодо переліку основних методів планування не дає організувати їхнє впровадження в діяльність ЗС України.
Це ускладнює виконання рішень керівництва держави щодо досягнення взаємосумісності ЗС України із країнами-членами НАТО.

Метою статті є створення та аналіз зведеного переліку основних методів планування воєнних дій прийнятих у НАТО. Для цього уточнено відомі переліки методів планування воєнних дій НАТО з урахуванням останніх змін у керівних документах Альянсу і його окремих країн. Крім цього, перелік доповнено методами планування у межах концепції операції провідної країни НАТО та методами планування ООН. У результаті отримано невичерпний але репрезентативний перелік 44 методів планування НАТО, його окремих країн та видів ЗС країн НАТО, які потенційно можуть використовуватись в окремій країні Альянсу

Результати аналізу зведеного переліку методів планування показують, що окрема країна Альянсу не зобов’язана користуватись стандартами НАТО щодо планування на національному рівні. Ба більше, використання національних стандартів планування в операції НАТО можливе в межах концепції операції провідної країни Альянсу. Результати дослідження свідчать, що окрема країна член НАТО та види її збройних сил можуть мати національні стандарти планування, які враховують їхні умови та особливості. Отримані результати доцільно врахувати під час запровадження методів планування воєнних дій провідних країн світу до національних стандартів планування ЗС України.

Подальші дослідження, на нашу думку, доцільно спрямувати на їх класифікацію, порівняння та виділення умов і чинників, що впливають на результативність методів планування воєнних дій як у цілому, так і за рівнями управління. Вважається, що це дозволить обґрунтовано оцінювати вплив методів планування воєнних дій на планування їх прогнозовану результативність воєнних дій.

Біографія автора

Юрій Репіло, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Доктор військових наук, професор

Посилання

Артамощенко В. С., Фаворська О. Ю. Управління змінами щодо розвитку системи військової освіти на засадах програмно-проектного менеджменту // Наука і оборона. 2019. № 3. C. 40–44.;

Назаркін В. М., Мокоївець В. І. Порівняльний аналіз роботи посадових осіб органів управління військових частин (підрозділів) під час планування бою (дій) у Збройних Силах України та арміях країн – членів НАТО // Наука і оборона. 2020. № 4. C. 7–12;

Поліщук Л. Процес прийняття рішення на ведення бойових дій в сухопутних військах збройних сил країн НАТО // Озброєння та військова техніка. 2018. №

C. 3–8.; 4. Поліщук Л., Климович О., Богуцький С. Алгоритм роботи органів управління в сухопутних військах збройних сил країн НАТО під час прийняття рішення на ведення бойових дій // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технічні науки. 2018. № 2. C. 161–170.;

Репіло Ю., Россійцев В., Іщенко О. Аналіз базових принципів, концепцій та понять доктринального забезпечення збройних сил провідних країн світу // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2022. № 1 (43). C. 79–90. https://doi.org/10.33099/2311-7249/2022-43-1-79-90 ;

Ролін І. Ф., Лобанов А. А., Марущенко В. В. Управління як функція ведення воєнних дій силами оборони України // Наука і оборона. 2019. № 1. C. 09–15.;

Россійцев В. Аналіз основ та вироблення рекомендацій щодо початку роботи із системою доктринального забезпечення Сухопутних військ США в контексті приведення доктринального забезпечення Збройних Сил України до стандартів НАТО // Journal of Scientific Papers «Social development and Security». 2020. № 5 (10). C. 68–89. https://doi.org/10.33445/sds.2020.10.5.7 ;

Телюков С. М., Гузченко С. В., Гатченко Є. С. Методика оцінювання обстановки командиром тактичної ланки // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2021. № 3(69). C. 80–87.;

Філіппенков О. В. Методика оцінювання обстановки з урахуванням змін важливості об’єктів оперативного угруповання військ для прийняття рішення командиром частини (підрозділу) ППО // Системи озброєння і військова техніка. 2020. № 2(62),. C. 40–45.;

Філіппенков О. В. Аналіз особливостей оперативного планування протиповітряної оборони Сухопутних військ Об’єднаних сил за стандартами НАТО // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2021. № 1(67),. C. 38–46.;

Grome A. Army research institute for the behavioral and social sciences Arlington VA. Army Design Methodology: Commander’s Resource. 2012.;

Poltorak S. T. Трансформація системи військової освіти України на шляху до досягнення стандартів НАТО // Наука і оборона. 2019. № 2 (3). C. 3–10.;

Spily P., Hanko M. NATO standardization of the operations planning 2019. № 1. C. 70–80.;

Telelym V. M., Danyk Yu. H., Zinchenko A. O. Кіберосвіта у сфері оборони // Наука і оборона. 2019. № 4 (5). C. 35–42.;

Vego M. Bureaucratization of the Decisionmaking Process // JPME Today. 2018. № 1 st Quarter (JFQ 88). C. 34–45.;

The Lead Nation Concept in Coalition Operations White paper // 2000.;

Military planning process for peacekeeping operations Department of Peacekeeping Operations Office of Military Affairs Military Planning Service, 2009. 33 c.;

United Nations Force Headquarters Handbook New York :. 2014-11: UN :, 2014. 126 c.;

U.S. Coast Guard emergency management manual, Volume I: Emergency management planning policy, COMDTINST M3010.11E // 2019.;

Процес прийняття військового рішення, посібник, наказ командира литовсько-польсько-української бригади ім. Великого гетьмана Костянтина Острозького № 18 від 18 червня 2020 року 1-е изд., Люблін:, 2020. 377 c.;

Comprehensive Operations Planning Directive v 3.0 Belgium: Allied Command Operations Supreme Headquarters Allied Powers Europe, 2021. 498 c.;

ТКП 3-(00)152(03).01 Порядок «Роботи командира та штабу тактичної ланки управління з планування бою (бойових дій) за стандартними операційними процедурами НАТО» (штаб бригади (полку), батальйону та їм рівних) // 2021.;

Joint Strategic Planning System, CJCSI 3100.01E // 2021.;

Space Doctrine Publication (SDP) 5-0, Planning // 2021.;

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року «Про Стратегію воєнної безпеки України» // Офіційний вебпортал парламенту України [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/121/2021 (дата звернення: 08.05.2021).;

Про питання військової стандартизації Наказ; Міноборони України від 24.02.2020 № 56 // Офіційний вебпортал парламенту України [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0240-20 (дата звернення: 08.05.2021).;

Сергій Корнійчук, начальник Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант ЗСУ впевнено набувають рис армії за зразками НАТО URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3195757-sergij-kornijcuk-nacalnik-genstabu-zsu-generallejtenant.html (Дата звернення 08.05.2021) [Електронний ресурс]. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3195757-sergij-kornijcuk-nacalnik-genstabu-zsu-generallejtenant.html (дата звернення: 08.05.2021).;

Рішення першого заступника Міністра оборони України щодо контролю впровадження в освітній процес процедур планування і прийняття рішень за стандартами НАТО (TLP, MDMP, OPP) від 04.08.2022 №19691/з (особистий архів).;

Тимчасовий бойовий статут танкових військ Сухопутних військ Збройних Сил України частина 1 (бригада) Наказ командувача Сухопутних військ Збройних Сил України від 09.03.2021 №153, БП 3-(02) 11(55).01, особистий архів.;

Тимчасовий бойовий статут механізованих військ Сухопутних військ Збройних Сил України частина 1 (бригада) Наказ командувача Сухопутних військ Збройних Сил України від 09.03.2021 №152, БП 3-(01,04)11(55).01, особистий архів.;

Методичні рекомендації з планування та організації бою за стандартами НАТО (штаб бригади (батальйону) та їм рівних) ВП 7(5)-00(11)03.01, 14.11.2020, особистий архів.;

Процедури процесу прийняття військового рішення (за стандартами НАТО) навч. посіб. / колектив авторів. – К. : НУОУ ім. Івана Черняхівського, 2018. – 140 с.;

Основи організації роботи штабу батальйону за стандартами НАТО Навчальний посібник/ П.П. Ткачук, Багінський, А.А., А.В. Луньков, В.А, та ін. – Львів: НАСВ, 2019. – 87 с.;

APP-28, Allied Procedural Publication, Tactical planning for Land Forces. Edition A, Version 1 NATO Standard, NATO Standardization Office, NATO, 102 с., November 2019, особистий архів.;

AJP-5 Allied Joint Doctrine for the planning of operations. Edition A Version 2 with UK national elements North Atlantic Treaty Organization Allied Joint Publication, NATO Standardization Office (NSO), May 2019, 200 с. URL : https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/ system/uploads/attachment_data/ file/837082/dcdc_doctrine_nato_planning_of_ops_ajp_5.pdf (дата звернення 09.06.2020).;

Joint Publication 5-0, Joint Planning Washington, DC:Joint Staff, 01 Dec 20: URL : https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/jp5_0.pdf?ver=ztDG06paGvpQRrLxThNZUw%3D%3D.;

Army Doctrine Publication 5-0. Operations process Headquarters Department of the Army Washington, DC, 31 July, 2019, 105 с. Режим доступу: URL : https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/ARN18126-ADP_5-0-000-WEB-3.pdf (дата звернення 02.04.2021).;

Field Manual 5-0. Planning and order production Headquarters Department of the Army Washington, DC, 16 May, 2022, 404 с. Режим доступу: URL : https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/ARN35403-FM_5-0-000-WEB-1.pdf. (дата звернення 02.09.2022),.

Army Techniques Publication ATP 5-0.1 Army Design Methodology Headquarters, Department of the Army Washington, D.C., 1 July 2015, 82 p., URL: https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/pdf/web/atp5_0x1.pdf (дата звернення 02.04.2021).;

Army Techniques Publication ATP 3-90.90 Army Tactical Standard Operating Procedures Headquarters Department of the Army Washington, D.C., 1 November 2011, 232p., URL: https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/pdf/web/atp3_90x90.pdf (дата звернення 02.04.2021).;

Repilo I., Hohoniants S., Titarenko O., Kokoyko A., Golovchenko O. Development of the method for determing the maneuver intensity of the executive element of the special purpose system. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Kharkiv, 2021. Vol. 5. No. 3 (113). P. 75–83. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.242688.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Інформаційно-аналітична діяльність у сфері безпеки та оборони