Удосконалення моделі міжсистемної взаємодії радіоелектронних засобів системи державного впізнавання і мереж мобільного зв’язку технології LTE у смузі частот 1427-1532 Мгц

Автор(и)

  • Сергій Макаров Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна https://orcid.org/0000-0002-4708-5449
  • Віталій Лєбєдєв Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна https://orcid.org/0000-0002-6552-4599
  • Євген Дроб Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна http://orcid.org/0000-0002-2015-220X
  • Олександр Ковальчук Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна http://orcid.org/0000-0003-1860-1720

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2022-45-3-17-26

Ключові слова:

електромагнітна сумісність, радіоелектронні засоби, загальні користувачі, спеціальні користувачі, система державного впізнавання, повітряна телеметрія, мережа мобільного зв’язку

Анотація

У роботі проведено аналіз та прогнозування електромагнітної сумісності системи державного впізнавання яка використовуються у Збройних Силах України та мережі мобільного зв’язку стандарту LTE. Визначено метод розробки моделей взаємодії озброєння, військової техніки ПС ЗС України та радіоелектронних засобів (РЕЗ) мережі мобільного зв’язку стандарту LTE у визначеній смузі частот для виявлення тенденції в напрямку розвитку та вдосконалення радіолокаційних систем з активною системою запиту та відповіді (свій-чужий) які використовуються в системі державного впізнавання у Повітряних Силах Збройних Сил України, що забезпечить належну завадостійкість військової техніки від впливу випромінювання систем мобільного зв’язку технології LTE. Визначено метод аналізу міжсистемної ЕМС угрупування радіоелектронних засобів системи державного впізнавання (СДВ) відносно системи мобільного зв’язку за технологією стандарту LTE та розроблені складові моделей міжсистемної взаємодії радіоелектронних засобів системи державного впізнавання і мереж мобільного (рухомого) зв’язку за технологією LTE. В моделях взаємодії РЕЗ СДВ і мереж зв’язку технології LTE враховано умови та особливості функціонування РЕЗ СДВ та мереж LTE. В моделях враховані особливості розміщення РЕЗ, характеристики їхніх діаграм спрямованості, взаємна просторова орієнтація антенних систем та їх поляризація. Побудовано моделі міжсистемної взаємодії РЕЗ підсистем СДВ ЗС України і мереж мобільного зв’язку технології LTE у діапазоні частот роботи системи державного впізнавання. Проведемо оцінку взаємодії радіоелектронних засобів системи державного впізнавання і мереж мобільного зв’язку за технологією LTE на міжсистемному рівні для визначення найгірших умов їх взаємодії за відповідними bands за класифікацією 3GPP. Визначено потенційно несумісні радіоелектронні засоби спеціальних та загальних користувачів у визначеній смузі частот. Визначено можливі шляхи та напрямки забезпечення міжсистемної ЕМС мережі мобільного зв’язку технології LTE та системи державного впізнавання, які полягають у проведенні заходів конверсії смуги частот 1427-1532 МГц, або шляхом заміни системи державного впізнавання розробки радянського союзу на систему державного впізнавання яка використовується країнами що входять до блоку NATO.

Посилання

Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України : Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. № 1208 (із змінами № 15 від 15.01.2020). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1208-2005-п (дата звернення 12.08.2021).

Про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 р. № 815 (із змінами № 1263 від 16.12.2020). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/815- 2006-п (дата звернення 11.08.2021).

Макаров С. А., Поздняк В. П., Дукін Г. Ю. Аналіз електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів в умовах впровадження в Україні цифрового мовлення. Системи обробки інформації. 2006. № 3(52). С. 89-93. http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/soi/2006/3.

Макаров С. А. Підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу шляхом покращення частотної вибірковості радіолокаційних систем посадки. Системи обробки інформації. 2012. № 9(107). С. 46-49. http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/soi/2012/9.

Макаров С. А, Поздняк В. П., Висоцький О. В., Лєбєдєв В. О. Методи аналізу міжсистемної електромагнітної сумісності на перехідний період конверсії для розвитку мереж UMTS : сб. научн. тр. перв. междунар. научно-технич. конф. Харьков : ХНУРЕ, 2015. С. 106-108. Макаров С. А., Лєбєдєв В. О. Аналіз забезпечення електромагнітної сумісності новітніх засобів стільникового зв’язку та радіотехнічних систем ближньої навігації з урахуванням досвіду у зоні проведення АТО. Проблеми навігації і управління рухом : зб. тез. доп. всеукр. наук.-практ. конф. мол. учен. і студ., м. Київ, 23-25 лист. 2015 р. Київ, 2015. С. 94. http://ian.nau.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/sbornik.pdf.

Макаров С. А., Лєбєдєв В.О. Аналіз забезпечення електромагнітної сумісності новітніх засобів стільникового зв’язку та радіотехнічних систем забезпечення польотів державної авіації. Новітні технології – для захисту повітряного простору : зб. тез доп. XІІ наук. конф. Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. Харків: ХУПС ім. І. Кожедуба, 2016. С. 200.

Макаров С. А., Лєбєдєв В. О., Сокол О. О. Проблема електромагнітної сумісності при впровадженні системи рухомого зв’язку четвертого покоління в смузі частот 790 – 862 МГц. Новітні технології – для захисту повітряного простору : зб. тез доп. XІІІ наук. конф. Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. Харків: ХНУПС ім. І. Кожедуба, 2017. С. 246-247. http://www.hups.mil.gov.ua/nauka/konferencii-kursantiv-ta-studentiv/trinadcyata-naukova-konferenciya-24-25-travnya-2017-roku.

Макаров С. А., Лєбєдєв В. О., Висоцький О. В. Проблема електромагнітної сумісності при впровадженні в Україні мереж радіотехнології четвертого покоління LTE 800. Проблемы электромагнитной совместимости перспективных беспроводных сетей святи (ЭМС-2017) : сб. науч. тр. втор. междун. научно-технич. конф. Харьков: ХНУРЕ, 2017. С. 31-34.

Лєбєдєв В.О., Костенко І.Л., Поздняк В.П., Павліченко О.А. Проблема електромагнітної сумісності при впровадженні в Україні мереж радіотехнології LTE у смугах частот 880...915 МГц та 925...960 МГц. Проблемы электромагнитной совместимости перспективных беспроводных сетей связи (ЭМС-2018) : сб. науч. тр. втор. междун. научно-технич. конф. Харьков: ХНУРЕ, 2018. С. 5-8. https://nure.ua/wp-content/uploads/workshop/ems-2018.pdf.

Лєбєдєв В. О., Макаров С. А., Висоцький О. В. Аналіз електромагнітної сумісності смуги частот 790-862 МГц на території України для впровадження мережі мобільного зв’язку за технологією LTE. Радіотехніка. 2017. № 3(190). С. 22-25. http://rt.nure.ua/article/view/179988.

Нізієнко Б. І., Юхновський С.А., Макаров С.А. Аспекти удосконалення системи управління протиповітряною обороною України. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2017. № 1(26). С. 17-20. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.26.03.

Турінський О. В., Дзеверін І.Г., Демідов Б.О., Гриб Д.А., Хмелевська О.О. Аналіз можливостей використання позитивного світового досвіду для обґрунтування і реалізації планів і програм розвитку системи озброєння протиповітряної оборони. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2020. – № 1(63). – С. 7-16. https://doi.org/10.30748/zhups.2020.63.01.

Крылов Е. Перспективы развития радиолокационных станций вооруженных сил иностранных государств. Зарубежное военное обозрение. 2018. № 2. С. 37-40.

Макаров С. А., Московченко І. В., Лєбєдєв В. О., Павліченко О. А. Дослідження умов електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів повітряної рухомої й радіолокаційної служб та засобів транкінгового зв’язку у смузі частот 136…174 МГц. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2017. № 4(29). С. 48-53. http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/nitps/2017/4.

Степанов Г. С., Лєбєдєв В. О., Павленко М. А.Удосконалення методу аналізу міжсистемної електромагнітної сумісності угрупування військової техніки повітряної радіонавігаційної служби та радіоелектронних засобів мережі рухомого зв’язку за технологією LTE на основі декомпозиції та суперпозиції частотного спектру випромінюваного широкосмугового складового сигналу. Труди університету. 2018. № 5(150). С. 56-67.

Коваленко І. Г. Методика аналізу об’єктової електромагнітної сумісності засобів зв’язку. Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ”. 2013. № 2. С. 28-33.

Коваленко І. Г. Методика аналізу електромагнітної сумісності засобів радіозв’язку фіксованої радіослужби спеціального призначення. Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ”. 2014. № 1. С. 21-29. http://www.viti.edu.ua/files/zbk/2014/zb_1501.pdf.

Коваленко І. Г. Методика аналізу електромагнітної сумісності засобів радіозв’язку рухомої радіослужби спеціального призначення. Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ”. 2015. № 1. С. 35-41. http://www.viti.edu.ua/files/zbk/2015/2_1_2015.pdf.

Коваленко І. Г., Бригадир С. П., Мазниченко Ю. А. Методика аналізу електромагнітної сумісності засобів радіозв’язку спеціального призначення. Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ”. 2016. № 1. С. 71-80. http://www.viti.edu.ua/files/zbk/2016/3_1_2016.pdf.

Коваленко І. Г., Малих В.В., Макарчук В.І. Загальна методика та алгоритм розрахунку електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів. Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ”. 2020. № 2. С. 17-27. http://www.viti.edu.ua/files/zbk/2020/2_2_2020.pdf.

Бузов А. Л. Управление радиочастотным спектром и электромагнитная совместимость радиосистем : монография / под редакцией М. А. Быховского. Москва : Эко-Трендз, 2006. 376 с.

Recommendation ITU-R P.341-5. The concept of transmission loss for radio links. URL: https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/md/12/sg03/rp/R12-SG03-RP-1002!!MSW-E.docx.

Регламент радиосвязи. URL: https://docs.cntd.ru/document/565737147.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Військова кібернетика та системний аналіз