Методичний підхід щодо синтезу систем моніторингу інформаційного простору за критерієм оптимальності в інтересах сил оброни України

Автор(и)

  • Петро Сніцаренко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4804-8022
  • Віталій Кацалап Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-4804-8022

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2022-44-2-82-88

Ключові слова:

методичний підхід, синтез, моніторинг, інформаційний простір, оцінювання інформації, інформаційний ресурс, критерії достовірності, критерії оптимальності

Анотація

У статті розглядаються питання обґрунтування методичного підходу щодо синтезу систем моніторингу інформаційного простору за критерієм оптимальності в інтересах Сил оборони України. Основна увага досліджень зосереджена на побудові варіантів системи моніторингу інформаційного простору. Наголошується на одній з головних проблем – складності формалізації критерію оптимальності та його методів оцінювання. Підкреслюється актуальність та перспективність процесу формалізованого представлення зазначеного критерію для подальшої автоматизації процесу класифікації систем моніторингу інформаційного простору в інтересах Сил оборони України.

Метою статті є обґрунтування методичного підходу щодо синтезу систем моніторингу інформаційного простору в інтересах Сил оборони України на основі критерію оптимальності.

Запропоновано методичний підхід щодо синтезу систем моніторингу інформаційного простору за критерієм оптимальності в інтересах Сил оборони України буде застосований для оцінювання доцільних варіантів системи моніторингу інформаційного простору. Визначається, що поєднання методів оптимізації аналізу варіантів побудови систем моніторингу інформаційного простору дозволяє визначити та оцінити порядок роботи особи, яка приймає рішення на побудову відповідної системи моніторингу інформаційного простору. Це у подальшому дає можливість розробити архітектуру спеціалізованого програмного забезпечення для підвищення оперативності оцінки інформаційних ресурсів які циркулюють в системах моніторингу інформаційного простору.

Використання методичного підходу щодо синтезу систем моніторингу інформаційного простору за критерієм оптимізації в інтересах Сил оборони України дозволяє орієнтовно визначити складові моніторингу інформаційного простору та провести деталізацію систем, які в нього входять.

Наведені результати наукового дослідження підтверджують важливість моніторингу інформаційного простору в забезпеченні обороноздатності держави та її воєнної безпеки, що вимагає пріоритетного розвитку в Україні моніторингових систем військового призначення та відповідних подальших досліджень.

Біографія автора

Віталій Кацалап, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Кандидат військових наук 

доцент кафедри

Посилання

Стронгин Р.Т. Поиск глобального оптимума / Р.Т. Стронгин // Математика, кибернетика. – 1990. – № 2. – 48 с.

Ушаков И.А. Методы решения простейших задач оптимального резервирования / И.А. Ушаков. – М.: Сов. радио, 1969. – 176 с.

Теория выбора и принятия решений / И.М. Макаров, Т.М.Виноградская, А.А. Рубчинский, В.Б. Соколов. – М.: Наука, 1982. – 328 с.

Кини Р.Л. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения / Р.Л. Кини, Х. Райфа; пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1981. – 560 с.

Подиновский В.В. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач / В.В. Подиновский, В.Д. Ногин. – М.: Наука, 1982. – 256 с.

Емельянов С.В. Многокритериальные методы принятия решений /С.В. Емельянов, О.И. Ларичев // Математика, кибернетика. – 1985. – № 10. – 31 с.

Ларичев О.И. Человеко-машинные процессы решения многокритериальных задач математического программирования (обзор) / О.И. Ларичев, О.А. Поляков // Экономика и мат. методы. – 1980. – XVI. – вып. 1. – С.129-145.

Ногин В.Д. Принятие решений в многокритериальной среде: количественный подход / В.Д. Ногин. – М.: Физматлит, 2002. – 144 с.

Машунин Ю.К. Методы и модели векторной оптимизации / Ю.К. Машунин. – М.: Наука, 1986. – 144 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-30 — Оновлено 2022-10-03

Версії

Номер

Розділ

Стратегічні комунікації та когнітивні системи спеціального призначення