Методичний підхід щодо оцінювання рівня компетентностей змінного складу навчального центру

Автор(и)

  • Дмитро Винокуров Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1342-4393

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2022-44-2-69-73

Ключові слова:

компетентності, навчальний центр, змінний склад, показники, підготовка

Анотація

Необхідність впровадження нових підходів щодо організації підготовки змінного складу в навчальних центрах зумовлено широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України та потребою сил оборони держави у якісно підготовлених молодших спеціалістах. Зазначене вимагає обґрунтованого підходу до питань удосконалення системи підготовки, що не можливо без використання відповідного науково-методичного апарату з оцінювання рівня компетентностей змінного складу в навчальних центрах.

У статті на основі наявного науково-методичного апарату з оцінювання ефективності підготовки запропоновано методичний підхід щодо оцінювання рівня компетентностей військовослужбовців змінного складу навчального центру, який побудовано на основі розрахунку багатокритеріальної безрозмірної оцінки, що дає змогу не тільки оцінити результати підготовки з предметів навчання, але й врахувати особисті якості, що суттєво впливають на виконання завдань за військово-обліковою спеціальністю. До показників, які здійснюють безпосередній вплив на рівень компетентностей змінного складу навчального центру віднесено: рівень навченості та рівень особистих якостей.

Оцінка рівня навченості розраховується за залежністю, яка враховує рівень знань, умінь та навичок військовослужбовців змінного складу з предметів передбачених програмами підготовки.

Оцінка рівня особистих якостей розраховується за залежністю, яка враховує індивідуально-психологічні та вольові якості військовослужбовця, його мотивацію до службової діяльності.

Зазначений підхід надає можливість провести кількісну оцінку рівня компетентностей військовослужбовців, а також виявити проблеми (прорахунки) в організації та проведенні підготовки, що в свою чергу потребує розробки рекомендацій з підвищення її ефективності. Результати проведеного дослідження можуть бути використані в практиці оцінювання рівня компетентностей військовослужбовців змінного складу у навчальних центрах.

Посилання

Інструкція з підготовки військовослужбовців у навчальних центрах Збройних Сил України: за станом на 5 бер. 2012 р. / Генеральний Штаб Збройних Сил України. – 2012. – 14 с. (Нормативний документ Генерального штабу ЗС України. Інструкція).

Георгадзе О.А., Харабара В.І. Часткова методика оцінювання рівня підготовленості танкової бригади у ході відновлення боєздатності. Journal of Scientific Papers “Social development and security”. – 2019. – 9(4). – Р. 131 – 142.

Piekhota S.G., Kharabara V.I Partial methodology for assessing the level of learning of tactical aviation brigade personnel. Political Science and Security Studies Journal (Poland) Vol. 2. № 1. – 2021 – Р. 68 – 73.

Гогонянц С.Ю., Георгадзе О.А., Руденко Є.Г. Архітектура та класифікація експертно-навчальних систем з підготовки військових фахівців. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2020. – № 2(38) – С. 133 – 138.

Гром В.А., Якименко І.В., Георгадзе О.А. Методичний підхід до оцінювання рівня мотивації військовослужбовців Збройних Сил України Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського – 2016. – № 2(57) – С. 67 – 70.

Heorhadze O.A., Kamalov Y.V. Methods for assessing the readiness level of an educational institution for military training of citizens according to the program of reserve officers. Political Science and Security Studies Journal (Poland) Vol. 1. № 2, – 2020 – Р. 90 – 97.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-30

Номер

Розділ

Інтерактивні моделі розвитку науково-освітнього простору у сфері безпеки та оборони