Підхід щодо автоматизації процесу розпізнавання дій повітряних об’єктів на пунктах управління повітряних сил Зброй-них Сил України

Автор(и)

  • Наталія Королюк Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2865-5899
  • Андрій Сорожкін Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба, Ukraine
  • Єлизавета Зенова Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2022-44-2-64-68

Ключові слова:

нечіткі множини, нечітка логічна система, формалізація знань, задум повітряного нападу, оцінка повітряної обстановки

Анотація

У статті пропонується підхід щодо формалізації знань для розпізнавання дій повітряного противника  з метою автоматизації процесів оцінки повітряної обстановки на пунктах управління Повітряних Сил Збройних Сил України з урахуванням невизначеності. Пропонується вдосконалення спеціального математичного та програмного забезпечення АСУ на основі використання інтелектуальних інформаційних технологій. В якості моделі представлення знань про процеси розпізнавання варіантів дій повітряного противника в умовах невизначеності пропонується використовувати нечіткі множини 1 та 2 порядку, засновані на них нечіткі логічні системи, що дозволяють в загальному випадку формалізувати задачі, які мають логіко-аналітичний характер. Правила формуються для кожного прогнозованого варіанта дій повітряного противника і використовуються в подальшому в якості вхідних даних для реалізації логічного виводу нечіткої логічної системи. Процес зіставлення значень параметрів ударів повітряного противника зі значеннями параметрів поточних ударів повітряного противника, виявлених в ході ведення бойових дій, подальшого віднесення виявленого удару до одного з прогнозованих і вибір варіанту дій повітряного противника з максимальним значенням ступеня відповідності прогнозованих ударів з виявленими забезпечує автоматизацію розпізнавання варіантів дій повітряного противника і оцінку повітряної обстановки. Виходячи із запропонованої структури нечітких продукційних правил в якості алгоритму нечіткого виведення для вирішення завдань нечіткої класифікації та розпізнавання варіантів дій повітряного противника пропонується використання алгоритму Сугено. 

Посилання

Alimpiev A. Selecting a model of unmanned aerial vehicle to accept it for military purposes with regard to expert data Eastern-European / A. Alimpiev, P. Berdnik, N. Korolyuk, О. Korshets, М. Pavlenko //Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774. – 2017. – Vol. 1, No. 9(85). – Р. 53-60.

Даник Ю.Г. Сучасні інформаційні технології в забезпе-ченні національної безпеки і оборони / Ю.Г. Даник О.Ю. Пермяков // Сучасні інформаційні технології у сфері без-пеки і оборони. – 2018. – С.159-174.

Command and Control of Joint Air Operations. Joint Publication/3-3010, February 2014.

Королюк Н.О. Обгрунтування сучасного пiдходу щодо автоматизації процесів прийняття рішень по управлінню авіацією / Н.О. Королюк, О.В.Першин, Т.О. Грідньова, С.О. Шевченко // Збірник наукових праць. - 2019. - №1(59). – С.32-39.

Королюк Н.О. Процедура формалізації даних, які ви-користовуються при описі процесу управління рухом пові-тряних об’єктів / Н.О. Королюк, Р.В. Корольов, О.А. Ко-ршець // Збірник наукових праць ХНУПС. – 2017. – № 4(53). – С.103-106.

Камінський В.В. Аналіз застосування безпілотних літа-льних апаратів в сучасних збройних конфліктах та АТО на Сході України / В.В. Камінський, В.В. Тюрін, О.А. Кор-щець, Н.О. Королюк // Наука і оборона. – 2017. – № 3(4). – С.4-8.

Субботин С.А. Интеллектуальные информационные технологии проектирования автоматизированных систем диагностирования и распознавания образов: монографія / С.А.Субботин, А.А.Олейник, Е.А.Гофман// – Х.: ООО «Компания Смит», 2016. – 317 с.

Пермяков О.Ю. Інформаційно – телекомунікаційні технології і сучасна збройна боротьба / О.Ю. Пермяков, Н.О. Королюк // Науково-технічна конференція молодих учених «Актуальні проблеми інформаційних технологій» (20-21 листопада 2018 року). - Київ: НУОУ, 2018. - С. 5-6.

Mendel, J. Standard Background Material About Interval Type-2 Fuzzy Logic Systems / J.M. Mendel, H. Hagras, R.I. John // IEEE CIS Standards Committee [Электронный ре-сурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://ieee-cis.org/technical/standards/.

Wu, Н. Uncertainty Bounds and Their Use in the Design of Interval Type-2 Fuzzy Logic Systems / Н. Wu, J.M. Mendel // IEEE Transactions on Fuzzy Systems. – Оctober 2002. – Vol. 10, no. 5. – Р. 622-639.

Wu, D. Enhanced Karnik-Mendel Algorithms / D. Wu, J.M. Mendel // IEEE Transactions on Fuzzy Systems. – Au-gust 2009. – Vol. 17, no. 4. – Р. 923-934.

Mendel, J. On centroid calculations for Type-2 Fuzzy Sets / J.M. Mendel // Appl. Comput. Math. – 2011. – V.10, nо.1, Special Issue. – Р. 88-96.

Світова гібридна війна: український фронт / за заг. ред. В.П.Горбуліна; Нац.ін-тстратег.дослідж. Київ: НІСД, 2017. URL: http://resource. history.org.ua /item/0013707 (дата звернення: 10.01.2022).

Магда Є. Гібридна агресія Росії: уроки для Європи. Київ, КАЛАМАР, 2017, 268 с. URL: https://nashformat.ua/products/gibrydna-agresiya-rosii-uroky-dlya-evropy-916106 (дата звернення: 12.01.2022).

Воєнні аспекти протидії “гібридній” агресії: досвід України: монографія / за заг. ред. А.М.Сиротенка. Київ : НУОУ, 2020. 176 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-30

Номер

Розділ

Інформаційно-аналітична діяльність у сфері безпеки та оборони