Методика визначення інформаційного навантаження на оператора автоматизованої системи керування повітряним рухом

Автор(и)

  • Олексій Несміян Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна https://orcid.org/0000-0002-3312-9439
  • Сергій Осієвський Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна https://orcid.org/0000-0003-0861-9417
  • Сергій Данилевський Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна https://orcid.org/0000-0002-0576-4515
  • Павло Опенько Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна http://orcid.org/0000-0001-7777-5101

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2022-44-2-48-53

Ключові слова:

система автоматизованого керування повітряним рухом, сприйняття інформації, прийняття рішень

Анотація

В роботі запропонована методика визначення інформаційного навантаження на оператора автоматизованої системи керування повітряним рухом. Для досягнення мети дослідження визначено межі обсягів аудіо- і відеоінформації, які оператор зможе обробити для прийняття правильного рішення.

В розробленій методиці розглянуто етапи визначення допустимих меж інформаційного навантаження на оператора автоматизованої системи керування повітряним рухом в різних умовах повітряної обстановки та вплив кількості інформації, що надається оператору, на спроможність її усвідомлення.

Методика враховує особисті інтелектуальні, морально-психологічні, розумові, лінгвістичні, моторні, психофізіологічні та інші властивості операторів автоматизованої системи керування повітряним рухом, що дозволить найбільш ефективно приймати своєчасні та виважені рішення.

За результатами дослідження отримано кількісні показники допустимих об’ємів інформації, яка може надаватися оператору автоматизованої системи керування повітряним рухом для обробки та прийняття рішень.

Цінність дослідження полягає в його практичній значущості для подальших досліджень у напрямі розроблення (удосконалення) перспективних засобів автоматизації та підтримки прийняття рішень операторами автоматизованої системи керування повітряним рухом.

Одним з основних обмежень запропонованої методики є необхідність врахування особливостей сприйняття інформації від різних аналізаторів кожним оператором індивідуально.

Біографія автора

Павло Опенько, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

канд. техн. наук

Посилання

Grishmanov D. Метод оцінки діяльності чергової зміни районного диспетчерського центру / D. Grishmanov, Y. Danyuk, O. Nesmiian, M. Pavlenko // Сучасні інформаційні системи. Харків : ХПІ, 2018. Т. 2 (3). С. 80–87. doi: https://doi.org/10.20998/2522–9052.2018.3.13

Herasimov S. Characteristics of radiolocation scattering of the Su-25T attack aircraft model at different wavelength ranges / S. Herasimov, Y. Belevshchuk, I. Ryapolov, O. Tymochko, M. Pavlenko, O. Dmitriiev, M. Zhyvytskyi , N. Goncharenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Kharkiv, 2018. Vol. 6. № 9(96). Р. 22–29. doi: https://doi.org/ 10.15587/1729–4061.2018.152740.

H. Oliveros. Web Service Specifications Relevant for Service Oriented Infrastructures. Achieving RealTime in Distributed Computing: From Grids to Clouds / IGI Global. 2012. Pp. 174–198. doi: 10.4018/978-1-60960-827-9.ch010.

Air Navigation Services Rules. Air Traffic Management / Doc 4444. Sixteenth Edition. Montreal : ICAO, 2016. 508 р.

Винцюк Т.К. Анализ распознавания и интерпретация речевых сигналов. Киев : Наукова думка, 1987. 251 с.

Пухальская Г.А., Несмиян А.Ю. Генерации естественно-языковых сообщений для информационного обеспечения процессов принятия решений оператором АСУ. Управління високошвидкісними рухомими об'єктами та професійна підготовка операторів складних систем : 5 міжнар. наук.-практ. конференція КЛА НАУ : тези допов. Кропивницький, 2016. – С. 110.

Фланаган Дж. Анализ, синтез и восприятие речи. [пер. с англ. под ред. А.А. Пирогова]. Москва: Связь, 1968. 396 с.

Афоничкин А.И., Панфилов С.А. Качество информационного обеспечения в процессах управления / Под ред. А.А. Денисова. Саранск: Изд-во Саранского университета, 1988. 176 с.

Венда В.Ф. Инженерная психология и синтез систем отображения информации. Москва : Машиностроение, 1975. 398 с.

Несмиян А.Ю., Пухальская Г.А., Медведев В.К. Модель построения лингвистического обеспечения экспертной системы в перспективных АСУ специального назначения. Сучасні напрями розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та засобів управління : 5 МНТК. Полт. нац. техн. ун-ту ім. Ю.Кондратюка, 21–22 квіт. 2016 р. : тези допов. Полтава, 2016. С. 8.

Товажнянський Л.Л., Романовський О.Г., Бондаренко В.В. та ін. Основи педагогіки вищої школи : навч. посіб. Харків : НТУ ХПІ, 2005. 600 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-30

Номер

Розділ

Інформаційно-аналітична діяльність у сфері безпеки та оборони