Модель застосування ракетних та артилерійських підрозділів під час вогневої підтримки в операції (бою) з використанням теорії випадкових процесів зі скінченною множиною станів

Автор(и)

  • Юрій Репіло Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1393-2371
  • Олег Головченко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3715-7872
  • Дмитро Купрієнко Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4086-1310

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2022-44-2-28-37

Ключові слова:

управління, складні системи, операція, бій, вогнева підтримка, ракетні та артилерійські підрозділи, живучість, модель, марковські випадкові процеси, система диференціальних рівнянь Чепмена – Колмогорова

Анотація

Результати аналізу здобутих уроків застосування військ (сил) у збройних конфліктах XXI ст. показують, що головним чинником досягнення мети операції (бою) в сучасних збройних конфліктах та на перспективу до 2030 року є перманентна вогнева підтримка військових формувань, на які буде покладено виконання ряду оперативних (тактичних) завдань.

За результатами попередніх досліджень відомо, що на цей час у теорії та практиці управління ракетними та артилерійськими підрозділами як основними військовими формуваннями, здатними забезпечити безперервну вогневу підтримку в сучасних умовах ведення операції (бою) та на перспективу до 2030 року виникла суперечність між вимогою перманентної вогневої підтримки загальновійськових формувань в операції (бою) та необхідністю постійного маневрування для забезпечення потрібного рівня можливої її живучості за чинником часу. Отже, з одного боку, існує потреба у максимізації часу перебування ракетних та артилерійських підрозділів на стартових (вогневих) позиціях залежно від обсягу вогневих завдань для перманентної вогневої підтримки, а з іншого – мінімізації тривалості їх перебування на стартових (вогневих) позиціях для забезпечення живучості.

Метою статті є формулювання моделі застосування складної системи вогневої підтримки в нестаціонарному режимі, реалізація якої даватиме можливість обчислювати показники функціонування ракетних та артилерійських підрозділів під час виконання завдань вогневої підтримки для подальшого обґрунтування рекомендацій щодо забезпечення їх живучості в операції (бою).

У статті описано модель застосування ракетних та артилерійських підрозділів під час вогневої підтримки в операції (бою). Модель, на відміну від існуючих, описує імовірнісні характеристики застосування ракетних та артилерійських підрозділів під час вогневої підтримки в операції (бою) з використанням теорії випадкових процесів зі скінченною множиною станів під час нестаціонарного пуассонівського потоку. Пропоновану модель може бути використано для пошуку причинно-наслідкових зв’язків між складовими подібних процесів та обґрунтування рекомендацій щодо забезпечення живучості ракетних та артилерійських підрозділів під час вогневої підтримки в ході ведення операції (бою).

Посилання

Головченко О., Іщенко О., Линок Н. Здобуті уроки ведення бойових дій артилерійськими підрозділами в ході збройного конфлікту на Сході України за аспектом живучості в 2014–2015 роках. Воєнно-історичний вісник : зб. наук. пр. Київ, 2021. № 1 (39). С. 82–96. DOI: https://doi.org/10.33099/2707-1383-2021-39-1-82-96.

Репіло Ю. Є., Головченко О. В., Іщенко О. В. Контент-аналіз уроків збройного конфлікту в Нагірному Карабасі щодо вогневої підтримки військових формувань Азербайджану в наступальних діях. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Військові та технічні науки. Хмельницький, 2021. № 1 (84). С. 86–99. DOI: https://doi.org/10.32453/3.v84i1.805.

Kyva, V. Analysis of factors affecting cyber security of a higher military educational institution. Electronic Professional Scientific Edition "Cybersecurity: Education, Science, Technique & quot; 2022. №3 (15). С. 53–70. DOI: https://doi.org/10.28925/2663-4023.2022.15.5370.

Khudov H., Oleksenko O., Lukianchuk V., Herasymenko V., Yaroshenko Y., Ishchenko O., Ikaіev D., Golovchenko O., Volobuiev A., Drob Y., Solomonenko Y., Khizhnyak I. The determining the flight routes of unmanned aerial vehicles groups based on improved ant colony algorithms. The determining the flight routes of unmanned aerial vehicles groups based on improved ant colony algorithms. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering. 2021. Vol. 11, Issue 9. P. 23–32. DOI: https://doi.org/10.46338/IJETAE0921_03.

Репіло Ю. Є., Головченко О. В. Модель ведення бойових дій артилерійськими підрозділами під час вогневої підтримки у ході ведення наступальних дій. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Київ, 2021. № 1 (40). С. 153–162. DOI: https://doi.org/10.33099/2311-7249/2021-40-1-153-162.

Репіло Ю.Є., Головченко О.В. Обґрунтування показників та критерію можливої живучості артилерійських підрозділів під час вогневої підтримки в наступальних діях. Системи озброєння і військова техніка. 2021. № 3(67). С. 39–44. https://doi.org/10.30748/soivt.2021.67.05.

Golovchenko O. Content-analysis of trends of waging warfare by the army of the armed forces of the Russian Federation. Sciences of Europe. 2020. Vol. 2, No. 58. С. 54–61. URL: https://www.europe-science.com/archive/ (дата звернення: 24.08.2022).

Golovchenko O., Ishchenko O. Infantry division of the armed forces of the Russian Federation: analysis of combat opportunities and their influence at the survivability artillery units in armed conflicts. The scientific heritage. Budapest, 2020. Vol. 5. No. 55 (55). P. 27–33. http://www.scientific-heritage.com/archive/ (дата звернення: 24.08.2022).

Gorodnov V. P., Kyrylenko V. A., Repilo I. E. The states final probabilities analytical description in queuing system with an entrance flow of requirements group, with waiting and leaving the queue. Radio Electronics, Compture, Science, Control, 2020. No. (4). P. 35–47. DOI: https://doi.org/10.15588/1607-3274-2020-4-4.

Городнов В. П., Купрієнко Д. А., Суконько С. М. Комплексна модель оцінювання можливостей військової частини національної гвардії України з охорони ядерної установки. Честь і закон. Харків, 2019. № 2 (69). С. 20–32. DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2019/2/69/177895.

Майстренко О., Лихольот О. Декомпозиція процесу вогневого ураження противника. Честь і закон. 2021. No 3(78). С. 30‒36. DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/3/78/244546.

Майстренко О., Караванов О., Лихольот О. Обґрунтування сукупності показників оцінювання стійкості функціонування розвідувально-вогневих систем. Честь і закон. 2022. No 1(80). С. 19‒25. DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2022/1/80/262458.

Guzik, Dennis M. A Markov model for measuring artillery fire support effectiveness (Monterey, California: Postgraduate School, 1988). URL: https://hdl.handle.net/10945/23070 (дата звернення: 24.08.2022).

Younglak S. An analysis of “shoot–and–scoot” tactics (Monterey, California: Postgraduate School, 2017). URL: https://hdl.handle.net/10945/53047 (дата звернення: 24.08.2022).

Hohoniants S., Repilo I., Titarenko O., Kokoyko A., Golovchenko O. Development of the method for determing the maneuver intensity of the executive element of the special purpose system. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Kharkiv, 2021. Vol. 5. No. 3 (113). P. 75–83. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.242688.

Бакалов В., Кузьменко В. Нікітченко В., Яриш, І. Математичне моделювання живучості артилерійського підрозділу під час ведення бойових дій. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. 2022 № (12). С. 4–11. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.12.2022.01.

Розвідувально-ударні, розвідувально-вогневі комплекси (принципи побудови в умовах реалізації концепції мережецентричних війн, оцінка ефективності бойового застосування) : монографія / [В. М. Тарасов, Р. І. Тимошенко, О. М. Загорка] ; за заг. ред. В. М. Телелима. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015. 184 с.

Адаменко М. В., Заболотний О. А. Математична модель функціонування органів радіолокаційної розвідки РВіА. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ : НУОУ імені Івана Черняховського. 2018. № 1 (62). С. 107–112. https://doi.org/10.33099/2304-2745/2018-1-62/107-112.

Вентцель Е. С. Исследование операций. Москва: Советское радио, 1972. 552 с.

Боровков А. А. Теория вероятностей: учеб. пособие для вузов. Москва: Наука; Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. 432 с.

Вентцель Е. С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология: ученик. Москва: Наука, 1988. 265 с.

Вентцель Е. С., Овчаров Л. А. Теория вероятностей. Москва: Наука, 1969. 368 с.

Дынкин Е. Б., Юшкевич А. А. Управляемые марковские процессы и их приложения. Москва: Наука, 1975. 339 с.

Ивченко Г. И., Каштанов В. А., Коваленко И. Н. Теория массового обслуживания Москва: Физматгиз, 1982. 256 с.

Кемени Дж. Конечные цепи Маркова. Москва: Наука, 1970. 271 с.

Краснов М. Л., Киселев . А. И., Макаренко Г. И. Сборник задач по обыкновенным дифференциальным уравнениям: учеб. пособие для втузов 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Высш. школа, 1978. 287 с.

Петухов Г. Б., Якунин В. И. Методологические основы внешнего проектирования целенаправленных процессов и целеустремленных систем. Москва: АСТ, 2006. 504 с.

Лыков А. В. Теория теплопроводности. Москва: Высш. школа, 1967. 600 с.

Беллман Р. Введение в теорию матриц. Москва: Наука, 1969. 368 с.

Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Москва: Наука, 1975. 831 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-30

Номер

Розділ

Військова кібернетика та системний аналіз