Методика апробації проектів стратегічних концептуальних документів у сфері воєнної безпеки

Автор(и)

  • В'ячеслав Косевцов Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6654-5677
  • Анатолій Лобанов Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6523-501X
  • Валерій Свинаренко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7514-1535

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2022-43-1-73-78

Ключові слова:

сфера воєнної безпеки, методика оцінювання проєктів концептуальних стратегічних документів, перелік показників, метод аналізу ієрархій

Анотація

Останнім часом у зв’язку з інтеграцією України до Північно-атлантичного альянсу НАТО в державі розробляється велика кількість концептуальних стратегічних документів, особливо у сфері воєнної безпеки. На жаль, якість цих документів дуже часто бажає бути кращою. Розроблені концептуальні стратегічні документи дуже часто мало стикуються між собою, а іноді по деяких питаннях суперечать один одному. Отже, виникла необхідність розробити методичний апарат оцінювання концептуальних стратегічних документів ще на етапі їх розроблення.

У статті пропонується науково-методичний апарат комплексного оцінювання проєктів стратегічних концептуальних документів. Для проведення зазначеної процедури запропонований перелік показників – ступінь відповідності назви документа його структурі  і змісту; ступінь врахування вимог документів вищого рівня; ступінь впливу основних положень документа на процес планування на основі спроможностей розвитку ЗС України (сил оборони); ступінь врахування документом основних положень територіальної оборони України; ступінь впливу основних положень документа на ефективність мобілізаційного розгортання ЗС України (сил оборони); ступінь впливу основних положень документа на ефективність управління ЗС України (силами оборони); ступінь впливу основних положень документа на ефективність логістичного забезпечення ЗС України (сил оборони); ступінь впливу основних положень документа на оперативне  забезпечення ЗС України (сил оборони); ступінь сумісності документа з аналогічними документами НАТО. Наведений перелік показників максимально широко дозволяє оцінювати проєкти стратегічних концептуальних документів з урахуванням їх узгодженості з вже існуючими документами вищого та рівноцінного рівнів і охоплювати усі супутні сфери діяльності.

Посилання

Эддоус М., Стенсфильд Р. Методы принятия решений. – М.: «Аудит» Изд. объед. «Юнити», 1997. –587 С.

Дмитриенко В. Д. Введение в теорию и методы принятия решений. Учеб. пособие/ В.Д. Дмитриенко, В.А. Кравец, С.Ю. Леонов. – Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». – Х., 2008. – 141 с.

Катренко А.В. Теорія прийняття рішень. Підручник/ А.В. Катренко, В.В. Пасічник, В.П. Пасько. – К.: BHV, 2009. – 448с.

Моделі та методи прийняття рішень : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Ф. Волошин, С. О. Мащенко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2010. – 336 с.

Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем. Под редакцией И. А. Ушакова. – М.: Радио и связь, 1991. – 224 с.

Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. – М.: Радио и связь, 1993. – 278 с.

Новосед В. П. Кількісні методи експертного оцінювання. / В. П. Новосед, Р. Г. Селіверстов, І. І. Артим. – К: НАДУ. 2009, – 36 с.

Теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення процесів охорони державного кордону (у контексті завдань національної безпеки України в прикордонній сфері). Монографія / В.П. Городнов, М.М. Лтивин, Д.В. Іващенко, В.А. Кириленко. Хмельницький: Вид-во НАДПС України, 2009. – 473 с.

Удосконалення методу аналізу ієрархій на основві уточнення процедур формування матриць парних порівнянь М.М. Потьомкін, М.В. Ніколаєнко, Д.І. Гразіон // –К. ІК АН України, Кибернетика и системный аналіз, 2020, том 56, №4. –С. 98-106.

Саати Т. Принятие решений при зависимостях и обратных связях. Пер. с англ. – М.: ЛКИ, 2008. – 360 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-03

Номер

Розділ

Інформаційно-аналітична діяльність у сфері безпеки та оборони