Особливості функціонування системи ситуаційних центрів на різних стадіях розвитку надзвичайних ситуацій

Автор(и)

  • Вадим Тютюник Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5394-6367
  • Олександр Ященко Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7129-389X
  • Ігор Рубан Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4738-3286
  • Ольга Тютюнник Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харків, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3330-8920

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2022-43-1-41-52

Ключові слова:

надзвичайна ситуація, єдина державна система цивільного захисту, система цивільного захисту, система ситуаційних центрів, система підтримки прийняття антикризових рішень, система моніторингу надзвичайних ситуацій, система передачі даних, система захисту інформації, ефективність функціонування

Анотація

З метою подальшого розвитку науково-технічних основ створення в єдиній державній системі цивільного захисту інформаційно-аналітичної підсистеми управління процесами запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, в роботі розглянуті особливості функціонування ситуаційних центрів на різних стадіях розвитку надзвичайних ситуацій та особливості обґрунтування експертами антикризових рішень щодо функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління та сил цивільного захисту для забезпечення відповідного рівня безпеки життєдіяльності населення та території держави. Показано, що ефективність функціонування системи ситуаційних центрів залежить від науково-технічного рівня реалізації в державі системи цивільного захисту, системи моніторингу надзвичайних ситуацій, системи передачі даних про надзвичайні ситуації та системи захисту інформації, що циркулює у процесі функціонування єдиної державної системи цивільного захисту.

Посилання

Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19

Тютюник В.В., Чорногор Л.Ф., Калугін В.Д. Системний підхід до оцінки небезпеки життєдіяльності при територіально часовому розподілі енергії джерел надзвичайних ситуацій. Проблеми надзвичайних ситуацій. Харків: Національний університет цивільного захисту України. 2011. Вип. 14. С. 171–194.

Тютюник В.В., Калугін В.Д., Писклакова О.О. Основоположні принципи створення у Єдиній державній системі цивільного захисту інформаційно-аналітичної підсистеми управління процесами попередження й локалізації наслідків надзвичайних ситуацій. Системи управління, навігації та зв’язку. Полтава: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. 2018. Вип. 4(50). С. 168–177.

Тютюник В.В., Калугін В.Д., Писклакова О.О. Оцінка умов створення у Єдиній державній системі цивільного захисту інформаційно-аналітичної підсистеми управління процесами попередження й локалізації наслідків надзвичайних ситуацій на основі аналізу динаміки прояву небезпек на території України. Наукове видання «Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник. Серія: «Технічні науки та архітектура». Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. 2019. №1(147). С. 66–82.

Тютюник В.В., Калугін В.Д., Писклакова О.О. Управлінські основи створення у Єдиній державній системі цивільного захисту інформаційно-аналітичної підсистеми управління процесами попередження й локалізації наслідків надзвичайних ситуацій. Вісник національного університету цивільного захисту України. Серія "Державне управління". Харків: Національний університет цивільного захисту України. 2020. Вип. 1(12). С. 546–571.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 року № 61-р. «Про схвалення Стратегії реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/61-2017-%D1%80

Рубан І.В., Тютюник В.В., Заболотний В.І., Тютюник О.О. Особливості розповсюдження ризико-орієнтованого підходу до оцінки вразливості об’єктів кіберзахисту. Науковий журнал "Безпека інформації". Київ: Національний авіаційний університет. 2020. Т.26. №3. C. 145–155.

Ruban Igor, Tiutiunyk Vadym, Tiutiunyk Olha. Features of decision support by experts of the situational center under conditions of uncertainty of input information in emergency situations. Матеріали XХ Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології та безпека. ІТБ-2020". Київ: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України. 2020. C. 120–124.

Рубан І.В., Тютюник В.В., Тютюник О.О. Особливості створення системи підтримки прийняття антикризових рішень в умовах невизначеності вхідної інформації при надзвичайних ситуаціях. Науковий журнал "Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони". Київ: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. 2021. №1(40). C. 75–84.

Рубан І.В., Тютюник В.В., Тютюник О.О. Система підтримки прийняття антикризових рішень в умовах виникнення надзвичайних ситуацій. Матеріали круглого столу (вебінару) "Запобігання надзвичайним ситуаціям та їх ліквідація". Харків: Національний університет цивільного захисту України. 23 лютого 2022. C. 91–93.

Андронов В.А., Дівізінюк М.М., Калугін В.Д., Тютюник В.В. Науково-конструкторські основи створення комплексної системи моніторингу надзвичайних ситуацій в Україні. Монографія. Харків: Національний університет цивільного захисту України. 2016. 319 с.

Tiutiunyk Vadym, Kalugin Vladimir, Pysklakova Olha, Yaschenko Olexandr, Agazade Tural. Hierarchical clustering of seismic activity local territories Globe. EUREKA: Physics and Engineering. 2019. Number 4. P. 41–53.

Тютюник В.В., Чорногор Л.Ф., Калугін В.Д., Агазаде Т.Х. Інформаційно-технічний метод моніторингу та прогнозування рівня сейсмічної небезпеки локальної території земної кулі. Системи обробки інформації. Харків: Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 2020. Вип. 2(161). С. 99–113.

Тютюник В.В., Агазаде Т.Х. Алгоритм підтримки прийняття антикризових рішень в умовах виникнення геофізичних надзвичайних ситуацій. Матеріали круглого столу (вебінару) "Запобігання надзвичайним ситуаціям та їх ліквідація". Харків: Національний університет цивільного захисту України. 23 лютого 2022. C. 95–97.

Чернявский И.Ю. Тютюник В.В., Калугин В.Д. Анализ условий для создания системы выявления и оценки уровня радиационной безопасности жизнедеятельности населения при чрезвычайных ситуациях военного характера. Проблеми надзвичайних ситуацій. Харків: Національний університет цивільного захисту України. 2016. Вип. 23. С. 168–185.

Чернявский И.Ю., Тютюник В.В., Калугин В.Д., Билык З.В., Матыкин В.Б. Использование результатов при разработке теоретических и методологических основ построения системы радиационного мониторинга чрезвычайных ситуаций военного характера. Системи управління, навігації та зв'язку. Полтава: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. 2018. Вип. 1(47). С. 176–184.

Cherniavskiy I., Chomik M., Tiutiunyk V., Rolin I., Starenkiy V., Tverezovskyi M., Sheptur O., Kurtseitov T., Salii O., Pidhorodetskyi M. Experimental evaluation of accuracy in determining the direction to a pulsed source of gamma-radiation by a spherical absorber with cdte detectors in a system of nuclear situation monitoring. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. № 4/5(106). P. 16–20.

Тютюник В.В., Калугін В.Д., Іванець Г.В., Іванець М.Г., Захарченко Ю.В. Оцінка ефективності покриття території надзвичайної ситуації за допомогою автоматизованих пристроїв контролю небезпечних факторів при їх розкиданні із зависаючого над точкою скидання безпілотного літального апарату. Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист. Київ: Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України. 2016. Вип. 10. С. 34–43.

Тютюник В.В., Соболь О.М., Калугін В.Д., Захарченко Ю.В. Формування динамічної моделі оперативного моніторингу рівня забруднення екосистеми внаслідок аварій на об’єктах ядерної енергетики. Екологічна безпека та природокористування. Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України. 2020. № 1(33). С. 95–114.

Левтеров А.А., Тютюник В.В., Калугин В.Д., Ольховиков С.В. Использование эффекта акустической эмиссии при раннем обнаружении возгорания целлюлозосодержащих материалов объектовой подсистемой универсальной системы мониторинга чрезвычайных ситуаций в Украине. Прикладная радиоэлектроника. 2017. Т.16. №1–2. С. 23–40.

Левтеров А.А., Тютюник В.В., Калугин В.Д. Методы идентификации процесса горения целлюлозосодержащих материалов на основе эффекта акустической эмиссии. Проблемы пожарной безопасности. Харків: Національний університет цивільного захисту України. 2017. Вип.42. С. 72–84.

Рубан І.В., Тютюник В.В., Тютюник О.А. Розвиток науково-технічних основ оперативного геоінформаційного акустичного моніторингу джерел терористичних небезпек. Науковий журнал "Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони". Київ: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. 2020. №3(39). C. 67–80.

Тютюник В.В., Калугін В.Д., Усачов Д.В. Геоінформаційна система акустичного моніторингу джерел терористичних небезпек. Матеріали круглого столу (вебінару) "Запобігання надзвичайним ситуаціям та їх ліквідація". Харків: Національний університет цивільного захисту України. 23 лютого 2022. C. 101–103.

Tiutiunyk V.V., Ivanets H.V., Tolkunov I.A., Stetsyuk E.I. System approach for readiness assessment units of civil defense to actions at emergency situations. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2018. No.1(163). p. 99–105.

Kustov M.V., Kalugin V.D., Tiutiunyk V.V., Tarakhno E.V. Physicochemical principles of the technology of modified pyrotechnic compositions to reduce the chemical pollution of the atmosphere. Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. 2019. No.1, p. 92-99.

Андронов В.А., Гончаренко Ю.Ю., Калугін В.Д., Кустов М.В., Тютюник В.В. Методи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з викидом небезпечних речовин в атмосферу. Монографія. Харків: Національний університет цивільного захисту України. 2020. 286 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-03

Номер

Розділ

Інформаційно-аналітична діяльність у сфері безпеки та оборони