Методика проектування концептуальної схеми бази даних для автоматизованої інформаційної системи органу військового управління

Автор(и)

  • Валерій Крайнов Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7314-2056
  • Микола Філатов Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • Роман Грозовський Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9037-787X

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2022-43-1-33-40

Ключові слова:

база даних, автоматизована інформаційна система, система управління базою даних, показник ефективності бази даних, орган військового управління

Анотація

Автоматизовані інформаційні системи органу військового управління, що орієнтовані на конкретні програми, не відповідають вимогам споживачів, оскільки процес обробки масивів даних ними є недосконалий. Ці обставини обумовили необхідність розробки ї бази даних, застосування якої сприяло їх інтенсивному використанню. База даних накопичує в своєму середовищі інформацію, необхідну для аналізу обстановки та організації оперативно-тактичних розрахунків. Процес її проектування і створення є багатоетапним та трудомістким, і вимагає обробку, інтеграцію, перетворення територіально і функціонально розподілених даних за рахунок залучення висококваліфікованих фахівців в різних сферах (аналітиків, програмістів, офіцерів-користувачів). Цей процес відрізняється високим ступенем складності, що обумовлено необхідністю врахування великої кількості параметрів, які характеризують склад і структуру бази даних, а також умови її експлуатації.

Якість і терміни створення баз даних багато в чому визначаються методами і засобами що застосовуються для проектування, а їх характеристики істотно залежать від прийнятої архітектури інформаційної системи, засобів моделювання предметної області і умов функціонування автоматизовано інформаційної системи органу військового управління.

У статті розглянуто основні підходи до проектування концептуальної схеми бази даних для автоматизованої інформаційної системи органу військового управління, особливість якої базується на розробці єдиного інтегрованого підходу до проектування, який на етапі концептуального проектування не буде залежати від специфіки конкретної системи управління базою даних, і в той же час буде формально охоплювати весь цикл проектування. Також, до числа недостатньо досліджених до теперішнього часу проблем, відноситься проблема, пов’язана з розбіжністю обмежень цілісності здатних підтримуватися системою управління базою даних без залучення процедур бази даних. Тобто, виникає завдання отримання формальних критеріїв, які дозволять ще на початкових етапах проектування бази даних визначити, чи підтримується дана система обмежень цілісності засобами системи управління бази даних. Крім того, отримання таких критеріїв, також дозволить вирішити важливу задачу логічного проектування бази даних, а саме, поділ специфікованих в концептуальній моделі обмежень цілісності на дві підмножини: підмножину обмежень цілісності, які повністю підтримується системою управління бази даних; підмножину обмежень цілісності, для підтримки яких необхідно використання процедур бази даних.

Біографія автора

Роман Грозовський, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Кандидат військових наук

Старший науковий співробітник

Посилання

Томас Коннолли. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика 3-е изд. Україна від найдавніших часів до сьогодення: хронол..довід. /Томас Коннолли, Каролин Бегг. – : Вильямс, 2017. – 1440с.

Бази даних та інформаційні системи. Навчальний посібник / С.В. Шаров, В.В.Осадчий.– Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 352с.

К. Дж. Дэйт. Введение в системы баз данных / К. Дж. Дэйт – изд.: Вильямс, 2017. – 1328с.

Берко А. Ю., Верес О. М., Пасічник В. В. Системи баз даних та знань. Книга1.Організація баз даних та знань : підручник.–Львів:«Магнолія-006»,2015.–440с.

Берко А. Ю., Верес О. М., Пасічник В. В. Системи баз даних та знань. Книга2.Системи управління базами даних та знань: навч. посібник.–в:«Магнолія-2006»,2012.–584с.

Інформаційні системи і технології : навч. посіб. / [П. М. Павленко, С.Ф.Філоненко, К.С.Бабічтаін.].К.:НАУ,2013.324с.

Шаров С.В., Осадчий В.В. Бази даних та інформаційні системи. Навчальний посібник.–Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014.–352с.

Інформаційні технології інформаційно-аналітичного забезпечення органів управління військами (силами): Підручник / [С.А. Микусь, В.Г. Солонніков, В.О. Крайнов, та ін.].– К.: НУОУ ім. І. Черняховського, 2018. − 352 с.

Організація інформаційно-аналітичного забезпечення органів управління військами (силами): Підручник / [ С. А. Микусь, В. Г. Солонніков, В.О. Крайнов та ін.].– К.: НУОУ ім. І. Черняховського, 2019. − 237 с.

Застосування сучасних інформаційних технологій у наковій діяльності: Підручник / [ С. А. Микусь, В. Г. Солонніков, В.О. Крайнов, Т. П. Пащенко та ін.].– К.: НУОУ ім. І. Черняховського, 2019. − 237 с.

Крайнов В.О. Основні підходи щодо вибору показників якості при проектуванні концептуальної бази даних для автоматизованої інформаційної системи органу військового управління. Збірник наукових праць, ВІКНУ ім. Тараса Шевченко, 2021р., №73, с.120-125.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-03

Номер

Розділ

Інформаційно-аналітична діяльність у сфері безпеки та оборони