SIR-модель розповсюдження та врахування результатів негативного впливу інформаційних каналів на громадську думку населення

Автор(и)

  • Олександр Войтко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-4610-4476
  • Владислав Солонніков Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-7653-416X
  • Олена Полякова Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4370-2187

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2022-43-1-115-120

Ключові слова:

стратегічний наратив держави, математична модель розповсюдження інформації, цільова аудиторія, інформаційно-психологічний вплив, стратегічні комунікації, інформаційні канали

Анотація

В статті розглядається задача кількісного оцінювання приросту нових активних фоловерів  вітчизняного новинного каналу в соціальних мережах з урахуванням  результатів негативної дії каналу однакової інформаційної спроможності, але проросійського  соціально-політичного спрямування,  та сумарного впливу їх повідомлень на громадську думку населення досліджуваного регіону країни  щодо  вступу України в Північноатлантичний альянс та Європейський Союз.

Для досягнення мети дослідження авторами в якості математичного інструментарію використовувалася  аналітична модель процесу розповсюдження інформації (SIR-модель епідемії). Застосування цієї моделі  було здійснено за допомогою  інтерактивної системи Matlab R2007. Побудовані графіки процесу зростання кількості активних фоловерів зазначених інформаційних каналів як результат їхнього  впливу на різні цільові аудиторії населення. Здійснена оцінка кінцевих сумарних змін кількості нових фоловерів інформаційних каналів взаємно протилежного соціально-політичного спрямування як результат їх впливу на різні цільові аудиторії за два календарні тижні. Обґрунтована можливість розрахунку необхідної кількості вітчизняних інформаційних каналів вибраної  інформаційної спроможності для досягнення запланованого прогнозного розвитку громадської думки населення України щодо вступу до ЄС та НАТО при врахуванні негативного впливу діючих інформаційних каналів противника.

Біографія автора

Олександр Войтко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Кандидат військових наук (21.02.01)

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4610-4476,

Профіль у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210362201

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР із змінами № 2680-VIII від 07.02.2019, ВВР, 2019, № 9.

Указ президента України № 121/2021 25 березня 2021 року " Про Стратегію воєнної безпеки України".

Солонніков В.Г., Войтко О.В., Пащенко Т.П. Обґрунтування реалізації стратегічного наративу держави. Науковий журнал “Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони” К.: НУОУ. – 2020. – №1(37) – С. 203-212.

Войтко О.В. Особливості застосування методу фрактального аналізу сталості процесу розвитку громадської думки при реалізації стратегічного наративу держави / О.В. Войтко, В.Г. Солонніков, О.В. Полякова // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. - 2020. - №2(38). - С. 145-150.

Voitko Оleksandr Peculiarities of Implementing the State’s Strategic Narrative based on the Public Opinion / O.Voitko; V. Loza; H. Khudov; V. Bakhvalov; I. Chernozubkin; N. Kuchuk; O. Oleksenko;

M. Chepel; I. Khizhnyak; I. Yuzova // “International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering”. Volume 11, Issue 7, July 2021. – P. 48-59.URL:https://doi.org/10.46338/ijetae0721_07

Voitko Оleksandr Special features of the designation of the necessary number of inputs (information channels) in the interests of realizing the strategic narrative of the state on the basis of an analytical model of the development of information // O.Voitko, V.Cherneha, V.Solonnikov, O.Poliakova, R.Korolyov International Scientific And Practical Conference “Information Security And Information Technologies”: Conference Proceedings. Kharkiv – Odesa : Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, 2021. 298 p., pp. 87-92.

Mihailov A. P., Petrov A.P., Marevceva N.A., Tretjakova I.V. Development of the model of information dissemination in society, 2014, Math modeling journal, p.74.

D.V. Lande, V.A. Dodonov Fractal Properties of Multiagent News Diffusion Model, 2016, 10 p.

Абрамов К.Г. Модели угрозы распространения запрещенной информации в информационно-телекоммуникационных сетях : дис. …канд. техн. наук: 05.12.13. Владимир, 2014. 129 с.

Войтко О.В. Модель розповсюдження інформації при реалізації стратегічного наративу держави. Науковий журнал “Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони” К.: НУОУ. – 2021. – №2(41) – С. 47-52. DOI: https://doi.org/10.33099/2311-7249/2021-41-2-47-52

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-03

Номер

Розділ

Стратегічні комунікації та когнітивні системи спеціального призначення