Модель процесу визначення загроз воєнній безпеці, як складової національної безпеки держави

Автор(и)

  • Сергій Гаценко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0957-6458
  • Костянтин Пащенко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6558-5749
  • Юрій Свередюк Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6972-6905
  • Максим Стариш Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1756-3913

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2021-42-3-111-116

Ключові слова:

національна безпека держави, воєнна безпека держави, прогнозування, механізм визначення рівня загроз

Анотація

Події останніх декількох років показує, що в сучасних міждержавних відносинах роль військової сили набуває все більш вагомого значення. Для досягнення своїх цілей геополітичні гравці все частіше вдаються до застосування військової сили або використовують інші інструменти зовнішнього впливу (економічні, енергетичні, політичні), що прямо чи опосередковано створюють загрозу національній безпеці та її складовим, насамперед воєнній безпеці держави (ВБД). Дедалі частіше зовнішні чинники впливу набувають менш прогнозованого та передбачуваного характеру, а, відтак, їх руйнівна сила зростає. У зв’язку з цим актуальності набуває питання щодо створення інструментів визначення рівня ВБД з метою своєчасного реагування держави на виклики і загрози.

Комплексний аналіз світових наукових здобутків та поглядів на проблему оцінювання та прогнозування рівня ВБД дає змогу зробити висновок, що ВБД є складовою національної безпеки та являє собою систему політико-правових, організаційних, воєнних та технічних заходів держави, спрямованих на забезпечення своєчасного виявлення, запобігання й нейтралізацію загроз (ризиків, викликів) національним інтересам, зокрема із застосуванням військової сили. У свою чергу, оцінку рівня ВБД можна подати як інтегральний показник здатності держави до своєчасного виявлення і запобігання (нейтралізації) викликів, ризиків та загроз за визначеними індикаторами.

Посилання

Концептуальні засади розвитку системи забезпечення національної безпеки України : [аналіт. доп.] / Резнікова О.О., Цюкало В.Ю., Паливода В.О. та ін. – К. : НІСД, 2015. – 58 с.

Гребенюк О. П. Застосування системно-когнітивного аналізу для автоматизації управління системою радіомоніторингу / О.П. Гребенюк, М. А. Роговець, В. А. Шуренок // Вісник ЖДТУ. – 2010. – №1 (52) – С.72–80.

Кузнецов О.П., Анализ влияний при управлении слабоструктурированными ситуациями на основе когнитивных карт. / Под ред. Н. А. Абрамовой, К. С. Гинсберга, Д. А. Новикова. – М. : КомКнига, 2006. – С. 313–344.

Указ президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року Про Стратегію національної безпеки України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.zakon3.rada.gov.ua.

Указ президента України № 555/2015 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року “Про нову редакцію Воєнної доктрини України” URL: http//www.president.gov.ua.

Закон України “Про основи національної безпеки України” від 21 червня 2019 р. № 2469-УІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.portal.rada.gov.ua.

Про оборону України: Закон України № 1702-ІХ від 16 липня 2021 року № 1932-ХІІ (редакція станом на 05.05.2015) // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 9. – Ст. 106.

Про розвідку: Закон України № 808-ІХ від 17 липня 2020 року // Відомості Верховної Ради.

Шкідченко В.П. Елементи теорії воєнної безпеки : монографія / В.П.Шкідченко, В.Д. Кохно. – К.: БФ “Миротворець”, 2001. – 194 с.

Основи стратегії національної безпеки та оборони держави : підруч. / [О.П.Дузь-Крятченко, Ю.В.Пунда, В.П.Грищенко та ін.] ; за заг. ред. В.М. Телелима. – 3-е вид., перероб. І доп. – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015. – 620 с

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-17

Номер

Розділ

Стратегічні комунікації та когнітивні системи спеціального призначення