Типологія систем кібербезпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах військового (спеціального) призначення

Автор(и)

  • Євген Живило Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4077-7853
  • Дмитро Шевченко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5321-3144
  • Олександр Черноног Міністерство оборони України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2021-42-3-37-44

Ключові слова:

зв’язок, інформаційно-телекомунікаційна мережа, кібербезпека

Анотація

В статті розглянуте актуальне питання щодо підходів визначення типології систем кібербезпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах військового (спеціального) призначення. Проаналізовані останні дослідження і публікації з цього питання. Проведений аналіз та досвід провідних країн світу, свідчить про те, що в умовах сучасних бойових дій ефективне функціонування системи кібербезпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах військового (спеціального) призначення буде в умовах постійного впливу противника. За цих умов трансформація поглядів на питання створення систем кібербезпеки і кібероборони та, відповідно, розвиток їх структур та типологій в провідних країнах світу відбувається під впливом розвитку технологій, змін у безпековому середовищі, формах, способах та технологіях ведення війн і нових досягнень в цьому. В статті запропоновано підхід типологізації систем кібербезпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах військового (спеціального) призначення.

В статті визначені об’єкти кібервпливу: технічні системи, соціум протиборчої сторони, соціотехнічні системи і когнітивний простір. Розглянуті сфери і галузі що підлягають кіберзахисту та кіберобороні та надана їх коротка характеристика. Запропонована типологія систем кібербезпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах військового (спеціального) призначення за її функціональним призначенням і складовим. Проаналізована система кібербезпеки в ІТС військового (спеціального) призначення провідних країн світу та країн-членів НАТО розкриті її функціональні підсистеми.

В статті розглянуто методичний підхід для вирішення прикладної задачі, яка полягає у визначенні  підходів для створення типології зазначених систем.

Запропонована типологія систем кібербезпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах військового (спеціального) призначення  враховує об’єкти кібервпливу, які обумовлені особливостями кібердій у кіберпросторі в сучасних умовах. Це дає можливість втілити типологію системи кібербезпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах військового (спеціального) в цілому, окремих елементів та її складових. Запропоновано найбільш раціональний варіант створення типології систем кібербезпеки, якій відповідно до сучасних тенденцій розвитку, з урахуванням військово-політичної обстановки, національних інтересів та законодавства, забезпечить інформаційну, кібернетичну та когнітивну перевагу над противником та буде сприяти практичній реалізації прийнятої в країнах членах НАТО концепції “смарт-оборони”.

Посилання

Закон України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 45, ст.403) // Про основні засади забезпечення кібербезпеки України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text.

Чевардін В. Є. Аналіз структур кіберкомандувань озвинутих країн / В. Є. Чевардін, О. Є. Мазулевський // Збірник наукових праць ВІТІ № 2. – 2020. – URL: http://www.viti.edu.ua/files/zbk/2020/12_2_2020.pdf.

Віктор Петров. Підходи до концептуальних засад проєкту Стратегії кібербезпеки України на 2021–2025 роки// Незалежний аналітичний центр геополітичних досліджень. 11.02.2021. URL: https://bintel.org.ua/analytics/voenni-voprosy/armii-voorugenie/konceptualni-zasadu-proyektu-strategii-kiberbezpeki-ukraini-na-2021-2025-roki/

Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року “Про Стратегію кібербезпеки України”. URL: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/417.html?PRINT

Інформаційний вимір гібридної війни: досвід України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: НУОУ, 2017. – 104 с. URL: https://nuou.org.ua/assets/documents/zbirn-gibr-mizhn-konf.pdf

А. Деркаченко. Сектор безпеки і оборони. Напрями розвитку зовнішньої розвідки України // Незалежний аналітичний центр геополітичних досліджень. 02.02.2020. URL: https://bintel.org.ua/nukma/sektor-bezpeki-i-oboroni/

Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року “Про Стратегію кібербезпеки України”. URL: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/4974.html

Всеохоплююча оборона України: стан, проблеми та заходи щодо зміцнення кібероборони держави і створення кібервійськ. Оборонно-промисловий кур’єр. 15:19 01.11.2021. URL: http://opk.com.ua/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%be%d1%85%d0%be%d0%bf%d0%bb%d1%8e%d1%8e%d1%87%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80/

Вдовенко С.Г., Даник Ю.Г. Проблеми та перспективи забезпечення кібероборони держави. Збірник наукових праць військового інституту Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, випуск 66, 2020 - С. 75-89. DOI: https://doi.org/10.17721/2519-481X/2020/66-08

Mahdi, Q. A., Животовський, Р. М., Кравченко, С. І., Борисов, І. В., Орлов, О. В., Панченко, І. В., Живило, Є. О., Купчин, А. В., Колтовсков, Д. Г., & Боголій, С. М. (2021). Розробка методики структурно-параметричної оцінки стану об’єкту. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(4 (113), 34–44. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.240178

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-17

Номер

Розділ

Протиборство у кібернетичному просторі