Application of the method of two functions for solving the tasks of combat support of missile troops and artillery

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2021-42-3-5-16

Keywords:

meteorological information, optimal distribution, software, training of troops

Abstract

The study is devoted to the substantiation of approaches to the development and implementation of a program related to determining the need for meteorological equipment and the completeness of meteorological information in the respective military formations.

The article analyzes the existing forms of meteorological information. It was found that the forms of providing such information depend on the needs of the consumer, but have some information that is useful for the needs of military consumers, in particular for the needs of missile troops and artillery. Such information includes: air temperature, atmospheric pressure, wind speed and direction, humidity.

Also, the paper develops the procedure for translating metrological information obtained from various sources into the form required for military formations. The main stages of the order are: transfer of atmospheric pressure; construction of a graph of vertical distribution of standard isobaric surfaces and transfer of this graph from standard isobaric surfaces to standard heights accepted in missile troops and artillery; plotting the dependence of air temperature, direction and wind speed on standard heights; recalculation of wind direction and speed into ballistic wind components at standard heights; taking into account the predicted values ​​of meteorological elements; generalization of meteorological and hydrological phenomena.

In addition, the article develops a method of optimal distribution of sources of meteorological information by consumers. The essence of the method is to apply the method of nonlinear programming, the so-called method of two functions, for the distribution of inhomogeneous, if possible, sources of metadata between inhomogeneous, as needed, consumers of such information. This technique allows to quickly distribute the available sources of meteorological information among consumers of such information.

The study also proposed a procedure for using the software "Completeness of meteorological information". This procedure includes a sequence of actions and their content for the use of the specified software. The specified procedure allows to reduce time for mastering of skills of work with the specified software.

References

Шуляков С.О., Бзот В.Б., Жилін Є.І., Шигімага Н.В., Артеменко А.А. Шляхи удосконалення розвідувального забезпечення бойового застосування ракетних військ і артилерії. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2020. № 1(63). С. 22-30. https://doi.org/10.30748/zhups.2020.63.03

Majstrenko O. V., Prokopenko V. V., Makeev V. I., Ivanyk E. G. Analytical methods of calculation of powered and passive trajectory of reactive and rocket-assisted projectiles.Radio Electronics Computer Science Control. 2020. № 2. С. 173-182. https://doi.org/10.15588/1607-3274-2020-2-18.

Комплекс радіозондування багатофункціональний Радіотеодоліт-УЛ. Техприлад: веб-сайт. URL: http://techprulad.lviv.ua/index.php/ua/vyhotovliaiem/aerolog-pril/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8 (дата звернення: 01.07.2021).

Майстренко О. В., Бубенщиков Р. В., Стеців С. В. Застосування засобів імітаційного моделювання у процесі підготовки майбутніх офіцерів Збройних Сил України до виконання службових обов’язків. Information Technologies and Teaching Aids. 2020. №75(1). С. 186-201. https://doi.org/10.33407/itlt.v75i1.2676.

Майстренко О. В. Застосування програмного середовища Milchat у військовій освіті з урахування особливостей пандемії. Information Technologies and Teaching Aids. 2021. №84(4). С. 186-201.

Дашко Н. А. Курс лекций по синоптической метеорологи. Studfiles: веб-сайт. URL: https://studfile.net/preview/5866303/ (дата звернення: 01.07.2021).

Как расшифровать авиационные метео сообщения. Superjet: веб-сайт. URL: http://superjet.wikidot.com/wiki:meteo (дата звернення: 01.07.2021).

Авер'янова Ю. Методологічні засади метеорологічного забезпечення аеронавігацїї з використанням поляриметричних засобів дистанційного зондування: дис. доктора технічних наук: НАУ, Київ, 2017.

Климченко В. Й., Камалтинов Г. Г., Місайлов В. Л. Аналіз потенційних можливостей оглядових РЛС сантиметрового діапазону хвиль щодо забезпечення дій авіації Повітряних Сил Збройних Сил України метеорологічною інформацією. Системи озброєння і військова техніка. 2011. №1. С. 21-27.

Семергей-Чумаченко А. Б. Застосування критеріїв компетентності авіаційного метеорологічного персоналу до викладання авіаційної метеорології. Управління якістю підготовки фахівців: на Всеукраїнській наук.-метод. конф., 26–27 березня 2019 р. Київ, 2019. С. 152-154.

Авер'янова Ю. А. Інтерактивна глобальна мережа отримання, обміну та поширення метеорологічних даних. Вісник Національного авіаційного університету. 2012. № 53(4). С. 26-30. https://doi.org/10.18372/2306-1472.53.3481.

Авер’янова Ю. А., Яновський І. Ф. Динамічна складова глобальної інтерактивної мережі одержання та обміну метеорологічними даними. Вісник Національного Авіаційного Університету. 2011. № 49(4). С. 36-41. https://doi.org/10.18372/2306-1472.49.78.

Трофименко П. Є., Макєєв В. І., Раскошний А. Ф. Оцінка точності урахування метеорологічних факторів при стрільбі на великі дальності. Системи озброєння і військова техніка. 2010. № 3(23). С. 85-89.

Васильєв В. М., Харченко В. П. Моделювання аеронавігаційних систем. Оброблення інформації та прийняття рішень в системі керування повітряним рухом: навч. посіб. Київ : НАУ, 2008. 180 с.

Атаманський Д. В. Перспективна мережа радіолокаційних засобів метеорологічного обслуговування авіації. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2018. № 3. С. 92-102. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZKhUPS_2018_3_16.

Юрчук Л. Ю., Родінін О. В. Спеціалізована система збирання та обробки інформації для метеорологічного моніторингу. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2013. № 1. С. 18–22. URL: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1117.

Пилипович Г. Г., Шевченко В. Л., Дровнін А. С., Мусін Р. Р., Олійник О. Л. Оптимізація роботи чергового метеоролога із використанням автоматизованого робочого місця синоптика. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2014. № 2(20). С. 80-87.

Машков О. А., Мусін Р. Р., Пилипович Г. Г. Оптимізація роботи чергового метеоролога із використанням автоматизованого робочого місця синоптика. Системи управління, навігації та зв'язку. 2015. № 3. С. 95-97.

Дорошенко А., Томишин Ю., Яценко О. Проектування програми метеорологічного прогнозування для багатоядерної платформи. Winter infocom advanced solutions. 2018. С. 55-56. URL: https://iconfs.net/uploads/w.infocom2018/zbirnik-winter-infocom-2018.pdf.

Майстренко О., Франчук Ю. Використання інтерактивних технологій в системі формування вмінь у майбутніх офіцерів служби ракетно-артилерійського озброєння. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2019. №19(4). С. 227-238. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v19i4.269.

Жалдак М. І., Триус Ю. В. Основи теорії і методів оптимізації : навчальний посібник. Черкаси : Брама-Україна, 2005. 608 c. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Zhaldak_Myroslav/Osnovy_teorii_i_metodiv_optymizatsii/.

Берзин Е. А. Оптимальное распределение ресурсов и элементы синтеза систем. Москва: Сов. Радио, 1974. 304 с. URL: https://opac.lviv.ua/bib/607539.

Основи моделювання бойових дій військ: підручник. Київ : НАОУ, 2005. 481 с. URL: https://elib.nuou.org.ua/katalog/osnovy-modeluvannya.html.

G. Fontenot, E. J. Degen, D. Tohn. On Point: The United States Army in Operation Iraqi Freedom. Fort Belvoir, Virgini : CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012. 594 p. URL: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a524388.pdf.

A. Feickert. U.S. military operations in the global war on terrorism : Afghanistan, Africa, the Philippines, and Colombia. Репозиторий Dspace, 2005. 25 p. URL: http://afghandata.org:8080/xmlui/handle/azu/4110.

N. Roman, W. Wanta, I. Buniak. Information wars: Eastern Ukraine military conflict coverage in the Russian, Ukrainian and U.S. newscasts. International Communication Gazette. 2017. №79(4). P. 357-378. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1748048516682138.

O. Jonsson, Russian Full-Spectrum Conflict: An Appraisal After Ukraine. The Journal of Slavic Military Studies. 2015. № 28(1). P. 1-22. https://doi.org/10.1080/13518046.2015.998118.

J. Lyall. Does Indiscriminate Violence Incite Insurgent Attacks?: Evidence from Chechnya. Journal of Conflict Resolution. 2009. №53(3). P. 331-362. https://doi.org/10.1177/0022002708330881.

J. Nichol. Russia-Georgia Conflict in August 2008: Context and Implications for U.S. Interests. Fort Belvoir, Virgini: Defense technical information center, 2009. 40 p. URL: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a496306.pdf.

Тактична підготовка артилерійських підрозділів: підручник / Трофименко П. Є., Пушкарьов Ю. І., Латін С. П. та ін. Суми : Сумський державний університет, 2012. 776 с. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30163.

Заболотников Г. В. Учебное пособие по работе с кодом метеорологической информации КН-04:Учебное пособие. С.-П.: РГГМУ, 2010. 35 с.

Novotny J., Dejmal K., Repal V., Gera M., Sladek D. Assessment of TAF, METAR, and SPECI Reports Based on ICAO ANNEX 3 Regulation. Atmosphere. 2021. №12(2). 138 p. https://doi.org/10.3390/atmos12020138.

Заболотников Г. В. Учебное пособие по работе с кодом метеорологической информации КН-01: Учебное пособие. С.-П.: РГГМУ, 2010. 42с. URL: https://www.studmed.ru/zabolotnikov-g-v-uchebnoe-posobie-po-rabote-s-kodami-meteorologicheskoy-informacii-kn-01_ebd988d40f0.html.

Popov V. N., Botygin I. A., Kolochev A. S. Software for storage and processing coded messages for the international exchange of meteorological information. In Journal of Physics: Conference Series. 2017. №803(1). 6 p. https://doi.org/10.1088/1742-6596/803/1/012122.

Published

2021-12-17