МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ СИЛ І ЗАСОБІВ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВИХ ВІЙСЬК ПРИ ВИКОНАННІ БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2021-40-1-123-128

Ключові слова:

сили та засоби, бойовий потенціал, рейдові дії, коефіцієнт вогневого ураження, повітряного десанту

Анотація

У статті розглядається порядок визначення необхідної і оптимальної кількості сил та засобів частин Десантно-штурмових військ ЗС України, необхідних для успішного виконання поставлених бойових завдань. Запропонована математична модель ґрунтується на концепції бойового потенціалу  та застосовує квадратичне рівняння Ланчестера для оцінки втрат і необхідного початкового потенціалу сил, які проводять наступ як в ході кожного з етапів виконання багатоетапного бойового завдання, так і всього завдання в цілому. На основі аналізу даних отриманих в результаті розрахунків математичної моделі, пропонується методика визначення оптимальної послідовності захоплення (знищення) об’єктів противника, при якій відсоток втрат є мінімальним (при фіксованому значенні початкового бойового потенціалу) або необхідний початковий потенціал (за заданого відсотку втрат) є найменшим. Також зважено порядок дій підрозділів при можливих змінах маршрутів пересування при зміні порядку знищення сил та засобів противника, та як визначення оптимального порядку може дещо ускладнитися та потребує перебору всіх можливих варіантів. Згідно методики, наведено приклад проведення розрахунків, щодо здійснення десантно-рейдових дій, в ході яких необхідно провести десантування на територію противника, знищити (захопити) три цільові об’єкти та зайняти оборону в очікуванні підходу основних сил. При цьому в розрахунки враховано втрати бойового потенціалу повітряного десанту, які можуть виникнути у ході виконання бойового завдання. Результати розрахунків наведені в таблицях які містять дані, для аналізу та вибору найбільш оптимального варіанту застосування десантно-рейдових підрозділів при виконанні бойових завдань.

Посилання

Печорін О.М. Особливість тактики застосування військових частин в умовах ведення гібридної війни. К.НУОУ / Печорін О.М. // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2016. – № 3(27). – С. 161-166.

Печорін О.М. Рекомендації щодо підвищення живучості десантно-штурмового загону під час підготовки і ведення десантно-ударних дій. К.НУОУ / Печорін О.М. // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2016. – № 1(25). – С. 180-185.

Бонин A.C. О боевых потенциалах образцов ВВТ, формирований и соотношениях сил группировок сторон. Загальні питання 241 A.C. Бонин, Г.И. Горчица. Военная мысль. – 2010. – № 4. – С. 61-67.

Брезгин В.С. О методологии оценки боевых потенциалов вооружения и военной техники и воинских формирований / В.С. Брезгин, А.И. Буравлев // Военная мысль. – 2010. – № 8. – С. 41-48.

Скорик А.Б. Анализ общей методологии формирования требований к военно-техническим системам и вооружению ЗРВ. Ч. 1. Эволюционное развитие оперативнотактических требований / А.Б. Скорик, Б.А. Демидов // Системи озброєння і військова техніка. – 2010. – № 3 (23). – С. 75-81.

Луценко Е.В. Автоматизированный системнокогнитивный анализ в управлении активными объектами (системная теория информации и ее применение в исследовании экономических, социально-психологических, технологических и организационно-технических систем): монография / Е.В. Луценко. – Краснодар: КубГАУ, 2002. – 605 с.

Alan Washburn, Moshe Kress. Combat modelling. International series in operation research & management science. Springer: 2009. DOI: 10.1007/978-1-4419-0790-5.

Збірник тактичних розрахунків з прикладами: навчальний посібник. Киів. / колектив авторів. – К.: НУОУ ім. Івана Черняховського. 2018. – С. 25-26.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-28 — Оновлено 2021-06-09

Версії

Номер

Розділ

Інформаційно-аналітична діяльність у сфері безпеки та оборони