ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИМ МАЙНОМ ВІЙСЬК (СИЛ) ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Автор(и)

  • Володимир Кивлюк Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-5269-576X
  • Віктор Лазоренко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-6377-9619
  • Юрій Ганненко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-5684-5593
  • Михайло Лаврук Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2021-40-1-111-116

Ключові слова:

військове майно, інформаційна система, логістика, логістична система, матеріальні засоби

Анотація

У статті на основі проведеного аналізу забезпечення військ (сил) Збройних Сил України на сучасному етапі розвитку визначені основні проблеми логістики як органу управління системою забезпечення військовим майном військ (сил) Збройних Сил України та пропонуються шляхи їх вирішення.

Розглядаються питання використання єдиних термінів та понять щодо забезпечення сил оборони в мирний час та особливий період. Автори визначають одну з головних проблем - це створення ефективної системи забезпечення сил оборони України, яка спроможна здійснювати планування та управління процесами забезпечення військ (сил) військовим майном як у мирний час, так і в особливий період та буде сумісною із системою НАТО.

Єдине ефективне функціонування системи забезпечення військовим майном військ (сил) Збройних Сил України становить актуальне завдання для органів військового управління, які організовують забезпечення Збройних Сил України.

Створення системи забезпечення військовим майном військ (сил) Збройних Сил України, як системи управління матеріальними потоками висуває завдання щодо об’єднання в єдину систему існуючих видів тилового та технічного забезпечення,  наближаючи їх до стандартів НАТО.

Система забезпечення розглядається, як методологія розробки раціональних методів управління забезпеченням військовим майном військ (сил) Збройних Сил України, направлених на оптимізацію,  з мінімальними затратами трудових і матеріальних ресурсів.

Наприкінці сформульовані напрямки подальших досліджень щодо удосконалення системи забезпечення сил оборони України.

Посилання

Про затвердження Порядку логістичного забезпечення сил оборони під час виконання завдань з оборони держави, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1208.

Про затвердження Основних положень логістичного забезпечення ЗС України: наказ Міністерства оборони України від 11.10.2016 р. № 522.

Доктрина об'єднана логістика: наказ Головнокомандувача ЗС України від 24.09.2020 №2861. – 37 с.

Доктрина з організації переміщень та перевезень (транспортувань) у Збройних Силах України: наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 20.08.2020 року № 2464.

Доктрина забезпечення матеріально-технічними засобами, роботами та послугами: наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 21.01.2021 року № 225.

Доктрина Сил логістики: затверджена Головнокомандувачем ЗС України 08.02.2021 р.

Доктрина Застосування сил логістики: затверджена начальником ГШ ЗС України 04.02.2021 року.

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.15.2015 р. № 389-VIII.

Про затвердження Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Сил: постанова Кабінету Міністрів України від 04.08 2000 р. №1225.

Кивлюк В. С., Ганненко Ю. О. Удосконалення системи забезпечення матеріальними ресурсами Збройних Сил України [Електронний ресурс] /В. С.Кивлюк, Ю. О. Ганненко // Social development & Security. – 2018. – Вип. 2(4). – С. 49–58.

Дачковський В. О. Алгоритм функціонування системи логістичного забезпечення / В.О. Дачковський, О.М. Сампір // науковий журнал “Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони”, НУОУ. – 2019. – № 2(35) С. 87 – 92.

Основи логістики : навч. посіб. НУОУ ім. Івана Черняховського / В. О. Дачковський, І. В. Овчаренко, О. М. Воробйов, О. В. Ярошенко, Б. О. Мельник, – К. 2018. – 204 с.

Кальченко А. Г. Логістика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 284 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-28 — Оновлено 2021-06-09

Версії

Номер

Розділ

Інформаційно-аналітична діяльність у сфері безпеки та оборони