МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО ВІДНОВЛЮВАЛЬНОСТІ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

Автор(и)

  • Михайло Шишанов Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7121-3666
  • Ігор Кондратюк Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9408-1435
  • Андрій Веретнов Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0160-7325

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2021-40-1-85-94

Ключові слова:

складна технічна система, ураження, живучість, надійність, ремонтопридатність, відновлювальний ремонт, декомпозиція, відновлювальність

Анотація

У статті розглянуті методичні основи комплексного обґрунтування вимог до відновлювальності складних технічних систем військового призначення.

Запропоновано порядок проведення комплексної оцінки можливості відновлення складних технічних систем військового призначення.

Показано, що з метою вирішення цього завдання необхідно вирішити цілий комплекс задач. До основних з яких відносяться:

аналіз виходу з ладу (втрата працездатності) складних технічних систем військового призначення. Для чого необхідно провести декомпозицію;

аналіз ураження складних технічних систем військового призначення при використанні за призначенням в ході ведення бойових дій;

аналіз особливостей відновлювального ремонту та можливостей ремонтних органів;

обґрунтування взаємозв’язку між ураженістю, живучістю складних технічних систем військового призначення та їх відновлюваністю;

обґрунтувати необхідність внесення змін у нормативну документацію при обґрунтуванні вимог до відновлювальності складних технічних систем військового призначення.

Вирішення цих задач, як показано у статті, може бути на основі системного підходу, який і покладений в основу статті, результатами якої є:

запропонована класифікація можливих пошкоджень складних технічних систем військового призначення в процесі експлуатації;

розглянута методика функціонально-морфологічної декомпозиції складних технічних систем військового призначення;

розглянуті основні особливості відновлювального ремонту складних технічних систем військового призначення;

визначено взаємозв’язок відновлювальності та живучості складних технічних систем військового призначення.

Показано, що розглянуті методичні основи являються основою для обґрунтування вимог до ремонтопридатності складних технічних систем військового призначення.

Посилання

Ковтуненко, А.П. Шишанов, М.А. Зубарев, В.В. Основы теории восстановления эксплуатационных свойств технических систем. Монография, книжное издательство. Киев 2007. с. 3-7.

Дачковський, В.О. Стрельбіцький, М.А. Математична модель функціонування системи відновлення озброєння та військової техніки. “Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони”, 2020. № 2(38) С. 87- 94. DOI:10.33099/2311-7249/2020-38-2-87-94

Шишанов, М.О. Гуляєв, А.В., Шевцов, М.М. Обґрунтування методу моделювання процесу функціонування системи відновлення озброєння та військової техніки угруповання військ. Озброєння та військова техніка, 2017, №1(13), с. 75-77

Дачковський , В., Гудима , В., & Сампір , О. (2021). Методичний підхід до прогнозування потоку ремонтного фонду зразків озброєння та військової техніки. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-26.02.2021.v1.40

Наумов, А.В. Тетенькин, А.С. Перевертов, А.А. Татарнов, В.В. Совершенствование технологического процесса восстановления машин путем применения новых образцов подвижных средств технического обслуживания и ремонта. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.science-bsea.bgita.ru/2012/mashin_2012_ 16/naumov_sov.ht.

Запара, Д.М. Бровко, М.Б. Старцев, В.В. Кушпета, Р.Ю. Дудко, М.В. Впровадження процедури прогнозування пошкоджень ОВТ від впливу осколкової дії засобів ураження в перспективну АСУ матеріально-технічним забезпеченням. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил, 2018, №4(58) с. 50-56.

Дачковський, В.О. Радченко, Л.М. Методика оцінювання відновлюваності озброєння та військової техніки. “Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2019. № 3(36) С. 89-96. DOI:10.33099/2311-7249/2019-36-3-89-96

Гришина, Н.С. Білий, О.А. Побережець, Т.В. Новак, А.О. Ткач, В.О. Оптимізація системи технічного забезпечення військ зв’язку ЗС України за досвідом проведення бойових дій. Молодий вчений. 2018. № 12 (64), с. 563-565.

Марютин, М.И. Гнедовский, Ю.Е. Гуляев, А.В. Технология ремонта бронетанковой техники. Издание академии. Москва 1973. с. 9- 18.

Шишанов, М.О. Веретнов, А.О. Методичні основи дослідження ремонтопридатності військової автомобільної техніки. Озброєння та військова техніка. 23(3), с. 53–57. doi: 10.34169/2414-0651.2019.3(23).

Шишанов, М.А. Чепков, И.Б. Лапицький, С.В. Куприненко, А.Н. Олиярник, Б.А. Башинский, В.Г. Гуляєв, А.В., Котляр, С.С. Основы военно-технических исследований. Теория и приложения. Т. 10. Система полигонных испытаний вооружения и военной техники: методологические основы. Монографія – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2016 – с. 39.

Кузнецова, В.И. Барзиловича, Е.Ю. Надежность и эффективность в технике / Справочник под. Ред. Т.8. – Эксплуатация и ремонт. – М.: Машиностроение, 1990. – с. 320.

Венцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения. / Венцель Е.С. – М. Наука 1991 – с.145.

Шишанов, М.А. Лапицкий, С.В. Кучинский, А.В. Оленович, И.Ф. Чепков, И.Б. Васьковский, М.И. Гурнович, А.В. Бисык, С.П. Куприненко, А.Н. Основы военно-технических исследований. Теория и приложения. Т. 9. Прикладные аспекты испытаний и теоретико-экспериментальных исследований вооружения и военной техники. Монографія – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2015 – с. 433.

Венцель, Е. Теория вероятностей. М. «Наука», 1969 – с.124-127.

Половко, А.М. Основы теории надежности. – М.: Наука, 1964. – с. 206.

Саати, Т.Л. Элементы теории массового обслуживания и ее применения. – М.: Сов. радио, 1974. – с. 233.

Кофман А., Крюон Ф. Массовое обслуживание. Теория и приложение /Пер. с фран. – М.: Наука, 1975. – с. 120.

Дачковський, В.О. Сампір, О.М. Алгоритм функціонування системи логістичного забезпечення. “Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони”, НУОУ. 2019. № 2(35) с. 87-92. DOI:10.33099/2311-7249/2019-35-2-87-92

Дачковський, В.О. Методика визначення характеристик живучості озброєння та військової техніки. Social development & Security. 2020. №10(1), с. 18-24.DOI:10.33445/sds.2020.10.1.3.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-28 — Оновлено 2021-06-09

Версії

Номер

Розділ

Інформаційно-аналітична діяльність у сфері безпеки та оборони