МОДЕЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУВАННЯ ЧАСУ НА ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Юрій Кравченко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • Євгеній Махно Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • Максим Тищенко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • Олександр Шапран Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2021-40-1-143-152

Ключові слова:

штучний інтелект, інтелектуалізація, автоматизація, система дистанційного навчання

Анотація

У статті висвітлено дослідження в галузі штучного інтелекту в якості науки, яка займається створенням інтелектуалізованих автоматичних систем. Досліджено аспекти технології створення систем штучного інтелекту, а також розкрито ряд підходів до їх створення. Вказано місце інтелектуалізації адміністрування систем дистанційного навчання. У статті йдеться про перспективи штучного інтелекту, який постійно трансформується, змінюється залежно від нових тенденцій та викликів сьогодення, а також про вбачання шляхів його подальшого розвитку, підходи до вивчення та функціонування. Наразі перспективними напрямками в умовах обмежень освітнього процесу є інтелектуалізація елементів адміністрування та автоматизація певних навчальних компонентів у системах дистанційного навчання. Інтелектуалізація адміністрування у освітньому процесі дасть можливість автоматизувати ряд рутинних, типових завдань, які потребують людських ресурсів і забирають багато часу. Одним з них є планування часу на виконання навчального завдання в системі дистанційного навчання. У статті подано модель інтелектуалізації цього процесу. Це лише перші кроки на шляху до створення потужного штучного інтелекту щодо сфери освіти у військовій галузі.

Посилання

Романишин Ю., Функціональні аспекти адаптивності технологій дистанційного навчання. / Ю. Романишин, Л. Потеряйло // Міжнародна наукова конференція “Інформація, комунікація, суспільство” – 2018. – С. 287–288.

M. Kaplan, M. Haenlein, (2016), “Higher educaiotn and the digital revolution. vol.59. pp. 23-27

Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.13.06 Автоматизована система управління та контролю знань в процесі навчання / Т.І. Коджа ; Одес. нац. політехн. ун-т. – О., 2003. – 20 с.: рис. – укp.

Автореф. дис. канд. техн. наук: 01.05.03 Дослідженніа методів побудови сервісно-орііентованих систем автоматизатсіі електронноhо навчанніа / Д.В. Холод ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2007. – 20 с. – укp.

Пукас А.В. Інтелектуалізована система підтримки вивчення іт-дисциплін. / А.В. Пукас, М.П. Голембйовський // СІТ’2020, С. 11–12.

Заболоцький А.Ю. Модель використання системи підтримки e-learning длярозвитку ікт-компетентностей працівників центрів дистанційної освіти університетів / А.Ю. Заболоцький // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2020, – №5, – С. 76–81.

Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.13.06 Інформаційна технологія автоматизованого навчання та контролю знань в управлінні учбовим процесом / Є.Ю. Катаєва ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2004. – 18 с. – укp.

Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 Інформаційна технологія побудови автоматизованої системи управління навчальним процесом / М.С. Антоник ; Держ. ком. зв'язку та інформатизації України; НАН України; Держ. НДІ інформ. інфраструктури. – Л., 2005. – 20 с.: рис. – укp.

Ткаченко О. Онтологічне моделювання процесів навчання / О. Ткаченко , К. Ткаченко К., М. Боняр // Міжнародна наукова конференція “ІТ-технології в освіті, мистецтві та культурі”, – 2020, – С. 109–118.

Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.03 Математичне та програмне забезпечення систем дистанційного мережевоцентричного навчання / Р.О. Голощук ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л., 2008. – 20 с. – укp.

Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 Математичні моделі процесу інформаційного обміну в системах дистанційного навчання / Я.М. Степанова ; Наук.-вироб. корпор. "Київ. ін-т автоматики". – К., 2004. – 16 с. – укp.

Jung, I., Nishimura, M., & Sasao, T. (Eds.) (2016). Liberal arts education and colleges in East Asia: Possibilities and challenges in the global age, Springer. (pp. 27-37).

Кравченко Ю. В. Концепція структурування інформаційного ресурсу системи дистанційного навчання / Кравченко Ю. В., Оксіюк О. Г. // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – К. : 2009. – №1 (4). – С. 6–11.

Кравченко Ю.В. Концепція раціонального структурування знань у системі дистанційного навчання. Вища школа. 2015. – №4-5. – С. 76–86.

Kravchenko Y., Davidovitch N., Belichenko M. (2017), Information Resources Usage in Project Management Digital Learning System. Journal of Education and Learning. Published by Canadian Center of Science and Education. Vol. 6, No. 2. pp.146-154.

Bondarenko V., Kravchenko Y., Salkutsan, S., Tyshchenko M. (2020), Synthesis of the structure of multilevel hierarchical systems of increased survivability based on a subjective probability model. [ ], ATIT 2020 – Proceedings 2nd IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory, pp. 138–142.

Kravchenko Y., Afanasyeva O.,Tyshchenko M., Mykus S. Intellectualisation of decision support systems for computer networks: Production-logical F-inference. CEUR Workshop Proceedings, 2021, vol. 2845, pp. 117–126

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-28 — Оновлено 2021-06-09

Версії

Номер

Розділ

Інтерактивні моделі розвитку науково-освітнього простору у сфері безпеки та оборони