МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО СТВОРЕННЯ ТА ДОСТУПУ ДО ВІДДАЛЕНИХ ВІРТУАЛЬНИХ СХОВИЩ НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ РВ І А

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2021-40-1-129-136

Ключові слова:

віртуальне сховище, навчальний контент, користувач, віртуальний тренажер

Анотація

Сучасні умови застосування Збройних Сил України визначають нові вимоги до організації навчання та підготовки військових фахівців. Для забезпечення високої якості навчання спеціалістів технічного напряму, важливою умовою є використання сучасних навчальних інструментів, які дозволяють максимально відобразити реальні умови, змоделювати процеси, які протікають під час функціонування зразка ОВТ. З метою формування у тих, хто навчається, практичних вмінь та навичок в умовах обмеженого часу та доступу до навчальної матеріально - технічної бази, що обумовлено у, першу чергу, поширенням короновіруса, авторами статі пропонується використовувати віддалене віртуальне сховище навчального контенту.

На основі досвіду кафедри військової підготовки Сумського державного університету у статті розглядається загальний підхід до створення віддалених віртуальних сховищ навчального контенту та доступу до нього. Сформульовані переваги використання зазначеного програмного забезпечення в освітньому процесі.

Наведені основні фази створення віртуального сховища навчального контенту.

За результатами аналізу педагогічного експерименту з користувачами навчального контенту, зроблено висновок про позитивний вплив використання віртуального сховища навчального контенту на підвищення якості та зростання рівня підготовки під час вивчення військово-технічних дисциплін.

Біографії авторів

Дмитро Чопа , Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Анатолій Дерев’янчук, Сумський державний університет

Кандидат технічних наук, професор

Посилання

Лабораторія дистанційного і віртуального навчання. – Кафедра штучного інтелекту і інформаційних систем, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки. http://vdll.kture.kharkov.ua.

Сокуренко В.І. Особливості впровадження дистанційного навчання для технічних спеціальностей /

Сокуренко В.І., Огданський І.Ф., Папірник Р.Б., Солод Л.В./ http//www.nbuv. gov.ua/portal/ natural/ Vpabia/2009_2 /statii /UDK%20378.pdf.

Бобрівник К.Є., Гладка М.В. Проектування віртуальної навчальної лабораторії для студентів технічно-технологічних спеціальностей "Енергетика і автоматика", №3, 2014 р., С.18–23.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-28 — Оновлено 2021-06-09

Версії

Номер

Розділ

Інтерактивні моделі розвитку науково-освітнього простору у сфері безпеки та оборони